Zprávy 2008

29.12.2008

ELSA Praha, organizace studentů práv a mladých právníků v ČR potěšila opuštěné děti

ELSA Praha, organizace studentů práv a mladých právníků v ČR, ve spolupráci s občanským sdružením Život dětem uspořádala předvánoční sbírku pro děti z dětských domovů v Mostě a Krompachu. Díky skvělé spolupráci, štědrosti a velkorysosti studentů právnické fakulty UK, se mohou děti radovat ze spousty školních, výtvarných a sportovních potřeb, učebních pomůcek, hraček, knížek, stavebnic a společenských her, ale i drobné elektroniky, pohádek a filmů na DVD.

... celý článek
22.12.2008

Dětské oddělení Fakultní nemocnice Olomouc získalo inkubátor Atom a pulsní oxymetr v hodnotě 325.088,- Kč

Občanské sdružení Život dětem slavnostně předalo dětskému a novorozeneckému oddělení Fakultní nemocnice Olomouc inkubátor Atom v hodnotě 265.088,- Kč a pulsní oxymetr Radical v hodnotě 60.000,- Kč. Slavnostního předání se za sdružení zúčastnila paní Bc. Petra Fajmonová, vedoucí pobočky pro oblast Moravy a Slezska, dále primář dětského oddělení MUDr. Lumír Kantor Ph.D, ředitel společnosti Tesco Stores ČR v Olomouci, tiskový mluvčí FN Olomouc pan Egon Havrlant, Produkt manager společnosti Hospimed Bc. Martin Kohlman,  studenti Vyšší zdravotnické školy v Olomouci a další významní lidé a novináři.

... celý článek
10.12.2008

Slezská nemocnice Opava získala pro své dětské oddělení ORL endoskopickou rigidní optiku v hodnotě 75.024,70 Kč

Občanské sdružení Život dětem zakoupilo pro dětské oddělení ORL Slezské nemocnice Opava endoskopickou rigidní optiku v celkové hodnotě 75.024,70 Kč. Touto optikou se provádí endonazální operace u dětských pacientů při onemocnění nosní dutiny, paranazálních dutin a ve spolupráci s očním oddělením k operacím slzných cest.

... celý článek
8.12.2008

Vánoční Srdíčkový den pomáhá nemocným dětem a školám po celé České republice

Občanské sdružení Život dětem pořádá ve dnech 8. a 9.prosince tradiční vánoční Srdíčkový den. Jedná se již o 25 sbírkový projekt sdružení od počátku jeho založení. Tentokráte můžete pomoci především nemocným dětem a podpořit vzdělání dětí zakoupením magnetky v ceně 25ti korun a reflexního bezpečnostního pásku v ceně 35ti korun. Do Srdíčkový dnů ze zapojili studenti z 244 středních škol a také děti z pionýrských oddílů. Z výtěžku sdružení zakoupí přístroje do nemocnic a další potřebné pomůcky do škol, stacionářů pro handicapované děti, dětských domovů a také jednotlivým dětem.

... celý článek
4.12.2008

Občanské sdružení Život dětem zakoupilo speciální vyšetřovací přístroj Vision Screener Plusoptix v hodnotě 226.504,70 Kč

Občanské sdružení Život dětem opětovně přispělo zakoupením dalšího speciálního přístroje k vyšetření předškoláků, které trpí očními vadami. Tentokrát pořídilo přístroj Vision Screener Plusoptix S08 v hodnotě 226.504,70 Kč. Tento přístroj umožňuje stanovení dioptrické oční vady u dětí a to i velmi malých, do současné doby jen velmi obtížně vyšetřitlných ... celý článek
3.12.2008

Občanské sdružení Život dětem obdarovalo od počátku měsíce září do konce listopadu tohoto roku 20 handicapovaných dětí potřebnými pomůckami v celkové výši 485.366,- Kč.

Občanské sdružení Život dětem pomáhá také jednotlivým žadatelům. Od počátku měsíce září do konce listopadu 2008 sdružení obdarovalo celkem 20 handicapovaných dětí nejrůznějšími pomůckami v celkové výši 485 366,- Kč. Daniel Babůněk z města Vladislav obdržel tříkolku LOPED, Eliška Žádníková z Tišnova získala vozík Kozlík, Petruška Dvořáková z Prahy 9 dostala sportovní kočárek, Michalka Chytrá z Prahy 5 získala rehabilitační kočárek, Alžbětka Matušková z Říčan u Prahy obdržela autosedačku, Péťa a Martínek Kudrnovský ze Zelenče dostali komponenty k řečovému procesoru, Dagmar Lechnýřová z Plzně, Jana Reisieegelová a Honzík Hurný dostali notebook, Martin a Markétka Šrůtkovi z Hodonína mají dvě trojkolky LOPED,

... celý článek
1.12.2008

Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice s poliklinikou Mělník obdrželo bilirubinometr a pulsní oxymetr v hodnotě 210.370,- Kč

Občanské sdružení Život dětem darovalo gynekologicko-porodnickému oddělení novorozenců Nemocnice s poliklinikou Mělník bilirubinometr k měření novorozenecké žloutenky a pulsní oxymetr v celkové hodnotě 210.370,- Kč. Přístroje sdužení zakoupilo díky svému tradičnímu sbírkovému projektu tzv. Srdíčkovému dni a současně díky krásnému projektu Tesco Charita roku 2007, který probíhal také v obchodním domě Tesco Mělník.

... celý článek
20.11.2008

Novorozenecké oddělení Kroměřížské nemocnice, a.s. obdrželo fototerapeutické systémy FluoriLite v hodnotě 99.929,- Kč

Občanské sdružení Život dětem a společnost Tesco Stores ČR, a.s. slavnostně předala dne 20.11.2008 v prostorách novorozeneckého oddělení 2ks fototerapeutického systému FluoriLite XHZ-90 a 1ks fototerapeutické "postýlky" LED technologie s příslušenstvím. Předání se za sdružení Život dětem zúčastnila paní Petra Fajmonová, vedoucí pobočky pro oblast Moravy a Slezska, za nemocnici ředitel Ing. František Fruit, členové představenstva Lenka Mergenthalová a MUDr. Lubomír Domes, náměstek pro LPP MUDr. Pavel Třeštík a primářka oddělení MUDr. Jana Mathonová.

... celý článek
20.11.2008

Novorozenecké oddělení Kroměřížské nemocnice, a.s. obdrželo fototerapeutické systémy FluoriLite XHZ-90 a fototerapeutickou postýlku v hodnotě 99.929,- Kč

<span style="font-size: 7.5pt; color: #000000; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Občanské sdružení Život dětem a společnost Tesco Stores ČR, a.s. slavnostně předali dne 20.11.2008 v prostorách novorozeneckého oddělení Kroměřížské nemocnice, a.s. 2ks fototerapeutického systému FluoriLite XHZ-90 a 1ks fototerapeutické "postýlky" LED technologie s příslušenstvím. Předání se za sdružení Život dětem zúčastnila paní Petra Fajmonová, vedoucí pobočky pro oblast Moravy a Slezska, za nemocnici ředitel Ing. František Fruit, členové představenstva Lenka Mergenthalová a MUDr. Lubomír Domes, náměstek pro LPP MUDr. Pavel Třeštík a primářka oddělení MUDr. Jana Mathonová.

... celý článek
15.11.2008

Společnost Hospimed, s.r.o. darovala občanskému sdružení Život dětem 12 pulsních oxymetrů v hodnotě 720.000,- Kč

<span style="font-size: 7.5pt; color: black; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Občanské sdružení Žvot dětem bylo pozváno na velmi krásnou akci - 18. výročí společnosti Hospimed,  s.r.o. v prostorách Slovanského domu v Praze. V rámci této slavnostní události sdružení obdrželo 12 pulsních oxymerů v hodnotě 720.000,- Kč, kterými obdaruje 12 nenonatolgických pracovišť v České republice. Součástí večera byla aukce krásných fotografií MUDr. Jindřicha Řeháka, jednatele společnosti Hospimed. Díky této aukci byla získána částka ve výši 35 324,- Kč, která je součástí hodnoty daru pulsních oxymetrů. Celým večerem hosty provázela Mahulena Bočanová a živá hudba skupiny Fragment Band. Příjemná atmosféra večera byla doplněna představením Vladimíra Hrona a jeho show. 

... celý článek
13.11.2008

Oslava 18-tého výročí vzniku společnosti HOSPIMED, s.r.o. pomáhá nemocným dětem

Dne 14.11. se koná ve Slovanském domě na Praze 1 oslava 18-tého výročí vzniku společnosti HOSPIMED spol. s.r.o.. K této krásné akci, kterou moderuje paní Mahulena Bočanová je přizváno také občanské sdružení Život dětem. Důvodem pozvání je předání 12ti pulsních oxymetrů v celkové hodnotě 720 000,- Kč, které sdružení následně daruje 12ti perinatologickým centrům v České republice.

Perinatologické centrum je specializované oddělení poskytující péči extrémně nedonošeným novorozencům, jejichž porody jsou z větší části soustředěny do Regionálních perinatologických center. Specializovaná péče je dále věnována nemocným novorozencům, kteří vyžadují resuscitační a dlouhodobou intenzvní péči a novorozencům se závažnými vrozenými vadami.

 

... celý článek
10.11.2008

Nemocnice Most získala inkubátor s výhřevným lůžkem Giraffe Omnibed v hodnotě 708.500,- Kč

Občanské sdružení Život dětem dne 10.11.2008 slavnostně předalo v prostorách dětského oddělení Nemocnice Most, p.o. špičkový přístroj, inkubátor s výhřevným lůžkem Giraffe Omnibed v hodnotě 708 500,- Kč. Jedná se o přístroj respektive lůžko pro novorozence, které umožňuje ošetřování těžce nemocných novorozenců a to včetně novorozenců s nízkou a extrémně nízkou porodní hmotností (váhová kategorie 500-1000g) vyžadujících intenzivní nebo resuscitační péči. V současností je to jeden z nejmodernějších inkubátorů, který splňuje nejnáročnější podmínky jak pro pacienta tak pro zdravotnický personál. Umožňuje nejen ošetřování pacientů vyžadujících umělou plicní ventilaci, ale i provádění eventuelních operačních zákroků. Jednoznačně přispěje k další zvýšení kvality péče a snížení novorozenecké úmrtnosti. V mostecké nemocnici bude využit na 100% pro cca 20 pacientů ročně.

 

... celý článek
8.11.2008

Projekt Srdce pro děti opětovně pomáhal, tentokráte bráškům Péťovi a Martínkovi

Úplná hluchota! Takovou diagnózu sdělili lékaři před čtyřmi lety rodičům Kudrnovským, kteří se ptali, proč jejich syn Péťa(6let) nereaguje na zvuky. Po dvou letech se manželům Kudrnvským narodil syn Martínek. Lékaři mu dávali 75% šanci, že bude slyšet. Ale ......... Ani on bez kochleárního implantátu neslyší. Blesk a občanské sdružení Život dětem se rozhodlo pomocí projektu Srdce pro děti Péťovi a Martínkov pomoci, a to částkou ve výši 60 000,- Kč na speciální zařízení, které jim usnadní život.

... celý článek
5.11.2008

Občanské sdružení Život dětem potěšilo dvě mladé dívky, Janu a Dagmar

Občanské sdružení Život dětem udělalo radost Dagmar Lechnýřové a Janě Reisieegelové, které dne 5.11. v prostorách sdružení obdržely dva notebooku v hodnotě 29 524,- Kč. Dagmar Lechnýřová je velmi milá postižená dívka na vozíčku, studující vysokou školu. Jejím velkým přáním bylo dostat notebook, který by jí ulehčil studium a dále umožnil širší kontakt se světem prostřednictvím internetu. Jsme moc rádi, že jsme mohli Dagmar pomoci :) a splnit její přání.

... celý článek
4.11.2008

Handicapované děti, které navštěvují speciální Střední školu, ZŠ a MŠ Jistota, o.p.s. obdržely dva dvojvozíčky Ferdík

Občanské sdružení Život dětem potěšilo handicapované děti, které navštěvují Střední školu, základní školu a mateřskou školu Jistota, o.p.s. v Tětíně. Děti dostaly dva speciální dvojvozíčky - FERDÍK v hodnotě 34 000,- Kč, které jim umožní zúčastnit se výcházek, výletů a divadelních představení společně s ostatními dětmi. Školu celkem navštěvuje 61 dětí, z celkového počtu je 24 děti na vozíčku.

... celý článek
3.11.2008

Zaměstnanci společnosti UPS pomáhají opuštěným dětem

<span style="font-size: 7.5pt; color: #000000; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Prosluněná zářijová sobota znamenala pro děti z dětského domova v Dubé-Deštné seznámení se zaměstnanci společnosti UPS Czech Republic s.r.o., kteří přijeli pomáhat dětem při sklízení úrody v ovocném sadu. Česání jablek, ale i hry a následné opékání vuřtů provázela velmi dobrá nálada, pohoda a úsměvy na tvářích všech zúčastněných. Dobrovolníci z UPS se seznámili s dětmi, s jejich radostmi, ale i starostmi, jejich přáními a bolístkami. <span style="font-size: small; font-family: Calibri;"> 

... celý článek
31.10.2008

Projekt Srdce pro děti pomohl 15ti letému Lukášovi

<span style="font-size: 7.5pt; color: #000000; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Občanské sdružení Život dětem tímto srdčně děkuje čtenářům deníků Blesk, kteří se připojili ke krásnému projektu Srdce pro děti, který pomáhá handicapovaným a nemocným dětem v České republice. Prvním obdarovaným se stala metabolická JIP Pediatrické kliniky ve FN Motol Praha, která získala monitor vitálních funkcí Philips Intellivue MP30 v hodnotě 259.571,- Kč, druhým obdarovaným se stal Lukáš Padevět, který díky projektu Srdce pro děti obdržel speciální invalidní vozíček v hodnotě 92 000,- Kč. Lukáš Padevět trpí vzácným druhem viru Encefalitidy a nadosmrti bude odkázán na péči druhých.

... celý článek
22.10.2008

Děti z dětských domovů se již těší na předmikulášský dětský den v kině IMAX Praha

Stejně tak jako v loňském roce připravila společnost Best Communications ve spolupráci s kinem IMAX pro děti z dětských domovů krásný program plný soutěží, her a dárečků, autogramiád oblíbených herců a zpěváků a promítání trojrozměrného vánočního filmu Santa vs. Sněhulák. Na mikulášskou nadílku 2. prosince v kině IMAX v Praze se mohou tentokrát těšit děti z dětských domovů v Mostu, Krompachu, Vysoké Peci, Ústí nad Labem - Střekov, Dubé - Deštné a Aši.

... celý článek
21.10.2008

Novorozenecká jednotka intenzivní péče dětského oddělení Nemocnice Jihlava obdržela ventilátor Fabian v hodnotě 539.808,- Kč

Občanské sdružení Život dětem slavnostně předalo dne 21.10.2008 novorozenecké jednotce intenzivní péče dětského oddělení Nemocnice Jihlava ventilátor Fabian v hodnotě 539.808,- Kč. Tento špičkový přístroj byl zakoupen díky sbírkovému projektu sdružení tzv. Srdíčkovému dni, který přispěl částkou ve výši 371.608,- Kč na němž se nejvíce podíleli studenti Obchodní akademie Jihlava a dále z výtěžku krásného projektu Tesco Charita roku 2007, který probíhal mimo jiné regiony také v obchodním domě Tesco Jihlava. Tento projekt přispěl částkou ve výši 168.200,- Kč.

... celý článek
18.10.2008

Dětské oddělení nemocnice Jihlava, p.o. obdrží špičkový přístroj – ventilátor FABIAN v hodnotě 539.808,88 Kč

Občanské sdružení Život dětem a zástupci společnosti Tesco Stores ČR v Jihlavě slavnostně darují dne 21.10. 2008  v 11.00 hod. v prostorách dětského oddělení Nemocnice Jihlava špičkový přístroj ventintilátor FABIAN, který slouží k umělé plicní ventilaci. Hodnota přístroje činí 539.808,88 Kč. K jeho zakoupení věnovalo občanské sdružení Život dětem částku ve výši 371.608,88 Kč, úspěšný projekt Tesco Charita roku 2007, který probíhal mimo jiné regiony také v obchodním domě Tesco v Jihlavě, přispěl částkou ve výši 168.200,- Kč. <span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">

... celý článek
8.10.2008

Slavnostní předání EKG Holteru na dětském oddělení Středomoravské nemocniční, a.s., odštěpný závod Nemocnice Prostějov

<span style="font-size: 7.5pt; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black;">Občanské sdružení Život dětem a zástupci společnosti Tesco Stores ČR v Prostějově slavnostně předali dne 7.10.2008 v prostorách dětského oddělení Nemocnice Prostějov špičkový přístroj EKG Holter, který slouží ke 24hodinovému sledování EKG vč. poruch srdečního rytmu u dětí. Hodnota přístroje činí 199.900,- Kč. K jeho zakoupení věnovalo občanské sdružení Život dětem částku ve výši 109.838,70 Kč, úspěšný projekt Tesco Charita roku 2007, který probíhal mimo jiné regiony také v obchodním domě Tesco Prostějov přispěl částkou ve výši 74.061,30 Kč. Společnost Saint Gobain Orsil, s.r.o. doplnila k celkové hodnotě přístroje darovanou částku ve výši 16.000,- Kč.

... celý článek
8.10.2008

Občanské sdružení Život dětem navázalo novou spolupráci směřovanou na pomoc opuštěným dětem

<span style="font-size: 7.5pt; color: black; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Občanské sdružení Život dětem navázalo dlouhodobou spolupráci s obecně prospěšnou společností Nejsi sám - You are not alone, se kterou připravuje krásný a ojedinělý projekt Bona Mente - Dobrý úmysl. Cílem tohoto projektu je splnit přání opuštěným dětem výstavbou atypického dětského domova rodinného typu, který jim přinese opravdový domov plný lásky a především plný tíženého zájmu, který děti tak potřebují ale bohužel, přes veškerou snahu a úsilí pracovníků v dětských domovech s vysokým počtem dětí někdy postrádají. Domov, který jim vytvoří takové podmínky, které se co nejvíce přiblíží příjemnému, útulnému prostředí láskyplné rodiny.

... celý článek
7.10.2008

Slavnostní předání EKG Holteru na dětském oddělení Středomoravské nemocniční, a.s., odštěpný závod Nemocnice Prostějov

Občanské sdružení Život dětem a zástupci společnosti Tesco Stores ČR v Prostějově slavnostně předali dne 7.10.2008 v prostorách dětského oddělení Nemocnice Prostějov špičkový přístroj EKG Holter, který slouží ke 24hodinovému sledování EKG vč. poruch srdečního rytmu u dětí. Hodnota přístroje činí 199.900,- Kč. K jeho zakoupení věnovalo občanské sdružení Život dětem částku ve výši 109.838,70 Kč, úspěšný projekt Tesco Charita roku 2007, který probíhal mimo jiné regiony také v obchodním domě Tesco Prostějov přispěl částkou ve výši 74.061,30 Kč. Společnost Saint Gobain Orsil, s.r.o. doplnila k celkové hodnotě přístroje darovanou částku ve výši 16.000,- Kč.

... celý článek
30.9.2008

Slavnostní předání v prostorách dětských oddělení na Moravě

Občanské sdružení Život dětem předává dne 30.9.2008 v prostorách dětského oddělení Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj a Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. přístrojovou techniku v celkové hodnotě 301.422,- Kč. Přístroje byly zakoupeny z výtěžku projektu Tesco Charita roku 2007 a z výtěžku tradičního sbírkového projektu sdružení tzv. Srdíčkového dne. Projekt Tesco Charity roku 2007 přispěl částkou ve výši 130.837,50 a sbírkový projekt Srdíčkový den pomohl částkou ve výši 170.584,60 Kč. Slavnostního předání se za sdružení zúčastní paní Milena Andrejsková společně se zástupci nemocnic a společnosti Tesco Stores ČR.

 

... celý článek
15.9.2008

Zahájení celorepublikového sbírkového projektu

Občanské sdružení Život dětem zahájilo první den celorepublikového sbírkového projektu, tradičního Srdíčkového dne. Sbírka probíhá dva dny a celkem je do ní zapojeno 6 116 studentů z 350ti středních škol a 134 dobrovolníků z pionýrských a skautských oddílů, kteří vám na území v podstatě celé naší republiky nabízejí krásné magnetky s motivy zvířátek v hodnotě 25ti korun. Sbírka současně probíhá v interiérech 628 základních škol. Výtěžek této krásné a tradiční akce občanského sdružení Život dětem poputuje především na nákup přístrojů do prostor dětských oddělení nemocnic v naší republice a dále na pomoc dětem opuštěným a handicapovaným.

... celý článek
4.9.2008

Cyklisté pomáhají dětskému oddělení Nemocnice Klatovy, a.s.

13. září startuje v Klatovech silniční cyklistický závod Author Král Šumavy 2008, na který Vás spolu s pořádajícím Triatlon klubem Klatovy srdečně zveme. Všichni závodníci a návštěvníci tohoto krásného sportovního podniku si budou moci po dobu konání závodu od hostesek ve žlutých tričkách zakoupit bezpečnostní reflexní pásky a 35 korunami tak přispět na zakoupení Monitoru životních funkcí na dětskou jednotku intenzivní péče pro dětské oddělení nemocnice v Klatovech.

... celý článek
26.8.2008

Projekt Srdce pro děti pomáhá prvnímu postiženému chlapci

Projekt Srdce pro děti, který byl v březnu zahájen prostřednictvím deníku Blesk a je realizován ve spolupráci občanského sdružení Život dětem a společnosti Ringier ČR, a.s. pomáhá prvnímu chlapci, 15ti letému Lukášovi, který trpí vzácným druhem viru Encefalitidy a nadosmrti bude odkázaný na péči druhých.

... celý článek
26.8.2008

Přípravy na tradiční zářijový Srdíčkový den jsou v plném proudu

Přípravy na tradiční sbírkový projekt občanského sdružení Život dětem tzv. Srdíčkový den" vrcholí. Ve dnech 15. a 16. září můžete "proměnit dětské slzy v úsměv" zakoupením krásných magnetek s motivy roztomilých mláďátek a logem usměvavého sluníčka. Občanské sdružení Život dětem tentokráte připravilo 30 druhů, již zakoupením jedné magnetky v hodnotě 25ti korun pomůžete k pořízení špičkových zdravotnických přístrojů pro dětská oddělení nemocnic, dále  přispějete k nákupu invalidních vozíčků a rehabilitačních pomůcek pro handicapované děti, popř. uděláte radost opuštěným dětem v dětských domovech.

... celý článek
2.8.2008

Občanské sdružení Život dětem přispělo k vyšetření předškoláků, které odhalí jejich případné oční vady

Rodiče předškoláků z celého Karlovarského kraje budou brzy vědět, jestli jejich dítě netrpí některou z očních vad. A to díky ojedinělému projektu chebského stacionáře pro děti s očními vadami, jehož zřizovatelem je město. „Tato preventivní akce je svým rozsahem i v celorepublikovém měřítku naprosto unikátní. V jejím průběhu vyšetříme přibližně sedm tisíc dětí ze zhruba 150 školek v kraji,“ uvedl ředitel Správy zdravotních a sociálních služeb Cheb, pod kterou zmiňovaný stacionář spadá, Robert Plachý.

... celý článek
22.6.2008

Dětské oddělení Krajské nemocnice T.B. obdrželo infúzní techniku

Zástupkyně občanského sdružení život dětem předaly dne 18.6.2008 dětskému odd. Krajské nemocnice T.Bati 5 ks infuzních pump zn. ARGUS 707 v celkové hodnotě 182 575 Kč. K zakoupení tohoto daru přispěl výtěžek z projektu Tesco Charita 2007( HM Tesco Zlín) ve výši 67 564 Kč , zbývající částku 115 011 Kč uhradilo OSŽD.

... celý článek
15.6.2008

Závody Red Bull Kár v Brně pomohou nemocným dětem

Milujete rychlost, vzružení, napětí před startem a potlesk davu podél závodní dráhy? Nebojíte se řezat zatáčky a používat brzdy vás fakt nebaví? A navíc jste ještě kreativní, řemeslně zručný a všem chcete ukázat, co dokážete? Tak potom nesmíte chybět na závodech Red Bull Kár, které se uskuteční 22. června 2008 v Brně. Moravská metropole tak bude v letošním roce hostit další z významných podniků pro jezdce i konstruktéry. Oproti závodům WTCC, DTM či Moto GP však v závodě nebude rozhodovat pouze rychlost, ale porota složená ze známých osobností bude hodnotit káry podle následujících kritérií: kreativita, show týmu, výsledný čas. Tři nejlepší týmy získají kromě uznání veřejnosti i hodnotné ceny!

... celý článek
4.6.2008

Cyklomaraton Author Král Šumavy 2008 MTB

Pětičlenný tým občanského sdružení život dětem ve složení Radim Falbr, Vratislav Štýbr, Jan Ďuk, Petr Staněk a Martin Zoch se 31. května postavil na start cyklomaratonu Author Král Šumavy 2008 MTB, největŠího podniku svého druhu v ČR. Trať dlouhou 73km s převýšením 1823 m zdolával spolu s LukáŠem Bauerem, vítězem světového poháru a olympijským medailistou v běhu na lyŽích a jeho reprezentačním kolegou Martinem Jakšem. Už tak velkou výzvu značné obtížnosti závodu znásobil náš tým ještě skutečností, že pomyslnou startovní páskou projížděl mezi posledními. Pracně se pak prodíral za svým úspěchem do popředí. Například Vratislav Štýbr ukázal sluníčko na svých zádech 1270 závodníkům, aby se mohl v cíli radovat z úžasného 192. místa. V úmorném horku závod dokončili celkem 1402 závodníci. Videosestřih, který najdete na www.authorkralsumavy.cz určitě stojí za podívanou :o)

... celý článek
30.5.2008

Koncert Laco Deziho pomáhá vážně nemocným dětem

Občanské sdružení život dětem si Vás dovoluje pozvat na koncert Laco Decziho. Tento světoznámý jazzmen vystoupí 31.5. pod širým nebem v Kloužově u Merklína. Bohatý doprovodný program včetně prodejní výstavy obrazů Marie Fictumové, ale i pečených klobás, vyhlášených stodských koláčků a dalších překvapení je pro Vás připraven již od 14.hodin. Příjemně strávený den můžete rovněž spojit s pomocí vážně nemocným dětem zakoupením drobného předmětu s usměvavým sluníčkem.

... celý článek
28.5.2008

Pozvání na vernisáž nábytku a obrazů v OC Galerii Dvořák v Plzni

Ve spolupráci s ateliérem Marie Fictumové si vás dovolujeme pozvat na vernisáž nábytku a obrazů, která se koná 28.5.2008 v 18.00 v OC Galerii Dvořák v Plzni. Nenechte si ujít možnost shlédnout nové trendy v oblasti bydlení doplněné obrazy s krásnou atmosférou. Příjemně strávený podvečer můžete rovněž spojit s pomocí vážně nemocným dětem zakoupením drobného předmětu s naším logem s usměvavým sluníčkem. Těšíme se na vaši návštěvu! :o)

... celý článek
3.5.2008

Inkubátor Caleo a výhřevná lůžka Babytherm v hodnotě 1.214.384,- Kč pomáhají předčasně narozeným dětem a novorozencům s nízkou porodní hmotností

Občanské sdružení Život dětem dne 30.4.2008 slavnostně předalo v prostorách JIP Kliniky dětského a dorostového lékařství inkubátor Caleo a výhřevná lůžka Babytherm. Slavnostní předání proběhlo za velmi příjemné atmosféry, kterou vytvořili svým srdečným a upřímným zájmem o pomoc nemocným dětem vážení dárci přístrojů, lékařské kapacity kliniky, novináři a další hosté. Nákup inkubátoru byl financován z peněz darovaných laskavými zákazníky obchodů Tesco v rámci projektu Tesco Charita roku 2007, kteří si od studentů středních škol a dobrovolníků zakoupili drobné sbírkové předměty sdrušení Život dětem. Dále byly přístroje pořízeny z finančních prostředků od firemních dárců, kteří byli do tohoto projektu a dalších projektů sdružení zapojeni. Jedná se o tyto společnosti: Tesco Stores ČR, a.s., Colgate - Palmolive ČR, s.r.o., EWECO, s.r.o., GQs MB, s.r.o., RWE Transgas, a.s., Metrostav, a.s., Alzasoft, a.s. a Domatech Production, s.r.o..

... celý článek
18.4.2008

Jarní Srdíčkový den

Občanské sdružení Život dětem tímto srdečně a s úctou děkuje všem lidem, kteří si ve dnech 14. a 15.dubna zakoupili plastové srdíčko a špendlíček na podporu dětských oddělení nemocnic v naší republice.

... celý článek
1.3.2008

Reprezentační ples akciové společnosti Jihomoravská plynárenská pomohl opuštěným dětem částkou ve výši 67.000,- Kč.

Dne 23.2.2008 proběhl v areálu BVV v Brně pátý ročník reprezentačního plesu Jihomoravské plynárenské, a.s., který přinesl opuštěným dětem z Dětského domova Tišnov krásnou částku ve výši 67.000,- Kč. Průvodcem večera byli Mahulena Bočanová a Zdeněk Izer. Program plesu byl velmi bohatý, kromě krásné módní přehlídky zde bylo možné shlédnout vystoupení skupiny Starlet, vystoupeni Mahuleny Bočanové a Zdeňka Izera. Vřelou atmosféru uvedl Michal David a jeho nestárnoucí hity, samozřejmě nechybělo taneční vystoupení dětí z Dětského domova Tišnov, které mělo velký úspěch. Výtěžek tomboly, která byla skutečně luxusní, bude věnován dětem z Dětského domova Tišnov. Občanské sdružení Život dětem všem pořadatelům i zúčastněným děkuje za jejich srdečnou pomoc, která vnesla úsměv do tváří těch nejmenších.

... celý článek
13.2.2008

Semifinále a finále 5. mistrovství soutěže baristů ČR

Občanské sdružení Život dětem si vás dovoluje pozvat ve dnech 14 - 17.2.2008 na semifinále a finále 5. mistrovství soutěže baristů ČR - MISTR KÁVY 2007, které se koná v rámci gastronomického veletrhu TOP GASTRO 2008 na VýstaviŠti Praha - HoleŠovice. Zakoupením nápoje z kávy pomůžete nemocným dětem, které jsou léčeny v prostorách JIP Kliniky dětského a dorostového lékařství VFN a 1.LF UK v Praze 2. Máte moŽnost shlédnout krásnou a pestrou podívanou, ale rovněž i pomoci vážně nemocným dětem, které vaŠi pomoc skutečně potřebují. Těšíme se na vaŠi návŠtěvu.

... celý článek
13.2.2008

Jáchymek má nový zdravotní kočárek

Občanské sdružení Život dětem potěšilo díky AWD nadaci Pomoc dětem čtyřletého Jáchymka Dytrycha novým zdravotním kočárkem Wheeler v hodnotě 123.083,- Kč. Jáchymek i přes svůj velmi závažný handicap projevuje zájem o lidi kolem sebe, o hračky a také o svého pejska. Díky novému kočárku je Jáchymek spokojenější a cítí se v něm bezpečně a dobře. Pomáhá mu také být neustále pospolu se svou milující rodinou i mimo domov.

... celý článek