Zprávy 2008

18.10.2008

Dětské oddělení nemocnice Jihlava, p.o. obdrží špičkový přístroj – ventilátor FABIAN v hodnotě 539.808,88 Kč

Občanské sdružení Život dětem a zástupci společnosti Tesco Stores ČR v Jihlavě slavnostně darují dne 21.10. 2008  v 11.00 hod. v prostorách dětského oddělení Nemocnice Jihlava špičkový přístroj ventintilátor FABIAN, který slouží k umělé plicní ventilaci. Hodnota přístroje činí 539.808,88 Kč. K jeho zakoupení věnovalo občanské sdružení Život dětem částku ve výši 371.608,88 Kč, úspěšný projekt Tesco Charita roku 2007, který probíhal mimo jiné regiony také v obchodním domě Tesco v Jihlavě, přispěl částkou ve výši 168.200,- Kč. <span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">

 

Občanské sdružení Život dětem tímto srdečně děkuje studentům a profesorům spolupracující Obchodní akademie (nám. Svobody 1) v Jihlavě a široké jihlavské veřejnosti, která si, jak v rámci Srdíčkových dnů, tak v rámci Tesco Charity roku 2007 zakoupila drobné sbírkové předměty sdružení a tak významně přispěla k pomoci dětskému oddělení v Jihlavě.

<div class="box-center"><img src="../../../../pics/news-2008-10-18-1.jpg" alt="ventilátor Fabian" /> <img src="../../../../pics/news-2008-10-18-2.jpg" alt="ventilátor Fabian" /> <img src="../../../../pics/news-2008-10-18-3.jpg" alt="ventilátor Fabian" /></div>