Zprávy 2008

23.1.2008

Univerzita Karlova v Praze obdržela 400.000,- Kč

Občanské sdružení Život dětem darovalo 400.000,- Kč jako příspěvek k zakoupení systému na získávání DNA a RNA z krve, tkání a dalších materiálů.

 

Tento přístroj bude sloužit pro vědeckou činnost (hledání příčin dětského diabetu) a extrakce DNA zejména pro pravidelné sledování dětí po transplantacích. Přístroj bude umístěn na oddělení lékařské genetiky, ale vlastníkem bude Pediatrická klinika 2.LF UK ve FN Motol Praha. Celková hodnota tohoto systému činí 3,1 milionu korun. Převážná část (85%) je hrazena Ministerstvem školství z výzkumného záměru. Občanské sdružení Život dětem přispělo 15%.