Zprávy 2008

4.12.2008

Občanské sdružení Život dětem zakoupilo speciální vyšetřovací přístroj Vision Screener Plusoptix v hodnotě 226.504,70 Kč

Občanské sdružení Život dětem opětovně přispělo zakoupením dalšího speciálního přístroje k vyšetření předškoláků, které trpí očními vadami. Tentokrát pořídilo přístroj Vision Screener Plusoptix S08 v hodnotě 226.504,70 Kč. Tento přístroj umožňuje stanovení dioptrické oční vady u dětí a to i velmi malých, do současné doby jen velmi obtížně vyšetřitlných. Tímto přenosným přístrojem lze u dětí již od 6 měsíců věku stanovit oční vadu a dle toho předepsat brýle popř. zahájit jinou léčbu. Pokud děti začnou nosit brýle v časném věku, vyvíjí se vzájemná spolupráce očních struktur a mozku, a předejde se tak možnému vzniku tupozrakosti. To, že dítě špatně vidí, mnohdy nezajistí ani rodiče, vzhledem k tomu, že dítě samo na problém neumí upozornit.

Přístroj sdružení zakoupilo a následně darovalo občanskému sdružení Prima Vizus, které realizuje projekt aktivního vyhledávání předškolních dětí s dosud nediagnostikovanou oční vadou v jejich důvěrně známém prostředí – tj. v mateřských školkách, kde je možno tento mobilní vyšetřovací přístroj používat. Přístroj tak bude sloužit k pravidelnému screeningovému vyšetření předškolních dětí Plzeňského kraje a dalších regionů dle potřeby.

Důsledkem nesprávného vidění může být zhoršená prostorová orientace, špatná motorika a koordinace pohybů dítěte. Chování dítěte může působit jako porucha intelektu, skutečná příčina je však ve špatném prostorovém vnímání způsobeném vadou zraku. Oční vada je pak často odhalena až ve škole, kdy má dítě problémy se čtením a psaním.

Tento špičkový a potřebný přístroj občanské sdružení Život dětem zakoupilo díky vstřícné a laskavé veřejnosti Západočeského kraje, která si v září tohoto roku zakoupila od studentů středních škol sbírkové předměty sdružení – roztomilé magnetky v ceně 25ti korun. Občanské sdružení Život dětem tímto všem přispěvatelům srdečně a s úctou děkuje za pomoc.

Pro více informací můžete navštívit webové stránky www.primavizus.cz