Zprávy 2008

10.11.2008

Nemocnice Most získala inkubátor s výhřevným lůžkem Giraffe Omnibed v hodnotě 708.500,- Kč

Občanské sdružení Život dětem dne 10.11.2008 slavnostně předalo v prostorách dětského oddělení Nemocnice Most, p.o. špičkový přístroj, inkubátor s výhřevným lůžkem Giraffe Omnibed v hodnotě 708 500,- Kč. Jedná se o přístroj respektive lůžko pro novorozence, které umožňuje ošetřování těžce nemocných novorozenců a to včetně novorozenců s nízkou a extrémně nízkou porodní hmotností (váhová kategorie 500-1000g) vyžadujících intenzivní nebo resuscitační péči. V současností je to jeden z nejmodernějších inkubátorů, který splňuje nejnáročnější podmínky jak pro pacienta tak pro zdravotnický personál. Umožňuje nejen ošetřování pacientů vyžadujících umělou plicní ventilaci, ale i provádění eventuelních operačních zákroků. Jednoznačně přispěje k další zvýšení kvality péče a snížení novorozenecké úmrtnosti. V mostecké nemocnici bude využit na 100% pro cca 20 pacientů ročně.

 

 

Inkubátor s výhřevným lůžkem byl financován částkou 577 975 Kč z veřejných sbírek, tzv. Srdíčkových dnů, které občanské sdružení Život dětem třikrát ročně pořádá. Při organizaci těchto sbírkových projektů sdružení spolupracuje se středními školami, jejichž studenti nabízí veřejnosti k zakoupení drobné sbírkové předměty. Studentům, vedení škol a široké mostecké veřejnosti patří naše veliké poděkování.

Školy, které se v Mostu podílí na sbírkových akcích:
Podkrušnohorské gymnázium, ČSA 1530 – Mgr. Petr Plánička, zástupce ředitele
VOŠ soc. právní, OA a SPGŠ, Zd. Fibicha 2778 – Mgr. Karla Veselá, zástupce ředitele
Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s.r.o., E.Basse 1142/9 – Ing. Dana Balochová, ředitelka
SŠ gastronomie a služeb, Jana Palacha 711/2 – PaedDr. Hana Praženicová, ředitelka
Střední škola technická Velebudice, Dělnická 21 – Ing. Markéta Vintrová         

Dále byl inkubátor financován částkou 130 525 Kč darovanou laskavými zákazníky hypermarketu Tesco v Mostu v rámci projektu Tesco Charita roku 2007, kteří si  v období od května do října 2007 kupovali od dětí z dětského domova v Mostu drobné sbírkové předměty občanského sdružení Život dětem.

Slavnostní předání proběhlo za velmi příjemné atmosféry společně se zástupci občanského sdružení Život dětem Lucií Faktorovou a paní Vlastou Kovářovou. Společnost Tesco Stores ČR reprezentoval ředitel HM Most pan Ladislav Hudec, nemocnici primář dětského oddělení a dorostového oddělení MUDr. J. Biolek. Poděkovat přišel také primátor města Most Ing. Vlastimil Vozka. Předání se dále zúčastnili zástupci spolupracujících středních škol se studenty a ředitelka DD Most Bc. Marcela Stutzová.

obrázek k článku
obrázek k článku
obrázek k článku
obrázek k článku
obrázek k článku
obrázek k článku
obrázek k článku