Zprávy 2008

8.10.2008

Slavnostní předání EKG Holteru na dětském oddělení Středomoravské nemocniční, a.s., odštěpný závod Nemocnice Prostějov

<span style="font-size: 7.5pt; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black;">Občanské sdružení Život dětem a zástupci společnosti Tesco Stores ČR v Prostějově slavnostně předali dne 7.10.2008 v prostorách dětského oddělení Nemocnice Prostějov špičkový přístroj EKG Holter, který slouží ke 24hodinovému sledování EKG vč. poruch srdečního rytmu u dětí. Hodnota přístroje činí 199.900,- Kč. K jeho zakoupení věnovalo občanské sdružení Život dětem částku ve výši 109.838,70 Kč, úspěšný projekt Tesco Charita roku 2007, který probíhal mimo jiné regiony také v obchodním domě Tesco Prostějov přispěl částkou ve výši 74.061,30 Kč. Společnost Saint Gobain Orsil, s.r.o. doplnila k celkové hodnotě přístroje darovanou částku ve výši 16.000,- Kč.

 

<span style="font-size: 7.5pt; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black;">Slavnostního předání se za občanské sdružení Život dětem zúčastnila paní ředitelka Anna Strnadová a paní Vlasta Kovářová, společnost Tesco Stores ČR Prostějov reprezentovala paní Navrátilová. Za nemocnici přišel poděkovat pan ředitel JUDr. Zdeněk Horák, MBA, primářka dětského oddělení MUDr. Vlastimila Minařiková, Irena Becková – náměstkyně ředitele pro PO a MUDr. Jiří Šťastný – náměstek ředitele pro LPP. Slavnostního předání se také zúčastnili studenti Střední zdravotnické školy, Vápenice s paní profesorkou Mgr. Hanou Sandroni a studenti Obchodní akademie, Palackého ul., kteří také výrazně přispěli k zakoupení EKG Holteru.

<span style="font-size: 7.5pt; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black;">Občanské sdružení Život dětem tímto srdečně děkuje spolupracujícím školám v Prostějově a široké prostějovské veřejnosti, která si, jak v rámci Srdíčkových dnů, tak i v rámci Tesco Charity roku 2007 zakoupila sbírkové předměty sdružení a tak významně přispěla k pomoci dětskému oddělení nemocnice Prostějov.