Zprávy 2008

8.10.2008

Občanské sdružení Život dětem navázalo novou spolupráci směřovanou na pomoc opuštěným dětem

<span style="font-size: 7.5pt; color: black; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Občanské sdružení Život dětem navázalo dlouhodobou spolupráci s obecně prospěšnou společností Nejsi sám – You are not alone, se kterou připravuje krásný a ojedinělý projekt Bona Mente – Dobrý úmysl. Cílem tohoto projektu je splnit přání opuštěným dětem výstavbou atypického dětského domova rodinného typu, který jim přinese opravdový domov plný lásky a především plný tíženého zájmu, který děti tak potřebují ale bohužel, přes veškerou snahu a úsilí pracovníků v dětských domovech s vysokým počtem dětí někdy postrádají. Domov, který jim vytvoří takové podmínky, které se co nejvíce přiblíží příjemnému, útulnému prostředí láskyplné rodiny.

 

<span style="font-size: 7.5pt; color: black; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Domov, který jim pomůže navodit poct důvěry, zázemí a bezpečí, a tím napomůže k tomu, aby se dokázaly vypořádat s prožitými bolestnými zážitky a samy v sobě nalezly správné postoje a hodnoty života. Domov, kde bude kladen velký důraz na jejich vzdělání, rozvoj jejich talentu a uplatnění v dalším životě. Jednoduše jen prostý domov s péčí, láskou a pocitem bezpečí, který opuštěným malým človíčkům, kteří ještě plně nerozumí všem příčinám a důsledkům svého, tak odlišného osudu, pomůže překonat jejich trápení a dodá jim pocit sebedůvěry a důvěryv tento svět.

<span style="font-size: 7.5pt; color: black; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Budeme velmi rádi, pokud nám pomůžete dobrý umysl projektu Bona Mnete podpořit.

<span style="font-size: 7.5pt; color: black; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Přistupujeme-li k charitativní činnosti s dobrým úmyslem, který dokážeme proměnit ve skutečnost, jsou pro nás veškeré překážky pouze výzvou dostát svých cílů s čistým svědomím, od srdce a s láskou.

<span style="font-size: 7.5pt; color: black; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Více informací k projektu Bona Mente (výstavbě atypického dětského domova) vám na vyžádání poskytne paní Anna Strnadová, ředitelka (kontakt: 775222424, e-mail: <a href="mailto:anna.strnadova@zivotdetem.cz"><span style="color: #0000ff;">anna.strnadova@zivotdetem.cz</a>) a paní Lucie Faktorová (kontakt: 777853705, e-mail: <a href="mailto:lucie.faktorova@zivotdetemcz"><span style="color: #0000ff;">lucie.faktorova@zivotdetemcz</a>).

Slavnostní předání EKG Holteru na dětském oddělení Středomoravské nemocniční...