Zprávy 2008

15.11.2008

Společnost Hospimed, s.r.o. darovala občanskému sdružení Život dětem 12 pulsních oxymetrů v hodnotě 720.000,- Kč

<span style="font-size: 7.5pt; color: black; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Občanské sdružení Žvot dětem bylo pozváno na velmi krásnou akci – 18. výročí společnosti Hospimed,  s.r.o. v prostorách Slovanského domu v Praze. V rámci této slavnostní události sdružení obdrželo 12 pulsních oxymerů v hodnotě 720.000,- Kč, kterými obdaruje 12 nenonatolgických pracovišť v České republice. Součástí večera byla aukce krásných fotografií MUDr. Jindřicha Řeháka, jednatele společnosti Hospimed. Díky této aukci byla získána částka ve výši 35 324,- Kč, která je součástí hodnoty daru pulsních oxymetrů. Celým večerem hosty provázela Mahulena Bočanová a živá hudba skupiny Fragment Band. Příjemná atmosféra večera byla doplněna představením Vladimíra Hrona a jeho show. 

 

<span style="font-size: 7.5pt; color: black; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Občanské sdružení Život dětem na večeru reprezentovala Anna Strnadová – ředitelka, paní Vlasta Kovářová a paní Petra Fajmonová – vedoucí pobočky pro Moravu a Slezsko.

<span style="font-size: 7.5pt; color: black; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Slavnostního večera se zúčastnili velmi významní lidé, ke kterým patří např. Ing. Miloš Patera – poslanec parlamentu ČR, Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc, MBA – děkan 1. lékařské fakulty UK v Praze, Doc. MUDr. Jaroslav Koutecký, CSc. – děkan lékařské fakulty UK v Plzni, Ing. Zdeněk Kabátek – ředitel přímo řízených organizací Ministerstva zdravotnictví a další velmi vážení hosté.

<span style="font-size: 7.5pt; color: black; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Díky vstřícnosti společnosti Hospimed, které patří srdečné poděkování, sdružení obdaruje pulsními oxymetry tato pracoviště: Novorozenecké oddělení s JIRP FN Motol Praha, oddělní neonatolgie FNsP Ostrava, novorozenecké oddělení FN Olomouc, neonatologické oddělení FN Brno, oddělení neonatologie VFN U Apolináře, neonatologické oddělení FN Plzeň, Dětskou kliniku FN Hradec Králové, pediatrické oddělení ÚPMD v Praze, novorozenecké oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, dětské oddělení Nemocnice Most, novorozenecké oddělení Nemocnice České Budějovice a novorozenecké oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati.

<span style="font-size: 7.5pt; color: black; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Občanské sdružení Život dětem tímto srdečně a s úctou děkuje společnosti Hospimed za pozvání a poskytnutý dar. Jmenovitě děkuje jednateli společnosti MUDr. Jindřichu Řehákovi za uspořádání aukce autorských fotografií, dále paní Randysové a panu Bc. Kohlmanovi za velmi příjemné jednání, vstřícnost a profesionalitu.

obrobrobrobrobrobrobrobr