Zprávy 2008

13.2.2008

Semifinále a finále 5. mistrovství soutěže baristů ČR

Občanské sdružení Život dětem si vás dovoluje pozvat ve dnech 14 – 17.2.2008 na semifinále a finále 5. mistrovství soutěže baristů ČR – MISTR KÁVY 2007, které se koná v rámci gastronomického veletrhu TOP GASTRO 2008 na VýstaviŠti Praha – HoleŠovice. Zakoupením nápoje z kávy pomůžete nemocným dětem, které jsou léčeny v prostorách JIP Kliniky dětského a dorostového lékařství VFN a 1.LF UK v Praze 2. Máte moŽnost shlédnout krásnou a pestrou podívanou, ale rovněž i pomoci vážně nemocným dětem, které vaŠi pomoc skutečně potřebují. Těšíme se na vaŠi návŠtěvu.

 

<img src="pics/MK07finale.jpg" alt="flyer – MISTR KÁVY 2007" />