Zprávy 2008

2.8.2008

Občanské sdružení Život dětem přispělo k vyšetření předškoláků, které odhalí jejich případné oční vady

Rodiče předškoláků z celého Karlovarského kraje budou brzy vědět, jestli jejich dítě netrpí některou z očních vad. A to díky ojedinělému projektu chebského stacionáře pro děti s očními vadami, jehož zřizovatelem je město. „Tato preventivní akce je svým rozsahem i v celorepublikovém měřítku naprosto unikátní. V jejím průběhu vyšetříme přibližně sedm tisíc dětí ze zhruba 150 školek v kraji,“ uvedl ředitel Správy zdravotních a sociálních služeb Cheb, pod kterou zmiňovaný stacionář spadá, Robert Plachý.

 

V současné době jsou už hotové preventivní prohlídky ve všech školkách z chebského okresu, tedy přibližně u dvou tisíc dětí (na snímku je malá Natálka z chebské MŠ v ulici 26. dubna). Na základě dosavadních výsledků měření se dá říci, že asi u pěti procent předškoláků byl zachycen určitý stupeň refrakční (dioptrické) oční vady. „Náš přenosný přístroj dokáže odhalit jak dioptrické vady, tak třeba patologické zakřivení optického aparátu oka nebo šilhavost. Pokud je některá z těchto vad při vyšetření diagnostikována, pošleme dítě s naším nálezem k odbornému očnímu lékaři a ten může okamžitě zahájit léčbu,“ dodal Plachý.

Obecně přitom platí, že čím je léčba zahájena dříve, tím bývá úspěšnější. Některé vady, například tupozrakost, se tréninkem dají úplně odstranit pouze do věku šesti až osmi let. „U dioptrických vad zase platí, že pokud se nezačnou včas nosit vyhovující brýle, pak se nevyvíjí potřebná spolupráce očních struktur s mozkem a dochází ke vzniku tupozrakosti. Díky nasazení brýlí se děti mohou lépe zapojovat do běžných činností, které do té doby zvládaly jen s obtížemi,“ poznamenal Plachý.

Hlavní problém je v tom, že malé děti si na zhoršené vidění obvykle nestěžují. To, jak vidí, považují za normální. Pro včasné odhalení oční vady je proto preventivní vyšetření zraku nezbytné. „Výhodou našeho vyšetření je to, že díky přenosné kameře vše probíhá přímo v důvěrně známém prostředí dětí, v jejich mateřské škole. Tato vyšetřovací metoda dítě nezatěžuje, nevyžaduje aplikaci žádných léků a vlastní měření trvá pouze několik vteřin,“ vysvětlil Plachý.

Přestože toto terénní preventivní vyšetření zraku není hrazeno zdravotními pojišťovnami, díky získaným finančním prostředkům od sponzorů je prováděno bezplatně. <strong>Na úspěšné realizaci projektu se podílí Život dětem, o.s., které darovalo vyšetřovací přístroj</strong>, a dále svými finančními dary a dotacemi Karlovarský kraj, Lions Club Karlovy Vary, o.s., Ingo Casino, a.s., VZP ČR a HB Print, s.r.o.

Rodiče dětí, které školku nenavštěvují, si vyšetření mohou domluvit přímo ve stacionáři, a to na telefonním čísle 354 430 229.