Pomocí bankovního převodu

Kdykoliv po celý rok nám můžete zaslat
příspěvek na sbírkové konto:

č. účtu: 83297339/0800

Platba pomocí QR kódu
Přihlaste se přes smartbanking ke svému účtu a zvolte možnost platby QR kódem. Po načtení kódu se Vám vygeneruje platební příkaz, zvolte výši příspěvku, platební příkaz pak odešlete na sbírkový účet Život dětem.

Váš jednorázový nebo pravidelný finanční příspěvek (trvalý příkaz) se stane součástí sbírky a pomůže tak přímo nemocným dětem. Žádost o zaslání „Potvrzení o přijetí daru“ vyplňte zde.

 


Kdykoliv po celý rok nám můžete zaslat příspěvek
na projektové konto:

č. účtu: 87971319/0800

Platba pomocí QR kódu
Přihlaste se přes smartbanking ke svému účtu a zvolte možnost platby QR kódem. Po načtení kódu se Vám vygeneruje platební příkaz, zvolte výši příspěvku, platební příkaz pak odešlete na projektový účet Život dětem.

Váš příspěvek podpoří jednotlivé projekty ve prospěch nemocných dětí. Žádost o zaslání „Potvrzení o přijetí daru“ vyplňte zde.

 


Kdykoliv po celý rok nám můžete zaslat příspěvek
na transparentní konto:

č. účtu 1117771700/5500

Platba pomocí QR kódu
Přihlaste se přes smartbanking ke svému účtu a zvolte možnost platby QR kódem. Po načtení kódu se Vám vygeneruje platební příkaz, zvolte výši příspěvku, platební příkaz pak odešlete na transparentní účet Život dětem.

Váš jednorázový nebo pravidelný finanční příspěvek (trvalý příkaz) se stane součástí sbírky a pomůže tak přímo nemocným dětem. Žádost o zaslání „Potvrzení o přijetí daru“ vyplňte zde.

 


Po vyplnění formuláře Vám rádi pošleme Potvrzení o přijetí daru, které uplatníte ve Vaší mzdové účtárně nebo přímo v daňovém přiznání.

Srdečně děkujeme všem dárcům a podporovatelům za pochopení a laskavou pomoc, díky které můžeme pomáhat.


Dárci si mohou uplatnit tato daňová zvýhodnění
Fyzické osoby:

od základu daně si lze odečíst hodnotu darů, poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2% ze základu daně nebo činí alespoň 1 000,00 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10% ze základu daně. (§ 15 odst. 1 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu)

Právnické osoby:
od základu daně, snížené dle § 34 zák. o daních z příjmů, si lze odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2 000,00 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 5% z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. (§ 20 odst. 8 a § 34 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu)

 

 

Zasláním dárcovské sms

Služba Dárcovská SMS je jednoduchý způsob, který umožňuje jednou textovou zprávou podpořit dobrou věc.

Dárci mohou odesílat dárcovské SMS v hodnotě 30, 60, 90 nebo 190 Kč, a to jednorázově nebo jako trvalý příkaz.

Trvalé dárcovské SMS rozšiřují možnosti dárcům, kteří využívají dárcovské SMS a chtějí pravidelně přispívat menšími finančními částkami.

„Pomoc jako součást vašeho života“

Odešlete dárcovskou SMS ve tvaru:

DMS ZIVOTDETEM 30 nebo

DMS ZIVOTDETEM 60 nebo

DMS ZIVOTDETEM 90 nebo

DMS ZIVOTDETEM 190

…na telefonní číslo 87 777

Cena DMS je 30 nebo 60 nebo 90 nebo 190 Kč, Život dětem, o.p.s. obdrží 29 nebo 59 nebo 89 nebo 189 Kč.
Více na www.darcovskasms.cz.

Přispívejte každý měsíc stačí odeslat dárcovskou SMS ve tvaru:

DMS TRV ZIVOTDETEM 30 nebo

DMS TRV ZIVOTDETEM 60 nebo

DMS TRV ZIVOTDETEM 90 nebo

DMS TRV ZIVOTDETEM 190

…na telefonní číslo 87 777

a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 nebo 60 nebo 90 nebo 190 Kč/měsíc. Život dětem, o.p.s. obdrží 29 nebo 59 nebo 89 nebo 189 Kč/měsíc.Více na www.darcovskasms.cz.

Pravidelné drobné dárcovství je základním kamenem úspěchu dobré věci, která je právě Vám sympatická a které tak trvale fandíte. Trvalá DMS Váš rozpočet nezatíží, nám však umožní lépe plánovat a dosahovat dlouhodobých cílů v udržitelných, odpovědných a prospěšných projektech, které pomáhají těm, kdo pomoc skutečně potřebují.

 

 

Dar ze závěti

POMÁHÁM ZA ŽIVOTA, BUDU I PO NĚM
Život dětem o.p.s. se symbolicky připojuje k mottu kampaně Závěť pomáhá Koalice za snadné dárcovství.

Pokaždé, když se dozvíme, že někdo odešel z tohoto světa sám, je to velmi smutné. Mnoho lidí za sebou nezanechá žádné dědice a jejich majetek tak bohužel propadne státu, protože po sobě nezanechali závěť. Ročně se jedná o více než 250 miliónů korun. Velmi nás mrzí, že tak vysoká částka nepomůže těm, kteří pomoc opravdu potřebují. Ať se jedná o seniory, opuštěné domácí mazlíčky nebo nemocné děti.

Bohužel, všichni tady jednou nebudeme. Proto je dobře, že stále více lidí sepisuje závěť. Předchází tak dědickým sporům, zajistí své potomky, pokud nějaké má a pokud je zvyklý pomáhat těm, kteří to opravdu potřebují, může podpořit také neziskovou organizaci, která zajistí, aby se darované finanční prostředky dostaly k potřebným. Pokud žádné příbuzné nemá, je velmi laskavé, když svým majetkem udělá dobrý skutek.

Závěť je možné sepsat:

  • Notářským zápisem a zapsáním do elektronické Evidence právních jednání. To může stát od 2 do 8 tisíc korun.
  • Vlastnoručně doma. Je třeba závěť napsat, podepsat vlastní rukou a uložit ji někde doma. V případě, že bude mít právní chyby, snadno může být prohlášena za neplatnou.
  • Online sepsaná žádost pomocí webové aplikace stránky Goodbye.cz. Taková závěť projde odbornou kontrolou, bude tedy právně v pořádku. Jediné, co je pro její platnost potřeba udělat, je podepsání za přítomnosti dvou svědků. Více si o postupu sepsání závěti online můžete přečíst tady. V rámci spolupráce s Goodbye.cz může využít referenční kód „zivotdetem“ a svou závěť si tak vytvořit zdarma. Není nutné, abyste nám v takové závěti něco odkazovali.

Pokud se rozhodnete, že je pro Vás dobré mít závět sepsanou a chcete se zapojit do našeho projektu „Dar ze závěti“ a tím pomoci vážně nemocným dětem, budeme Vám nesmírně vděčni. Už nyní někteří darují těm nejpotřebnějším třeba jen malý obnos s dobrým pocitem, že pomohli.

Těm, kteří žijí sami, rádi pomůžeme nejen se závětí, ale také v situaci, kdy si nevědí rady a potřebují pomocnou ruku od ostatních.

Stačí napsat na mail: zivotdetem@zivotdetem.cz

Všem laskavým lidem, kteří nezůstávají lhostejní, srdečně děkujeme za pomoc.

 

 

Pomocí darovacího certifikátu

Dovolujeme si Vám nabídnout naše darovací certifikáty. Mezi Vámi je mnoho našich příznivců, kteří organizaci Život dětem podporují již od samotného založení v roce 2 000.

Věříme, že někteří z Vás rádi přivítají možnost zakoupit sobě nebo svým blízkým darovací certifikát v hodnotě 500 Kč. Jeho zakoupením přispějete na jednu hodinu speciálních neurorehabilitací, které vážně nemocným dětem nesmírně prospívají. Známe mnoho dětí, které jejich zásluhou udělaly své první krůčky a jejich rodiče věří, že pravidelné cvičení dětem postupně pomůže k samostatnosti a my se jim v tom snažíme pomoci, protože zdravotní pojišťovny je hradí částečně nebo vůbec.

Darovací certifikát můžete koupit jako dárek pro sebe, ale taky třeba jako mimořádný vánoční dárek, dárek k narozeninám či svátku pro své blízké, příbuzné, kamarády či známé. Americký spisovatel, učitel a kazatel Robert Fulghum říká: „Dej a bude Ti dáno, neboť dary kolují“   a my věříme, že i Vás tato možnost obdarování obohatí.

Darovací certifikát můžete objednat na našich webových stránkách v e-shopu nebo na adrese: zivotdetem@zivotdetem.cz, a to buď ve verzi pro někoho nebo pro sebe. Můžeme Vám ho zaslat poštou (jako pohlednici) nebo mailem k vytištění.

Srdečně děkujeme všem, kteří prostřednictvím darovacího certifikátu pomohou vážně nemocným dětem.

 

 

Zakoupením drobného předmětu

Nabídku předmětů a produktů najdete v našem e-shopu

Vstoupit do e-shopu

 

E-SHOP ŽIVOT DĚTEM

 

 

 

Zapojením do sbírky

Do sbírek tzv. „Srdíčkových dnů“ se mohou zapojit střední, základní i mateřské školy a samozřejmě i nejrůznější společnosti formou zaměstnaneckých sbírek.

Střední školy

Střední školy se do sbírek zapojují formou uvolnění studentů – dobrovolníků, kteří ve stanovený den sbírky na území svého města lidem nabízejí naše produkty. Studenti vždy chodí ve dvojici, kdy jeden student má k dispozici zapečetěnou kasičku na vybrané finanční prostředky a druhý student PVC tašku, ve které má uloženy sbírkové předměty, např. magnetky k prodeji. Množství prodávaných předmětů se stanovuje dle velikosti města a počtu dobrovolných studentů. Studenti mají dále při prodeji k dispozici informativní letáčky, které obsahují podrobné informace o aktivitách naší o.p.s. Život dětem a samozřejmě o účelu sbírky. Studenti jsou označeni visačkami, na kterých mají uveden název školy, kterou zastupují a své jméno. Současně má každá dvojice k dispozici kopii sbírkového povolení.

Základní školy

Základní školy se do sbírek zapojují formou objednání určitého počtu sbírkového předmětu, který následně nabízejí prostřednictvím svých učitelů žákům a jejich rodičům. Společně se sbírkovými předměty škola obdrží sbírkové povolení a informativní letáčky pro rodiče.

Mateřské školy

U mateřských škol je forma zapojení do sbírky totožná jako u základních škol s tím rozdílem, že předměty jsou mateřskou školkou nabídnuty k přispění přímo rodičům dětí a následně objednány. Svoz vybraných finančních prostředků může zajistit naše o.p.s. Život dětem, školy však mají i možnost vložit vybrané finanční prostředky přímo na sbírkové číslo účtu naší o.p.s. Život dětem v jakékoliv pobočce České spořitelny nebo převodem z účtu.

Společnosti

Vzhledem k tomu, že celá řada laskavých lidí je v průběhu našich sbírkových projektů ve svém zaměstnání a nemá možnost si sbírkové předměty na ulici zakoupit a tím pomoci, nabízíme také možnost dodání sbírkových předmětů přímo do jednotlivých společností a firem. U této se ve společnosti najde jeden dobrovolník, který má sbírku na starosti a my s ním komunikujeme. Následný postup je totožný s postupem u základních a mateřských škol. Společnost si objedná sbírkové předměty, které si jejich zaměstnanci zakoupí přímo na svém pracovišti od výše uvedeného zástupce. Vybrané finanční prostředky nám společnost následně vloží na sbírkový účet, variabilním symbolem je IČO společnosti.

Všechny laskavé školy i společnosti, které se do sbírek zapojují, od nás následně obdrží děkovný certifikát s výší částky, kterou vážně nemocným dětem přispěly. Tento certifikát mohou školy i společnosti použít také do svých prezentačních materiálů.

Další informace k zapojení se do sbírek Vám sdělí:

MgA. Maria Křepelková, ředitelka

  • střední školy a společnosti v krajích Středočeský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Olomoucký, Moravskoslezský, Zlínský a v Praze 1, 2, 5, 6 a 10. Základní školy v Praze 1 a 2.

Zdenka Křupková

  • firmy a společnosti v celé ČR
  • střední školy v krajích Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Pardubický, Vysočina, Jihomoravský a v Praze 3, 4, 7, 8 a 9. Základní školy v Praze 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10.

Miroslava Kostková

  • základní a mateřské školy v celé ČR mimo Prahy

 

 

 

Nákupem na internetu

Pokud se chystáte nakupovat na internetu – můžete jednoduše každý nákup proměnit v dobrý skutek a tím pomoci vážně nemocným dětem. A to nejlepší nakonec – nezaplatíte ani korunu navíc!

Uděláte to takto:

Před nákupem otevřete naši stránku http://bit.ly/ŽivotDětem
1. Vyberte e-shop, ve kterém chcete nakoupit
2. Zkontrolujte, že Váš příspěvek bude pro Život dětem o.p.s.
3. Klikněte na zelené tlačítko „zahájit nákup“ a nakupte, jak jste zvyklí.

nakupem-na-internetu-givt

Nestojí Vás to ani korunu navíc a my dostaneme část peněz z ceny nákupu.

zd-chcipomoci-nakupem-nainternetu-givt201706
Pokud se Vám tato cesta zdá moc složitá a používáte Google Chrom nebo Mozillu, máme pro Vás vychytávku! 🙂

Stáhněte si rozšíření prohlížeče na http://bit.ly/CHCI_POMÁHAT a prostě jen nakupujte.
Prohlížeč Vás vždy upozorní, kdykoli navštívíte e-shop, na kterém nás můžete nákupem podpořit. Rozšíření prohlížeče o vás neshromažďuje data, nezpomaluje chod počítače a neobsahuje reklamy.
Pomáhání nikdy nebylo jednodušší 🙂
Díky, že na nás myslíte a pomáháte nám!

zd-chcipomoci-nakupem-nainternetu-givt-doplnek

 

 

Ze svého mobilu SEJF

Příspěvky nyní můžete zasílat do našeho sejfu přímo z Vašeho mobilního telefonu.
Více informací najdete na www.sejf.cz/index.php/cz/

 

Staňte se partnerem

Vzhledem k tomu, že se díky našemu celorepublikovému rozsahu pomoci neobejdeme bez partnerů, kteří se na jeho realizaci finančně podílejí nebo bezplatně poskytují důležité a významné dary a služby, uvítáme přízeň dalších laskavých partnerů, kteří se chtějí společně s námi podílet na pomoci dětem.

Uvítáme finanční podporu našich projektů a současně přímou pomoc jednotlivým dětem či nemocnicím a dalším zařízením pečujícím o nemocné děti a děti s handicapem. Velmi důležitá je pro nás také mediální podpora a pomoc formou darování hraček, rehabilitačních pomůcek, služeb a dalšího možného vybavení pro rodiny s nemocnými dětmi, nemocnice, dětské domovy, stacionáře pro handicapované děti, školy…

V případě, že máte zájem stát se naším partnerem, ozvěte se nám: zivotdetem@zivotdetem.cz

 

Poštovní poukázkou

Do poštovní poukázky typu A je třeba vyplnit následné údaje:

Život dětem, o.p.s.
Koclířova 771, 198 00 Praha 9 – Kyje

Název a sídlo banky:
Česká spořitelna, a.s., Jugoslávská 19, Praha 2

číslo účtu: 83297339/0800

 

 

Umístěním banneru

Umístěním banneru na vašich webových stránkách pomůžete podpořit naši činnost na pomoc nemocným dětem.

Bannery, které si můžete stáhnout

Stáhněte si celý baliček všech bannerů s více rozměry, který je zabalený v ZIP formátu. Na výbraný banner pak při vkládání do vašich stránek přidejte odkaz na náš web podle informace níže.

Obecné bannery (ukázky)

Odkaz banneru na „http://www.zivotdetem.cz/
zd-banner640x18-obecny zd-banner600x150-sledujte-kde-pomahame

Bannery pro Srdíčkové dny

Odkaz banneru uveďte prosím „https://www.srdickovedny.cz/“ zivotdetem-sd-bannery
Ukázka banneru Srdíčkové dny online 300×250 je níže.
Další možné bannery 160×600, 728×90 si můžete stáhnout zde (zabalené v ZIP souboru)
.
 

Srdečně děkujeme za pomoc.

V případě jakýchkoliv dotazů k bannerům a jejich umístění zašlete prosím e-mail 
s předmětem „Zivot detem“ a s dotazem na adresu studio@rawen.net. 
Děkujeme.

 

 

sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte