Zprávy 2008

13.11.2008

Oslava 18-tého výročí vzniku společnosti HOSPIMED, s.r.o. pomáhá nemocným dětem

Dne 14.11. se koná ve Slovanském domě na Praze 1 oslava 18-tého výročí vzniku společnosti HOSPIMED spol. s.r.o.. K této krásné akci, kterou moderuje paní Mahulena Bočanová je přizváno také občanské sdružení Život dětem. Důvodem pozvání je předání 12ti pulsních oxymetrů v celkové hodnotě 720 000,- Kč, které sdružení následně daruje 12ti perinatologickým centrům v České republice.

Perinatologické centrum je specializované oddělení poskytující péči extrémně nedonošeným novorozencům, jejichž porody jsou z větší části soustředěny do Regionálních perinatologických center. Specializovaná péče je dále věnována nemocným novorozencům, kteří vyžadují resuscitační a dlouhodobou intenzvní péči a novorozencům se závažnými vrozenými vadami.

 

 

Finanční prostředky na zakoupení 12ti pulsních oxymetrů budou získány díky aukci fotografií z unikátní výstavy autora a majitele společnosti HOSPIMED MUDr. Řeháka. Aukce bude trvat po dobou celých dvou hodin.

Více informací k této krásné akci se můžete dočíst na našich stránkách 15.11..