Zprávy 2008

7.10.2008

Slavnostní předání EKG Holteru na dětském oddělení Středomoravské nemocniční, a.s., odštěpný závod Nemocnice Prostějov

Občanské sdružení Život dětem a zástupci společnosti Tesco Stores ČR v Prostějově slavnostně předali dne 7.10.2008 v prostorách dětského oddělení Nemocnice Prostějov špičkový přístroj EKG Holter, který slouží ke 24hodinovému sledování EKG vč. poruch srdečního rytmu u dětí. Hodnota přístroje činí 199.900,- Kč. K jeho zakoupení věnovalo občanské sdružení Život dětem částku ve výši 109.838,70 Kč, úspěšný projekt Tesco Charita roku 2007, který probíhal mimo jiné regiony také v obchodním domě Tesco Prostějov přispěl částkou ve výši 74.061,30 Kč. Společnost Saint Gobain Orsil, s.r.o. doplnila k celkové hodnotě přístroje darovanou částku ve výši 16.000,- Kč.

 

Slavnostního předání se za občanské sdružení Život dětem zúčastnila paní ředitelka Anna Strnadová a paní Vlasta Kovářová, společnost Tesco Stores ČR Prostějov reprezentovala paní Navrátilová. Za nemocnici přišel poděkovat pan ředitel JUDr. Zdeněk Horák, MBA, primářka dětského oddělení MUDr. Vlastimila Minařiková, Irena Becková – náměstkyně ředitele pro PO a MUDr. Jiří Šťastný – náměstek ředitele pro LPP. Slavnostního předání se také zúčastnili studenti Střední zdravotnické školy, Vápenice s paní profesorkou Mgr. Hanou Sandroni a studenti Obchodní akademie, Palackého ul., kteří také výrazně přispěli k zakoupení EKG Holteru.

Občanské sdružení Život dětem tímto srdečně děkuje spolupracujícím školám v Prostějově a široké prostějovské veřejnosti, která si, jak v rámci Srdíčkových dnů, tak i v rámci Tesco Charity roku 2007 zakoupila sbírkové předměty sdružení a tak významně přispěla k pomoci dětskému oddělení nemocnice Prostějov.

Slavnostní předání EKG Holteru na dětském oddělení Středomoravské nemocniční...
Slavnostní předání EKG Holteru na dětském oddělení Středomoravské nemocniční...
Slavnostní předání EKG Holteru na dětském oddělení Středomoravské nemocniční...
Slavnostní předání EKG Holteru na dětském oddělení Středomoravské nemocniční...
Slavnostní předání EKG Holteru na dětském oddělení Středomoravské nemocniční...
Slavnostní předání EKG Holteru na dětském oddělení Středomoravské nemocniční...