Zprávy 2008

18.1.2008

Klnika dětského a dorostového lékařství v Praze 2 obdržela dary v hodnotě 930 657,- Kč

Občanské sdružení Život dětem zakoupilo především díky projektu Tesco Charita roku 2007 pro neonatologickou JIP Kliniky dětského a dorostového lékařství VFN a 1.lékařské fakulty UK inkubátor Caleo v hodnotě 646.947,- Kč a výhřevné lůžko v hodnotě 283.710,- Kč.

 

Oba přístroje budou slavnostně předány v březnu tohoto roku, kdy se dozvíte podrobné informace o darcích finančních prostředků a celém projektu Tesco Charita roku 2007.