Zprávy 2008

21.10.2008

Novorozenecká jednotka intenzivní péče dětského oddělení Nemocnice Jihlava obdržela ventilátor Fabian v hodnotě 539.808,- Kč

Občanské sdružení Život dětem slavnostně předalo dne 21.10.2008 novorozenecké jednotce intenzivní péče dětského oddělení Nemocnice Jihlava ventilátor Fabian v hodnotě 539.808,- Kč. Tento špičkový přístroj byl zakoupen díky sbírkovému projektu sdružení tzv. Srdíčkovému dni, který přispěl částkou ve výši 371.608,- Kč na němž se nejvíce podíleli studenti Obchodní akademie Jihlava a dále z výtěžku krásného projektu Tesco Charita roku 2007, který probíhal mimo jiné regiony také v obchodním domě Tesco Jihlava. Tento projekt přispěl částkou ve výši 168.200,- Kč.

 

Slavnostního předání se za občanské sdružení Život dětem zúčastnila jeho ředitelka paní Anna Strnadová společně s paní Vlastou Kovářovou a Lucií Faktorovou. Nemocnici reprezentoval pan ředitel MUDr. Jan Procházka, primář dětského oddělení MUDr. Milan Svojsík a jeho kolegové. Společnost Tesco Stores ČR Jihlava zastupovala Eva Jonášová a Obchodní akademii Jihlava prezentovali studentky s panem profesorem PhDr. Popelkou.

Občanské sdružení Život dětem tímto srdečně a s úctou děkuje široké jihlavské veřejnosti, která k zakoupení ventilátoru Fabian pro umělou plicní ventilaci přispěla, a to jak v rámci Srdíčkového dne, tak i v rámci projektu Tesco Charita roku 2007.

<div class="box-center"><img src="../../../../pics/news-2008-10-21a.jpg" alt="ventilátor Fabian" /> <img src="../../../../pics/news-2008-10-21b.jpg" alt="ventilátor Fabian" /> <img src="../../../../pics/news-2008-10-21c.jpg" alt="ventilátor Fabian" /> <img src="../../../../pics/news-2008-10-21d.jpg" alt="ventilátor Fabian" /> <img src="../../../../pics/news-2008-10-21e.jpg" alt="ventilátor Fabian" /> <img src="../../../../pics/news-2008-10-21f.jpg" alt="ventilátor Fabian" /> <img src="../../../../pics/news-2008-10-21g.jpg" alt="ventilátor Fabian" /></div>