Zprávy 2008

1.12.2008

Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice s poliklinikou Mělník obdrželo bilirubinometr a pulsní oxymetr v hodnotě 210.370,- Kč

Občanské sdružení Život dětem darovalo gynekologicko-porodnickému oddělení novorozenců Nemocnice s poliklinikou Mělník bilirubinometr k měření novorozenecké žloutenky a pulsní oxymetr v celkové hodnotě 210.370,- Kč. Přístroje sdužení zakoupilo díky svému tradičnímu sbírkovému projektu tzv. Srdíčkovému dni a současně díky krásnému projektu Tesco Charita roku 2007, který probíhal také v obchodním domě Tesco Mělník.

 

Sdružení pro zakoupení přístrojů poskytlo částku ve výši 108.252,- Kč a z výtěžku Tesco Charity roku 2007 přidalo částku ve výši 102 118,- Kč. Poděkování patří široké mělnické veřejnosti a současně další lidem, kteří k zakoupení potřebných přístrojů přispěli :).