Žádost o pomoc

Život dětem o.p.s. pomáhá od roku 2000

Na této stránce jsme pro Vás připravili ke stažení formuláře, jejichž přečtení, vyplnění a odeslání je nezbytné pro posouzení Vaší žádosti.


Příjem žádostí v červnu 2024 byl ukončen! Výsledek se dozvíte nejpozději do 20. srpna. Upozorňujeme, že od r. 2023 přijímáme žádosti pouze v lednu a červnu!!!! 

Nové žádosti přijímáme od 1. ledna do 15. ledna 2025 do 8:00 ráno!

Žádosti zasílané poštou musejí být k nám do kanceláře doručeny rovněž nejpozději 20. ledna 2025. Později obdržené žádosti nepřijímáme. Raději najděte někoho známého, copy centrum, knihovnu a podobně a pošlete vše e-mailem. Ušetříte nám práci.

Neúplné žádosti, nečitelné žádosti a žádosti, které nebudou mít v mailu přílohy popsané: např: žádost, lékařská zpráva a podobně, budou automaticky vyřazeny. Proto věnujte přípravě žádosti opravdu pozornost!

POZOR! V žádném případě neposílejte žádosti do datové schránky! Takto poslané žádosti nebudou přijaty!!

V jiné měsíce nám žádosti, prosím, neposílejte!

Všechny nutné dokumenty najdete v části O nás / Formuláře (Formuláře k žádostem o pomoc)

PŘIJÍMÁME POUZE KOMPLETNÍ ŽADOSTI. NEÚPLNÉ ŽÁDOSTI NEBUDOU ZAŘAZENY. ZAŘAZENY NEBUDOU ANI ŽÁDOSTI ZASLANÉ MIMO VÝŠE ZMÍNĚNÝ TERMÍN. POZOR: KAŽDÝ MŮŽE V DANÉM TERMÍNU POSLAT POUZE JEDNU ŽÁDOST!!!! Žádost musí obsahovat:

  1. samostatně naskenovanou Žádost o poskytnutí daru (odkaz ke stažení najdete níže)
  2. NOVĚ – samostatně asi na půl stránky, max. jednu stránku, popsaný příběh Vašeho dítěte – co se stalo, čím Vaše dítě trpí, co umí a co neumí, co mu pomáhá
  3. samostatně naskenovaný Souhlas se zpracováním osobních údajů (odkaz najdete níže, NEPLATÍ PRO PRÁVNICKÉ OSOBY!)
  4. aktuální (poslední) lékařskou zprávu, která nám slouží k potvrzení diagnózy
  5. žádost musí obsahovat požadovanou částku za zdravotní pomůcku nebo službu a kontakt na dodavatele
  6. cenovou nabídku od dodavatele zdravotní pomůcky nebo služby (pokud ji nemáte, tak si ji prosím Vás vyžádejte)
  7. k žádosti přiložte vyjádření zdravotní pojišťovny, zda na pomůcku přispívá či ne (pokud to není možné, prosíme o odůvodnění)
  8. k žádosti přiložte hezkou fotografii Vašeho dítěte v minimální velikosti 2 MB
  9. Do předmětu mailu napište příjmení a jméno svého dítěte – NUTNĚ!!!!

Kompletní žádost společně s požadovanými přílohami, které musejí být pojmenovány, např. žádost, souhlas, lékařská zpráva a podobně!!!! zašlete NASKENOVANÉ, NE VYFOCENÉ pouze na mailovou adresu zadosti@zivotdetem.cz a POZOR! V jednom jediném mailu!!! Určitě neposílejte více mailů k jedné žádosti!!! Děkujeme!!!

Pokud je to pro Vás problém, potom žádost i podepsaný souhlas
zašlete poštou na naši kontaktní adresu:

Život dětem, o.p.s.
Koclířova 771
198 00 Praha 9 – Kyje
(na obálku, prosím, napište: ŽÁDOST)

Elektronické podání žádosti upřednostňujeme.

 

Potřebná dokumentace k žádostem

Formuláře najdete v části O nás / Formuláře (Formuláře k žádostem o pomoc)

 

sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte