Požádat o pomoc

Život dětem o.p.s. pomáhá od roku 2000

Na této stránce jsme pro Vás připravili ke stažení formuláře, jejichž přečtení, vyplnění a odeslání je nezbytné pro posouzení  Vaší žádosti o přidělení finančních prostředků na zakoupení vámi požadovaného.

Důležité upozornění pro žadatele:
S ohledem na velký počet žadatelů nově od roku 2019 můžete o dar požádat na předepsaném formuláři pouze v měsíci lednu, v dubnu nebo srpnu (v tomto měsíci podávejte žádost i na měsíce leden a únor následujícího roku!) Prosíme Vás, abyste v jiné měsíce žádosti nezasílali, nebudou zařazeny k projednání, ani Vám je nebudeme vracet zpět. Do 14 dní následujícího měsíce obdržíte oficiální vyjádření, zda Vaše žádost byla vyřízena kladně či nikoli. Jakýkoliv jiný příslib pouze mailem není pro o.p.s. Život dětem závazný. K žádosti nezapomeňte přiložit podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů kvůli GDPR, který rovněž najdete na našich stránkách, a to jednak pro fyzické osoby a jednak pro právnické. Žadatelé, kteří neuspějí v prvním kole (tedy např. v lednu), mohou svou žádost zaslat opakovaně v následujícím měsíci, kdy se budou opět přijímat žádosti. S poděkováním za porozumění a akceptování našich pravidel Život dětem o.p.s.

Vyplněný formulář žádosti a podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů (oba formuláře naskenujte, prosím, samostatně) odešlete online na adresu zadosti@zivotdetem.cz (elektronické podání upřednostňujeme).

Pokud je to pro Vás problém, potom žádost i podepsaný souhlas zašlete poštou na naši kontaktní adresu:
Život dětem, o.p.s.
Lindnerova 6
180 00 Praha 8 – Libeň
(na obálku, prosím, napište: ŽÁDOST)

Věnujte jednotlivým údajům v žádosti co největší pozornost a vyplňte pokud možno všechny požadované údaje. Úplnost vyplnění žádosti je základním předpokladem jejího objektivního posouzení. Žádost je třeba předložit nejméně s 2 měsíčním předstihem.

Děkujeme Vám.

 

Dokumentace k žádostem ke stažení

Formulář žádosti zákonného zástupce dítěte o poskytnutí daru (DOC soubor, 217 kB)
Formulář žádosti fyzické osoby 18+ o poskytnutí daru (DOC soubor, 217 kB)
Formulář žádosti o poskytnutí daru pravnické osobě (např. zdravotnické nebo jiného zařízení pečující o nemocné děti) (DOC soubor, 210 kB)

Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR), pro fyzické osoby – zák. zástupce (.DOC, 26 kB)
Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR), pro fyzické osoby starší 18 let (.DOC, 26 kB)
Souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR, pro právnické osoby (.DOC, 27 kB)

 

 

Poradna

sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte