Poděkování obdarovaných 2021

Petr

Chtěla bych touto formou moc poděkovat nadaci za poskytnutí daru pro mého postiženého syna Petra. Dar byl poskytnut na pořízení přenosné židličky goto, kterou můj syn nutně potřebuje. Při jakékoliv návštěvě u známých či rodiny jsme řešili kam Petřka posadit a není možné tahat těžkou zdravotní židličku, kterou máme doma. Petřík v ní rád sedí a je to pro něj pohodlné a bezpečné. Díky Vám již nemusíme uvažovat kam jít můžeme a kam ne. Je velice lehká a skladná. Trpí vzácnou genetickou vadou Noonanové syndromem. Děkuji. Gabriela – maminka

Leontýnka

Dobrý den všem lidem do nadace Život dětem a dobrý den všem našim dárcům. Chtěla bych Vám z celého srdce poděkovat, že jsme díky Vám a dalším dárcům, mohli s Leontýnkou již po páté podstoupit léčbu kmenovými buňkami v Kyjevě. Leontýnce léčba pomáhá ve všech složkách vývoje. Hlavně ji dává potenciál se učit. Dále už musíme hlavně zapracovat my rodiče, terapeuti a všichni co se s Týnkou potkávají, aby se v učení nových dovedností, jak sebeobslužných, tak akademických posunula co nejdál. Leontýnce je 12 let a je jí diagnostikován nízkofunkční autismus s těžkou mentální retardací, neverbální s těžkou poruchou v chování a díky spojení terapií kmenových buněk, aplikované behaviorální analýzy a hyperbarické komory se Leontýnka za poslední rok naučila například samostatně vyklidit myčku, začala číst slova po slabikách a psát tiskacím písmem slova, která se naučila číst v globálním čtení. Máme naději, že tento rok, po této léčbě se posune ze čtení do expresivní řeči. Ještě jednou velké díky za to, že jste s námi. Rodiče Leontýnky

Viktorka

Jako rodiče naší 4-leté dcery Viktorky moc děkujeme dárcům Života dětem za zprostředkování pořízení zdravotních ortéz firmy Pohlig na nožičky, které má od narození deformované. Viky se narodila jiná než ostatní děti, nejspíš za to může genetická vada, která zapříčinila v jejím půl roce epileptické záchvaty i to, že ve svém věku si zatím umí sama jen sednout, nemluví a pořádně neuchopuje nic do ručiček. Ale přese všechny hendikepy se ráda směje, má radost z pohybu na houpačce, nebo při vození v kočárku. Díky ortézám se jí nožičky pomalu srovnávají a může se vyhnout operacím. Když Viky postavíme na nožičky, tak krásně stojí a má radost. Je to pro ni jiný pohled na svět než z lehu na zádech či z kočárku. Tyto ortézky jsou vyrobené přímo na míru a nejsou zrovna levné a tak mnohokrát děkujeme těm, kteří nám na ně přispěli. A přispívají všem dětem, neboť toto má smysl. Děkuji moc za nás, rodiče i Viktorku.

Lukáš

Rádi bychom poděkovali za dar, který byl poskytnutý mému synovi Lukášovi na učební pomůcky. Syn je atypický autista s ADHD a emoční labilitou. Poněvadž nebyla povolená výuka na speciální škole a nejsou školy pro takovéto malé individualisty je vzděláván doma. Je mu 8,5 roku a tato forma synovi vyhovuje. Díky učebním pomůckám mohu syna učit dál i bez vzdělání pedagogického. Já se věnuji výuce základních věcí, které by měl znát jako prvňáček. Učební pomůcky mu pomáhají překlenout propast ve čtení a psaní a zbylé učební pomůcky rozšíří jeho znalosti a dovednosti. Jako je třeba vycentrování hemisfér a lepší funkčnosti mozku. Nyní se nám povedlo navázat spolupráci s učitelkou na domácí individuální výuku širšího spektra jako je fyzika, chemie a jiné odbornější věci, které syna zajímají. Tabulka prvků je jedna z mála věcí, kterou syn nadšeně přivítal. Poněvadž teď pro něj abeceda má ten správný důvod proč se učit. U čtení klasického není moc nadšený, ale když se věnujeme tabulce prvků je naprosto nadšený. Kdo ví, co z něj jednou bude. Nezbývá než ho nadále podporovat ve vzdělání. Děkujeme tímto všem, kteří pomáhají nemocným dětem. Nikdy nevíte, zda nich někdo nebude Einstein anebo slavný muzikant anebo jen človíček spokojený s žitím na tomto světě. Úsměv na tváři každého dítka, je pro rodiče a okolí největší motivací a hnací silou pokračovat v úsilí dál. Děkujeme s pozdravem. Rodiče Lukáše

Lucie

Dobrý den, chtěli bychom tímto poděkovat za příspěvek na doplňky Zinzino. Lucince je 10 roků, trpí dětskou mozkovou obrnou, epilepsií a chronickým selháváním ledvin. Je na vozíku, nechodí. Doplňky už užívá a moc se těšíme na výsledky.

Ještě jednou mockrát děkujeme.
S přátelským pozdravem,
maminka s rodinou

Jáchym

Ráda bych Vám poděkovala za mého syna Jáchyma, 13 let za obdarování paddleboardem. Jáchym má Aspergerův syndrom středně těžké intenzity, obsedantně-kompulzivní poruchu, poruchu spánku s únavou a poruchu emocí s úzkostnými rapty a heteroagresí. S onemocněním souvisí i porucha motorických funkcí, sociální izolace, nenavozování jakýchkoliv vztahů, nechození ven a další problémy úzce svázané s poruchou autistického spektra. Jáchym měl velkou radost! Těší se, až bude hezky a budeme moci jít k vodě…..vlastně ani nemusí svítit slunce a chce se jít projíždět😊 Posílám velké DĚKUJI všem, co pomáhají hendikepovaným dětem, mějte krásný čas, vděčná máma Jana.

Štěpán

Vážená nadace, ráda bych Vám poděkovala jménem mého 12-ti letého syna Štěpánka, za Váš dar, který bude použit na potřebné intenzivní rehabilitace na neuroklinice Armandi v Praze a to v srpnu tohoto roku. Díky tomuto příspěvku má Štěpánek opět naději se posunout dále. Bohužel, u Štěpánkovy kolébky chyběla sudička zdraví, a tak se od jeho narození snažíme překonávat překážky, které nám osud připletl do cesty. Štěpánek trpí od raného dětství centrální svalovou hypotonií, oční vadou, těžkou mentální retardací, autismem a autozomálně dominantní retardací 5. typu. Tento druh autozomálně dominantní retardace má jako 1. dítě v České republice a 5. dítě na světě. Veškeré prognózy Štěpánka byly velice nepříznivé. Bylo nám řečeno (tehdy ještě jako manželům), že bude jen ležícím a výhled ke zlepšení je téměř nulový. S tím jsem se ovšem jako matka, která ho nosila 9 měsíců pod srdcem, nechtěla smířit, a tak začal náš životní boj. Stejně jako spousta rodin s obdobným osudem jsme čelili nejedné žádosti na různé nadace. Jednalo se například o doplatky nejrůznějších kompenzačních pomůcek, pomůcek ke stimulaci zraku, pobyty v lázních nebo na příspěvky na nákladné terapie, které velice pomáhají a nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Vaše nadace nám v tomto směru pomohla již několikrát, čehož si nesmírně vážíme.
Po absolvování každé terapie se Štěpán posune nejen po fyzické stránce, ale především i po té mentální, což mě jako matku činí neskutečně šťastnou. Ještě jednou z celého srdce děkujeme. S úctou maminka Štěpánka

Izabelka

Vážená nadace Život dětem, Co nejsrdečněji bychom Vám chtěli poděkovat za věnovanou finanční podporu pro naší téměř čtyřletou dceru Izabelku. Izabelka se od narození potýká s život ohrožující metabolickou vadou, která ji omezuje v běžném životě. Toto onemocnění má za následek poškozený mozek, a tudíž se Izabelka nevyvíjí stejně, jako její vrstevníci. Musí být dvacet hodin denně napojená na infuzní výživu a výživu do tenkého střeva. Mimo jiné podáváme velké množství léků. Vzhledem k takto náročné péči nejsem schopni dojíždět do rehabilitačních zařízení a veškeré aktivity napomáhající k udržení a zlepšení jejího stavu, probíhají v domácím prostředí. Péče o Izabelku je extrémně náročná i malá chyba v péči by mohla mít fatální následky, a tak na nás dohlíží dětský mobilní hospic. S obrovskou pokorou děkujeme všem dárcům, kteří se podíleli na financování mobilní rehabilitace v domácím prostředí pro Izabelku. Izabelka sama nesedí, nebatolí se, nechodí, nemluví, ale i přes nepřízeň osudu je usměvavé děvčátko. Věříme, že další rehabilitace budou dalším krůčkem ke zlepšení jejího stavu. Děkujeme Vám. S úctou rodiče Izabelky

Petřík

Vážení a drazí dárci, Váš finanční příspěvek pomohl mému synovi Petříkovi (3 roky) uhradit 80 hodinou intenzivní terapii ve Verheul centru v Ostravě. Synovi byl diagnostikovaný dětský autismus se středně těžkými projevy, skoro nemluvil, neadekvátně reagoval, neuměl vyjádřit svou potřebu a byl agresivní vůči sobě (bouchal hlavičkou do zdi) nebo vůči svému okolí. Díky této terapii se trochu rozmluvil a já konečně slyšela z jeho úst slovíčko „maminka“, které bylo přímo pro mě určené, což byl pro mě ten největší a nejkrásnější dar, co jsem kdy v životě dostala. Zlepšilo se mu jeho porozumění a vnímání, začíná reagovat na oslovení svým jménem, chápe některé pokyny a lépe umí vyjádřit, co by chtěl. Trochu lépe umí zpracovávat emoce a již si skoro vůbec neubližuje. Jsem Vám dárcům a nadaci Život dětem velmi vděčná, že jste mému synovi umožnili tuto prospěšnou terapii absolvovat. Z celého srdce Vám děkuji. Petříkova maminka

Petr

Dovolte, abych Vám nejen za syna Petra (14 let) i za celou naši rodinu poděkovala za poskytnutí příspěvku na pořízení mechanického vozíku „Individual plus“ od firmy Ultina. Petrovi byla téměř ve třech letech diagnostikována dětská mozková obrna – spastická dipareza, od té doby intenzivně rehabilituje a my jako rodiče se snažíme vést Petra k aktivnímu životu v rámci jeho možností a schopností. Petr vyrůstá v úplné rodině, má mladšího bratra Pavla, součástí naší rodiny je ještě pes Bára. Aktivní život a sport neodmyslitelně patří k naší rodině. Oba synové se věnují plavání, Petr na rehabilitační úrovni (s Kontaktem bB) a Pavel na závodní úrovni. V roce 2017 jsme Péťovi pořídili tricykl od firmy Štercl, ten mu umožnil větší samostatnost, dal mu svobodu, může jet s kamarády sám na cyklovýlet a nemusí mít neustále zejména tátu jako asistenta za zády. Navíc nepřestal jezdit na běžném kole, jednoduše si vybere kolo podle toho, kam a s kým jede. Má volbu! Péťa je částečně chodící, postupem času ovšem potřebuje vozík častěji, na kratší vzdálenosti chodí o francouzských nebo trekových holích. Péťa má z vozíku Ultina velikou radost, ani Vám to nedokáži popsat. Zkouší – trénuje – všem ukazuje. Současně se mu otevřely nové možnosti. Nemluvím jen o výrazně lepším posedu než na starém vozíku, ale i o manipulaci a jízdě. Starý vozík (ve své době nám rodičům velmi pomohl, ale nikam Petra neposunul) ho nemotivoval a vlastně ani příliš neumožňoval samostatnou jízdu. Jízda na Ultině je snazší – rychlejší, potřebuje čím dál tím méně dopomoci. Při procházce po rovném hladkém chodníku nám Petr ujíždí a moc se směje, jak se vlečeme, že prý jsme šneci.  Toho bychom se se starým vozíkem nenadáli. Vozík Péťa vyzkoušel při opakovaném rehabilitačním pobytu v Arpidě. V úzkém výtahu v Arpidě se otočil na místě, nemusel nacouvávat do výtahu nebo vycouvávat ven, to by se starým nedokázal. Drobnost, ale dost zásadní! Zvýšila se jeho samostatnost, zrychlil se, je víc sám sobě pánem. Manipulace s vozíkem i pro nás pečující je výrazně lehčí. Nemusíme se vyčerpávat skládáním a nakládáním těžkého vozíku do auta / vynášením do schodů a energii a sílu můžeme využít při jiné činnosti nebo ji „jen“ ušetřit. Zmínila jsem jen pár příkladů, kdy se nám vozík osvědčil. Pravdou je, že se s ním Péťa i my ještě seznamujeme a opakovaně jsme překvapováni, jak se Péťovo možnosti a hranice posouvají. Vozík je navíc i hezký – modrý, i tento aspekt je pro čtrnáctiletého puberťáka důležitý. Věřím, že i hendikepované dítě s vrozenou obrnou má dostat možnost žít aktivně a že nový typ vozíku mu nabídne nové doposud netušené možnosti a namotivuje ho k posílení zdravých partií těla a navíc mu povzbudí sebevědomí. Jsem přesvědčena, že s odstupem času vyhodnotíme pořízení Ultina vozíku individul plus jako další výbornou investici do kompenzačních pomůcek, stejně tak jako kdysi pořízení tricyklu. Děkujeme Vám, že jste nám pomohli Péťovi zažít nové perspektivy a žít co nejaktivněji a současně nejpohodlněji na vozíku vzhledem k jeho vrozenému hendikepu. Velký dík patří i týmu Ultina, který trpělivě vysvětloval lékařům a zejména ergoterapeutům, že aktivní vozík je vhodný i pro děti s vrozeným hendikepem a naslouchali jejich požadavkům a dokázali individuálně upravit vozík dle Péťových potřeb. Upřímně děkujeme. S pozdravem maminka Petra

Martina

Krásný den, moc děkujeme všem dárcům za dar, díky kterému můžeme dál pokračovat v každodenních rehabilitacích, které naší dvouleté dcerce Martince hodně pomáhají ve zlepšení zdravotního stavu. Díky vaší podpoře jsme je nemuseli přerušit a Martinka tak každý den tvrdě maká se svou skvělou a moc šikovnou fyzioterapeutkou Luckou na klinice Neuroaxon v Karlových Varech. Bez vás bychom to nezvládli. Ještě jednou moc děkujeme za vaši podporu. S přáním hezkého dne rodiče Martinky

Lilly

Ráda bych Vám touto cestou poděkovala za finanční příspěvek pro mou šestiletou dceru Lilly, která trpí vzácným epileptickým syndromem Dravetové. Díky Vám mohla absolvovat svůj první neurorehabilitační program TheraSuit v Centru Hájek, z.ú. Lilly má kvůli nemoci opožděný psychomotorický vývoj, a musí stále rehabilitovat, aby vývoj pokračoval, protože i přes čtyřkombibnaci antiepileptik, které užívá, se epileptické záchvaty objevují, v intervalu 1-3 x měsíčně. Záchvaty nejsou dobré pro mozek, a jsou příčinou opožďování vývoje. Lillynky fyzický věk neodpovídá mentálnímu, například sama nesejde se schodů, na rehabilitačním pobytu tohle trénovala a s úspěchem. K Lilly epileptickému syndromu se váže i těžké ADHD a porucha autistického spektra. Na rehabilitačním pobytu se cvičením snažili o lepší koncentraci a též zklidnění Lilly, též s úspěchem. Lilly kvůli epilepsii je i hypotonní, proto se fyzioterapeuti nejrůznějšími cviky na balančních podložách a míčích snažili o zpevnění těla, svalů. Na ergoterapii a speciální pedagogice poté trénovali jemnou motoriku, která je u Lillynky také velmi opožděná, např.vůbec nechce držet tužku, pastelku, nekreslí, jen načmárá pár čar. Moc děkujeme, rehabilitační pobyt se nám velmi vydařil, Lilly velmi dobře spolupracovala a já jsem moc ráda. Děkuji, že pomáháte Vy i ostatní všem dětem, kteří finanční pomoc potřebují, aby měly kvalitnější život. Maminka Lilly

Sofinka

Vážená nadace, Rádi bychom Vám poděkovali za zakoupení Bobath válce a hracího domečku pro naši dvouletou dceru Sofii, která trpí spinální svalovou atrofií 1.typu. Sofie vyžaduje 24 hodinovou asistenci a bez dopomoci nezvládne téměř nic. Jejím jediným samostatným pohybem je pohyb na vozíku, ze kterého má ale špatný přístup k hračkám a nemůže si tak normálně hrát jako její zdraví vrstevníci. Domeček, který je vymyšlený pro potřeby dětí na vozíku, je od okamžiku doručení nejlepší hračkou. Sofinka v něm z vozíku dokáže obsluhovat všechny části. Zcela nenápadně tak trénuje jemnou motoriku, kdy uchopuje nádobí v kuchyňce či přelévá vodu v pultíku pro vodní zábavu. Nás hřeje u srdce pohed na ní, když je šťastná a zvládne něco udělat sama. Bobath válec je důležitou součástí každodenního cvičení. Slouží k protahování, stabilizaci a trénování rotací. Děkujeme všem hodným lidem, kteří nám na pomůcky přispěli. Rodiče Sofinky

Magdalénka

Dobrý den, velice si vážíme poskytnutého daru, díky kterému jsme mohli dceři dopřát 2 intenzivní rehabilitační pobyty v zařízení Kruh Znojmo. Děkujeme všem, co přispívají a neméně i všem, kteří se o chod nadace a vše kolem starají. Naše Magdalénka se narodila s chromosomální vadou, kterou zatím nikdo nedokáže popsat a my proto nevíme, co naše holčička zvládne nebo ne. S chromosomální vadou souvisí i další těžká postižení, která si s sebou nese životem – TMR, epilepsie, oční vady, disproporce těla, narodila se s polydaktylií všech končetin a prošla i onkologickou léčbou. Vrozené srdeční vady jí lékaři „opravili“ po narození. Nechodí, nemluví, sama se nenakrmí, je celodenně na plenách a vyžaduje 24 hodinovou péči. Je toho mnoho, co nezvládne, ale i přes nepříliš příznivé možné prognózy dělá drobné pokroky. Za momentální největší úspěch považujeme, že se začala snažit sama si sednout, za což vděčíme i šikovným rukám fyzioterapeutů ve Znojmě, kam se snažíme 2 krát do roka jet. Celkově se za tyto letošní dva pobyty zpevnila v trupu a zlepšila koordinaci horní poloviny těla. Přes všechna úskalí, co jí osud nadělil je to veselá holčička s obrovskou chutí do života a neustálým úsměvem na rtech, který je pro nás, rodiče, hnacím motorem. Ještě jednou děkujeme za naši holčičku. Rodiče Magdalénky

Lukášek

Děkujeme společnosti Život dětem za finanční příspěvek na pořízení speciálních, na míru vyráběných ortéz na nohy pro korekci postavení kotníků pro našeho chlapečka Lukáška, kterému bude v září 6 let. Díky těmto ortézám je velká šance, že se Lukáškovi zlepší či spraví postavení kotníčků a tím se podaří vyhnout operaci, která by v nedaleké budoucnosti byla nutností. Navíc díky ortézkám Lukášek zvládá stoj a chůzi s oporou a obrovským úspěchem jsou i první samostatné krůčky. Lukášek trpěl po porodu těžkou formou epilepsie, žádné kombinace léků nezabíraly, proto v 8 měsících podstoupil operaci mozku, kdy mu byla pravá polovina funkčně odpojena a zaveden VP shunt z hlavičky do bříška. Tudíž funguje jen s levou polovinou mozku. Po operaci byl tedy na půl tělíčka ochrnutý. Letos v květnu to bylo 5 let od operace a za tu dobu toho dokázal neskutečně mnoho. Byly to roky tvrdého cvičení na rehabilitačních klinikách, ve kterém stále pokračujeme a musel zvládnout spoustu těžkých situací. Nemluví, nezvládne se napít, nezvládá základní hygienu, bojujeme s agresí, mentální stránka je psychologem odhadována do 2 let věku. Věříme však, že toho ještě mnoho dokáže. Proto si moc vážíme každé pomoci, díky které se nám daří Lukáška posouvat dál. Děkují rodiče Lukáška

Hanička

Diagnóza naší dcery je idiopatická skolióza. Vychýlená páteř jako taková zatím Haničku neomezuje, ale je potřeba, abychom s ní denně cvičili a korigovali její špatné stereotypy například při sezení a na noc nosí ortopedický korzet – to všechno proto, aby se křivka skoliózy nezhoršila a v ideálním případě se i zlepšovala, aby nám námi nebyla hrozba operace páteře. Při hledání rehabilitačních metod jsme se dozvěděli o léčebné jízdě na koních, neboli hiporehabilitaci. V únoru tohoto roku jsme absolvovali první hiporehabilitační pobyt v centru Mirákl na Vysočině. Velmi mile nás překvapilo, když následná kontrola na rentgenu ukázala u Haničky velmi výrazné zlepšení křivky páteře – ze 42 stupňů se zlepšila na 26. Víme, že nemáme vyhráno, nesmíme polevit, aby opět nedošlo ke zhoršení. Ale věříme, že jsme na správné cestě a v hiporehabilitacích chceme určitě i nadále pokračovat. V červenci jsme se jako náhradníci dostali na další hiporehabilitační pobyt do „zázračného“ Miráklu a díky nadaci Život dětem mohla Hanička tuto terapii absolvovat. Za to jsme neskutečně vděční a velmi si této pomoci vážíme. Děkujeme všem, kteří svým příspěvkem pomáhají nejen nám na cestě k uzdravení. Rodina Haničky
 

Natálie

Milá nadace, milí dárci, Chtěli bychom Vám z celého srdce poděkovat za finanční dar pro naši dceru Natálku.Díky Vám mohla Natálka absolvovat 14denní intenzivní rehabilitaci v neurorehabilitačním centru Arcada v Ostravě. Každým cvičením se dcera posouvá o krůček dopředu. Každý její pokrok je pro nás obrovská výhra a my jsme nesmírně šťastní. Díky rehabilitaci, se dceři zlepšila chůze. I když dcerka chodí pouze s naší pomocí, tak vidíme velký posun. Je si jistější, stabilnější. Zlepšila se ji také jemná motorika. Děkujeme Vám i všem laskavým lidem, kteří přispívají. Nesmírně si Vás všech vážíme. S pozdravem Martina a Michal

Adámek

Veliké díky za pomoc pro mého úžasného Adámka, kterému diagnostikovali vzácnou genetickou vadu (spastická hereditární paraplegie), kterou trpí zhruba 80 lidí na světě. Díky Vaší pomoci můžeme absolvovat náročné rehabilitace v Centru Hájek, které jsou jedinou možnou pomocí. Adámek by podle rozsudku diagnózy neměl ani sám lézt ani se najíst. To vše v necelých sedmi letech zvládá a momentálně trénujeme nákrok. Je skvělý a cvičí s vervou :). Díky Vám všem za obrovskou pomoc. Každá další intenzivní terapie v Centru Hájek Adama posouvá veliký kus dopředu a to jak po fyziské tak i mentální stránce. Děkujeme, že máme tuto možnost. Krásné dny. Srdečně zdravíme. Jana a Adámek

Kryštof

Kryštůfek má 4 a půl roku a má Downův syndrom. Downův syndrom je genetická vada, která s sebou přináší řadu dalších přidružených komplikací, které se u každého dítěte mohou lišit nebo projevovat různým způsobem. U Kryštůfka konkrétně se jedná o poruchu pozornosti, psychomotorický neklid, dalekozrakost s astigmatismem, neobratnost jemné motoriky, opožděný vývoj řeči a psychický vývoj, hypotonii a kloubní hypermobilitu.
Kryšůfek je velký bojovník, od jeho 8 týdnů věku až do roku a půl jsme cvičili každý den Vojtovu metodu, pravidelně jezdíme do lázní, na ergoterapii, logopedii a na hiporehabilitace. Od září 2020 Kryštůfek chodí do lesní školky kde ho provází asistentka pedagoga a moc se mu tam líbí. Miluje zvířata, vodu, výlety, krátce po návratu z lázní se naučil jezdit na odrážedle a jde mu to parádně.
Už dva roky Kryštůfka vychovávám sama, velkou oporou jsou nám mí rodiče, nejbližší rodina a přátelé a raná pécě, bez kterých bych jen těžko všechno sama zvládala. Díky nadaci Život Dětem Kryštůfek obdržel tablet; který mu pomůže s rozvojem jemné motoriky, komunikace, sluchového i zrakového vnímání, myšlení, nabízí vzdělávací programy a hry, malování, logopedické cvičení a také prohlížení fotek a videí které má tak rád.
Moc děkujeme nadaci a samozřejmě všem kteří nemocným a znevýhodněným dětem pomáhají, moc a moc si Vaší pomoci vážíme. Bára a Kryštůfek

Kateřina

Dobrý den, milá NADACE a dárci. Jmenuji se Kateřina a je mi 19 let. Trpím spastickou kvadruplegii (křeče a postižení všech 4 končetin navíc mám slabý trup) bez jasné příčiny a Myasthenii Gravis (špatně fungující přenos z mozku na svaly). Z toho důvodu bylo zapotřebí handbike s elektromotorem. Ráda bych Vám všem chtěla moc poděkovat za poskytnutí příspěvku v hodnotě 197 400,- Kč na pořízení speciálního kola pro vozíčkáře Handbike XCR pro kvadruplegiky s elektromotorem. Díky handbiku mohu zažívat cyklovýlety s rodinou a kamarády, navíc je to pro mě forma rehabilitace. Dostanu se na místa kam s vozíkem ne a zažijí jiný pohyb a zábavu. Díky handbiku mi více posílí ruce a snad i trup. Na kole jsem najela již cca 100km a je to opravdu skvělé. Díky tomu, že se únavy trochu svaly, tak nemám takové spazmy (křeče) a lépe spím. Určitě se nějaký článek objeví i na webu nebo fb stránce, proto přikádám, kdyby Někoho z Vás zajímalo jak se mi daří. Ještě jednou moc děkuji a nesmírně si toho vážím!!

Lukášek

Chtěli jsme vám z celého našeho srdce poděkovat za poskytnutí daru na speciální chodítko Aliker. Chodítko z našich příjmů nebylo možné uhradit. Je pro našeho syna velkým přínosem, že může trénovat chůzi. Moc Vám děkujeme. Jen díky Vám je Lukášek zase o kousíček blíže ke svému velkému snu a to je, aby samostatně chodil. V příloze zasílám nějaké fotečky. Moc děkujeme

Andrejka

Andrejka je šťastná usměvavá holčička, která má ale značné problémy ve všech oblastech vývoje. Musí pravidelně cvičit, trénovat ve všech sférách a v tom jí krom jiných terapií opravdu velmi pomáhá neurorehabilitační cvičení therasuit, které zrovna před nedávnem absolvovala za finanční pomoci nadace „Život dětem“. Díky tomuto cvičení se jí stále zlepšuje hrubá i jemná motorika, pomaloučku se začíná rozvíjet určitý způsob komunikace, s tím také lehce mentální stránka, ale i hypotonická a hypersenzitivní oblast úst, která jí dělá velké potíže při příjmu potravy. Andrejka je stále ještě na mixované stravě, ale během poslední neurorehabilitace, se i díky úžasné práci fyzioterapeutky, naučila konečně samostatně napít ze své lahvičky a také sát z brčka, což je velmi důležité. Pro nás je to jeden z mnoha vytoužených kroků vpřed a já Vám z celého srdce děkuji za sebe i dcerku, že jsme ho mohly docílit díky finanční podpoře od Vás. Andrejka při tomto cvičení celkově zase o něco zesílila, je obratnější. Hřeje mě u srdce, když vidím, jakou má sama ze sebe radost. Mnohokrát děkujeme, maminka Andrejky

Filípek

Vážená nadace a dárci! Po dlouhém čekání na dodání matraci, jsme se konečně dočkali. Moc děkujeme za postel i posuvné dveře. Konečně se bude Filípkovi klidněji spát a já ho budu mít, tak nablízku, že mu nemůže skoro nic chybět. Píšu v době, kdy má Filda zánět středního ucha a nechce spát. Pustila jsem mu pohádku a má kolem sebe hračky, protože má na ně místo i v postýlce. Postel je velmi pohodlná a široká. může si v ní i přes den hrát, pokud s ním nemůžu ven a je zesláblý. Ze srdce děkujeme!!! Zdraví maminka s Filípkem a sestrou Jessí.

Štěpánek

Vážená nadace, dovolte mi, abych nejen za sebe, ale i celou svou rodinu a především za našeho syna Štepánka poděkovala za poskytnutí daru od Vaší nadace Život dětem a všem dárcům. Díky příspěvku od Vaší nadace se mohl náš syn Štěpánek, kterému bude 12 let, rehabilitovat v centru Arcada v Hranicích. Štěpánek od narození trpí vrozenou vadou centrální nervové soustavy typu SCA a poruchou motoriky a má středně těžkou mentální retardaci. Je zařazen do 4 stupně postižení. Není sám schopen chodit a není schopen samostatnosti. Je potřeba je intenzivně posilovat a zpevňovat, tak aby udržel rovnováhu a mohl do budoucna chodit aspoň s pomocí chodítka. Díky intenzivním rehabilitacím se mu zlepšila chůze a lépe ovládá své tělo. Děkujeme ještě jednou všem členům vaší organizace za vstřícné jednání a za dar, kterým jste se nás rozhodli podpořit. Vážíme si vaší ochoty nám pomoci. Přejeme pevné zdraví maminka Štěpánka

Lucinka

Dcera sama sedí, leze po čtyřech a ve vysokém kleku, stojí s oporou a chodí za ruce či v asistované chůzi vedena za ramena. Nyní krátce ustojí v prostoru a ujde pár kroků sama. V řeči používá 2 slabičná slůvka, její porozumění je velmi dobré. Lucinka vyžaduje celodenní péči a dále dopomáhat s oblékáním, s jídlem a sebeobsluhou. Finanční dar byl použit na intenzivní neurorehabilitaci v Arcadě v Hranicích. Lucinka absolvovala 14ti denní intenzivní rehabilitaci v rozsahu 3 hod. denně. Rehabilitace byla zaměřena na trénink bipedální lokomoce, posílení trupového svalstva, korekce sedu, zapojení HKK a nácvik jemné motoriky a koordinace pohybu. Lucinka díky této rehabilitaci posílila svalstvo trupu, a tím dosáhla stabilnějšího stoje i chůze. Je patrná i lepší koordinace pohybů včetně jemné motoriky. Děkuji za Lucinku všem dárcům a zaměstnancům nadace Život dětem za finanční dar, který nám umožnil absolvovat intenzivní rehabilitaci, která Lucince viditelně pomáhá v posunu psychomotorického vývoje. Moc děkujeme, Lucinka s maminkou

Lenička

Dobrý den. Děkujeme ještě jednou všem jak NF Život Dětem dárcům a sponzorům. Moc děkujeme za zdravotní pomůcky dceři Leničce to pomůže, aby se jí nedělal zánět a byla v čistotě, když jsem na vše sama. S pozdravem matka Lenka s dcerkou Lenkou

Honzík

Honzíkovi je 11 let. Po komplikovaném porodu museli lékaři Honzíka oživovat a došlo k vážnému poškození mozku. To způsobilo, že Honzík má těžkou formu kvadruspastické dětské mozkové obrny, mikrocefálii, epilepsii, skoliózu. Trpí na velmi časté infekce průdušek. Honzík je zcela imobilní a závislý na 24 hod péči druhé osoby. Pokud to jeho stav dovolí, navštěvuje Základní speciální školu ve Znojmě. Honzík sice nemluví, ale je velmi vnímavý a usměvavý. Dokáže dát najevo, co se mu líbí a co nelíbí. Pozná svoje blízké i kamarády. Má rád společnost, zajímá se o vše kolem něj. Má rád výlety a procházky v přírodě, hlavně lesní stezky. Také díky Vašemu daru, kterým jste přispěli, jsme mohli pro Honzíka zakoupit automobil, kde má Honzík dostatek místa a bez problému se vejde i jeho speciální vozík. Automobil potřebuje Honzík k častým cestám především k lékařům a do školy vzdálené 30 km. Automobil jsme mohli zakoupit těsně před Vánoci. Honzík tak i od Vás dostal pod stromeček veliký dar. Ze srdce děkujeme nadaci Život dětem a všem dárcům za jejich velká srdce na pravém místě a ochotou pomáhat druhým. Velmi si toho vážíme. Děkujeme…

Janis

Rádi bychom vám poděkovali za příspěvek na pomůcky pro Janise – speciální židličku, která mu umožňuje vedle správného sedu take sociální kontakt, protože sám sedět nedokáže. Janísek je v židličce velmi spokojený, užívá si volnost pohybu a rozhled. Zdravotní kočárek máme o něco kratší dobu, nicméně jsme ho již stihli otestovat a máme z něj také velkou radost. Janísek v něm správně sedí, nesesunuje je a krásně vidí kolem sebe. Je moc rád, když vyrazíme na procházkuu a ta je teď pro něj mohem přínosnějším zážitkem. Janísek se narodil s onemocněním, které se nazývá lissensefalie. Je to vzácné onemocnění, které ve svém důsledku způsobuje pohybové i mentální postižení. Nyní, ve svých téměř 2,5 letech, je pohybově na úrovni 6 měsíčního miminka. Nedokáže se posadit, ani sám zůstat v sedu, nemluví. V noci ho musíme polohovat, přes den veškeré manipulace, krmení a pod. Denně cvičíme, věnujeme se ergoterapii, hipoterapii. Díky pečlivé péči dělá Janísek malé pokroky. Dokáže se přetáčet na bok, s dopomocí i na bříško, kde už alespoň chvíli vydrží. Moc děkujeme všem, kteří dětem a jejich rodičům pomáhají. Janis a rodiče

Vojtík

Vážené a milé dámy ze společnosti Život dětem, upřímně a celého srdce Vám i Vašim podporovatelům děkujeme za Váš velkorysý dar, který nám výrazně pomohl při bezbariérové rekonstrukci našeho domova pro přizpůsobení bydlení speciálním potřebám mého syna Vojty. Vojtík trpí vzácným neléčitelným celoživotním neurologickým postižením (Ohtahara syndrom), ve svých 13letech nechodí a nemluví. S velkou vděčností se s Vámi podělíme o náš příběh. Bez Vaší pomoci bychom nezvládli realizovat rekonstrukci v takovém. Naše spokojenost a radost nám bude stále připomínat Vaši podporu. Je fajn vědět, že se máte kam obrátit, když se k Vám štěstí otočí zády. Rok 2020 se zapíše do naší mysli nejen covidem a všemi většinou negativními jevy s ním souvisejícími, ale také největší stavební akcí v našich životech – totální rekonstrukcí našeho domova (v podstatě zůstaly jen střecha, obvodové zdi a část původních podlah). Často si kladu otázku, zda bychom dobrovolně opustili náš domov před Vánocemi 2019, abychom jej po celý rok 2020 přizpůsobovali Vojtíkovým potřebám, kdybychom věděli, jak zdravotně, rodinně, ekonomicky náročný rok nás čeká. Mé drahé dítě, kterému nebylo do vínku dáno tolik zdraví, kolik by si zasloužil, má již 13 let a téměř 40 kg a díky svému těžkému kombinovanému postižení nechodí a nemluví, takže nebyl prostor pro otázku zda?, ale kdy? začít s přizpůsobením našeho domova jeho speciálním potřebám. Na začátku byl fakt, kdy jsem si uvědomila, že už svého syna dlouho neunesu do/z vany, rok a půl trvaly konzultace s odborníky, abychom na něco nezapomněli. Tušila jsem, že v žádné jiné životní etapě nebudu mít více energie…
Téměř o rok později, o adventu 2020 jsme částečně zkolaudovali celé přízemí našeho domova, které je nyní systémem nájezdu a vyrovnání podlah v původně 3úrovňově řešeném domku plně „sjízdné“ na vozíčku i s dalšími kompenzačními pomůckami. V novém domě má Vojtík pokoj v klidnější části domu směrem do tiché zahrádky. Zde má možnost klidnějšího spánku i úplného ztišení a zatemnění, které jej zklidňují po epileptickém záchvatu nebo při migrenózním zvracení. Vojtíkův pokoj je královstvím s na míru vyrobeným velkým a vyvýšeným lůžkem pro klidný spánek, relaxaci a smyslové stimulace, uzpůsobeným podsvětleným stolem pro ergoterapii i další terapie a se spousty důvodů k úsměvům, které mu přináší světelné podněty (světelný válec, optická vlákna), sluchové podněty (muzikoterapie, relaxační hudba i hudba rozlišných žánrů), hmatové stimulace i možnost sledování oblíbených pohádek a dětských videí. Na Vojtíkův pokoj navazuje bezbariérová koupelna s praktickým bezprahovým sprchovým koutem, podjízdným umyvadlem, sklopným zrcadlem, bezbariérovým WC s vyhřívaným bidetovým sedátkem. Srdcem prostorné koupelny je hydromasážní vana s osvětlením, kterou si Vojtík užívá všemi smysly (ke koupeli mu hraje hudba a cítí vůni z aromadifuzéru. Jeho šťastný úsměv při každé koupeli je potvrzením toho, že vyšší investice do vodního potěšení pro zrozence ve vodním znamení byla dobrou volbou. V domě má i svou tělocvičnu, kam za Vojtíkem pravidelně dochází masérka i fyzioterapeutka a kde společně cvičíme a protahujeme. V zrcadlové tělocvičně mu dobře slouží i motomed a vertikalizační stojan. Protože nejen v tělocvičně tráví Vojtík hodně času na zemi, je v celém domě řešeno teplo podlahovým topením. Všechny společné prostory jsme přizpůsobili tomu, aby se v nich mohl Vojtík pohybovat komfortně na vozíčku, v kuchyni máme uzpůsobený jídelní stůl i podjízdný dřez/umyvadlo. Nezapomněli jsme ani na všechno, co má Vojtík rád – má houpačku v obýváku i na terase. Pro pohodlný a bezpečný pohyb na vozíčku byly vybourány všechny nenosné příčky, rozšířily se dveřní prostory a vyměnily za dveře posuvné. Spojení centrální části domu s vchodem a přístupem k autu pro cesty do stacionáře, školy, k lékařům i za kamarády je řešeno nájezdem s komfortním spádem pro cesty na 4 kolečkách nahoru i dolů. Pro situace, kdy je Vojtík sám (např. při spánku), jsme po poradě s odborníky a rodiči s podobnými zkušenostmi instalovali v pokojíku kameru s přenosem zvuku i obrazu pro případnou rychlou pomoc při epileptickém záchvatu. Interiér je bezbariérově propojený s exteriérem díky dvěma zdvižně posuvným HS Portálům, které kromě ryze praktické funkce pro přejezd kompenzačních pomůcek přináší do domu velké množství světla, které zde vizuálně i psychicky potřebujeme! Bezbariérová mimoúrovňová terasa je částečně i zastřešená, podsvětlená a „obyvatelná“ ve všech ročních obdobích. Vojtíkovi plánuji vybudovat pod zastřešením hudební zákoutí se zvonkohrami, které má tak rád. Břečťanová stěna i blízká jabloň nás inspirovala k nazdobení outdoorovými světly, které nám nyní v krátkých dnech a společensky nelehkém období prosvětlují naše odpoledne a večery.
S láskou, Jana a Vojtík

Tomík

Dobrý den milá nadace, moc bychom Vám chtěli z celého srdce poděkovat za příspěvek, který nám pomohl k absolvování neurorehabilitace v centru Hájek. Jsme vděční, že i v této nelehké době, i díky Vám můžeme rehabilitovat, což je pro zlepšení Tomika velmi důležité. Děkujeme maminka Tomika s celou rodinou

Lukášek

Vážení pracovníci nadace, milí dárci, dovolte nám z celého srdce poděkovat Vám za Vaši práci a všem laskavým dárcům za poskytnuté finanční dary. Díky Vám všem mohl na podzim letošního roku Lukášek opět intenzivně rehabilitovat v lázních. Lukáš v letošním roce absolvoval dvě ortopedické operace obou nožiček a prakticky měl dva měsíce obě nohy v sádrách. O to intenzivněji potřeboval rehabilitovat. Díky vašim darům se nám podařilo rehabilitaci uskutečnit v Sanatoriích Klimkovice. Je úžasné, že i v takto těžké době jsou stále lidé, kteří neváhají pomoci těm nejzranitelnějším, dětem, které pomoc potřebují. Jste báječní a za to vám patří velké díky. S úctou a přáním všeho dobrého rodina Lukáška

Jiřík

Vážení, ráda bych vám i všem laskavým dárcům, touto cestou chtěla moc poděkovat, za Vaši finanční pomoc při úhradě koupě osobního automobilu, pro mého syna Jiříka, který má DMO-psychomotorická retardace,aberace 8 chromozomu. V praxi to znamená, že je imobilní, inkontinentní, zcela odkázaný na pomoc druhé osoby. V dospělosti povyrostl pouze na levé straně svého těla,což způsobilo velkou skoliozu páteře.Z tohoto důvodu je nutné střídat sed maximálně hodinu a speciální polohování na bříšku a na boku. Není možné se dopravovat větší vzdálenosti jinak než osobním automobilem,kde mohu Jiříka položit,posadit jak je potřeba a hlavně i přebalit.Auto je nutné i na dopravu k lékařům,rehabilitační pobyty,různé výlety. Díky Vaší pomoci a příspěvku na automobil z úřadu práce, jsme mohli auto pro Jiříka zakoupit a jsme moc rádi.Sami bychom to nezvládli,jelikož náš rodinný rozpočet na tak nákladnou věc nedosahuje. Moc jste nám příspěvkem pomohli a patří Vám srdečné díky.Vaší opakované pomoci si moc vážíme. Mamka Zdeňka a Jiřík

Kryštof

Vážená nadace ŽIVOT DĚTEM, chtěla bych Vám jménem syna Kryštofa srdečně poděkovat za příspěvek na elektrický skútr od firmy MEYRA. Kryštof je dospívající mladík, za měsíc mu bude 18. let, ale bohužel, neměl dáno do vínku zdravíčko. Od narození se potýká s DMO a epilepsií. Chtěl by se rovnat lidem kolem sebe, ale má spastickou formu dolních končetin, takže se pohybuje na invalidním vozíku. Dokáže se sám přemístit z vozíku, což nám ulehčuje manipulaci. Navzdory svému osudu, je společenský a komunikativní, i když, ne každý mu rozumí. Jako dárek k blížícím se narozeninám, dostal o Vás příspěvek na skútr, na kterém může jednoduše zvládnout kopcovitý terén a delší trasy. Jako chlap má pocit, že něco řídí a je moc šťastný. Taky se cítí samostatnější. Jsme Vám nesmírně vděčni, že jste nám pomohli k zakoupení skútru a přispěli tak ke Kryštofově snu a štěstí. Ještě jednou moc a moc děkujeme a přejeme všem v nadaci PEVNÉ ZDRAVÍ ! Děkujeme Markéta s Kryštofem

Adam

Chtěla bych poděkovat obecně prospěšné společnosti Život dětem a všem, kteří společně s touto společností nemocným dětem pomáhají, za poskytnutý dar pro mého syna Patrika ve formě vhodné postele. Patrik, kterému je dnes 14 let, je na vývojové úrovni 2 letého dítěte. Má těžké kombinované postižení (pohybové, mentální, smyslové). Zejména z důvodu nekontrolovatelných pohybů s prudkými nárazy a častými epileptickými záchvaty potřeboval stabilní masivní postel s výsuvným lůžkem pro kontrolující osobu a zábranami proti pádu z postele. Díky Vaší pomoci se dnes nejen Patrik, ale i my, klidněji vyspíme. Ještě jednou z celého srdce děkujeme.

Sebastian

Dobrý den, Vážená nadace, rádi bychom Vám poděkovali za dar pro našeho 5-ti letého syna Sebastianka. Sebík má kombinované postižení – těžká mentální retardace,centrální hypotonie,šedý zákal. Zatím stále nechodí ani nemluví. Vozík za kolo Wike Softie splnil přesně to, co jsme očekávali. Sebik je při jízdě moc spokojený a otevřela se nám tím možnost pro další společnou rodinnou aktivitu. Využili jsme jej i na naší společné dovolené v Beskydech a celkově nám vozík zpříjemnil celé léto. Ještě jednou Všem moc děkujeme. Daru si velmi vážíme a těšíme se na další výlety. S pozdravem Sebastianek s rodinou

Verunka

Dobrý den, tímto emailem chci poděkovat za finanční pomoc na úhradu pobytu Verunky v Bělince. Bez této pomoci bych nemohla zajistit Verunce profesionální péči, kterou v Bělince má, když chodím do práce nebo když jsem nemocná. Verunka bude mít v únoru dvanáct let a tím, jak roste potřebuje více péče, a i více síly. Je zcela nevidomá, nevidí, nechodí, nemluví, má dětskou mozkovou obrnu, epilepsie je už několik let v klidu, vlastně od rozvodu. Potřebuje krmit, přebalovat, umývat, zkrátka bez pomoci nezvládne nic. A bohužel, bez pomoci se neobjedu ani já, když musím zajistit, aby vše bylo zaplaceno, mám ještě jedno dítě, desetiletého syna. Jsem vděčná že mám děti, jsou smyslem mého života, jen bez Vaší pomoci bych toho už moc nevydržela. Děkuji z celého srdce a děkuji, že jste! S úctou maminka Verunky

Daniel

Děkujeme všem, kteří nám pomohli vybrat částku na opravu automobilu. Můj syn trpí autismem a středně těžkou mentální retardací, veřejných prostředku se bojí a kde je více lidí pohromadě se bojí také, tak že automobil je pro nás velice užitečnou pomůckou při každodenním dojíždění kamkoliv. Můj syn se snaží něco dělat, ale nikdy nic neudělá, sám se nenají ani si neudělá hygienu, je prostě odkázaný ve všem na mě, synovi je 10 let a mentalitou je na věku cca. Na 6 let. Daniel má rád vrtule rád si hraje s modelínou, učí se rád, hlavně počítače a tablet, to je jeho. Chceme ještě jednou poděkovat všem, kteří pomáhají dětem, děti jsou naše budoucnost a my jsme ti jediný kdo jim může pomoc. S pozdravem otec Daniela Martin

Vítek

Vážená Nadace Život dětem, vážení dárci, dovolte mi poděkovat všem, za finanční dar pro mého syna Vítka. Vítek loni oslavil 18-té narozeniny, trpí Duchennovou svalovou dystrofií, která ho postupně připravuje o svalovou sílu, způsobuje ochabování svalů a znemožňuje mu žít a užívat si život jako jeho vrstevníci. Vítek má problémy s chůzí v terénu, po schodech a se schodů, do kopce a z kopce. Je rychle unavený. Často musí užívat invalidní vozík s průvodcem, protože by ve škole spolužákům při vycházkách v terénu nestačil. Navzdory této nemoci se Vítek snaží fotografovat. Studuje Střední uměleckoprůmyslovou školu keramickou a sklářskou v Karlových Varech, obor Užitá fotografie a média. Fotografování ho velice baví. Nejraději fotografuje přírodu, krajinu. Také rád plave. Plavání mu poskytuje určitou rehabilitaci. Finanční dar částečně pokrývá výdaje za osobní asistenci, kterou Vítek potřebuje při docházce do školy, která je od bydliště vzdálenější. Rádi bychom s Vítkem poděkovali všem dárcům, kteří jakoukoli formou nemocným dětem pomáhají a snaží se zpříjemňovat a ulehčovat jim jejich životy, zvláště v téhle nelehké covidem zkoušené době. Děkujeme mnohokrát a přejeme všem hodně zdraví, maminka Květa a Vítek

Honzík

Dobrý den, rádi bychom vaší společnosti a všem ostatním sponzorům velmi poděkovali za finanční dar pro našeho syna Honzíka. Po protahovaném indukovaném porodu trvajícím 22 hodin nedopadl Honzík moc dobře. Narodil se bez známek života. Byl 2x oživován a odvezen do karlovarské nemocnice na dětskou JIP, kde ležel 14 dní utlumený léky a připojen k nejrůznějším přístrojům. První, co jsme slyšeli z úst lékařky bylo: „Dávám Vašemu synovi 10 procent života“. Ale náš Honzík je bojovník a právo na život si uhájil a vybojoval. Byly to těžké chvíle, ale když přestali lékaři Jeníčka tlumit léky a poprvé se na nás podíval, byly to nejkrásnější chvíle v našem životě. Následkem těžké hypoxie má Honzík postižený mozek. Jeho diagnosa je porodní asfyxie, ischemie CNS-HIEI-III-PMR, kvadrusymtomatologie, psychomotorická retardace s kvadruspasticitou a epilepsie, svalová hypotonie a další neurologické problémy. Honzík je ležáček, ale i tak je velmi zvídavý, veselý a spolu s jeho mladší sestřičkou nám dělá velkou radost. Auto, které jsme pořídili i díky daru od vás využijeme hlavně k převážení Honzíka do školy a zpět, k lékaři, na rehabilitace, do lázní, ale také na návštěvy za rodinou, kamarády, na rodinné výlety. Chceme, aby Honzíkův život byl v rámci jeho možností, pokud možno šťastný a naplněný. Velké poděkování patří vám všem, kdo se snažíte pomáhat potřebným. Moc vám děkujeme. S úctou a poděkováním rodina Honzíka

Péťa

Chtěli bychom poděkovat nadaci Život dětem za poskytnutí finanční podpory pro našeho syna Petra. Náš 13-letý chlapec je nemocný od narození, má vrozenou vývojovou vadu ledvin, od počátku byl dialyzován, nyní je 8 let po transplantaci ledviny. Kromě toho je psychomotoricky opožděný, má hepatopatii, je hypotonický s hypermobilitou a vážnými ortopedickými problémy. Jsme šťastní, že chodí sám, ale potřebuje intenzivní rehabilitace, abychom předešli některým operacím, popřípadě jeho imobilitě. Váš finanční příspěvek jsme použili na intenzivní rehabilitační program v Sanatoriu Klimkovice, kde Peťa absolvoval nadstandardní délku cvičení, kterou nehradí zdravotní pojišťovna. Vážíme si všech, kteří chtějí nemocným dětem v jejich situaci pomáhat. Děkujeme Vám ! Rodina Péti
 

Lukášek

Dobrý den Vážená nadace, Děkujeme nadace Život dětem za velkorysí finanční dar, který byl použitý na neurorehabilitaci v Centrum Hájek. Lukáškovi rehabilitace moc pomáhají, po každé rehabilitaci dělá malé krůčky. Je moc statečný, má svůj sen a tím je samostatně chodit. Jen díky Vám se ke svému snu může pomaličku přibližovat. Děkujeme z celého našeho srdce za velkou pomoc, která je pro naši rodinu velkým přínosem. Moc Vám děkujeme, rodina Lukáška

Karolínka

Vážená nadace, vážení dárci, rádi bychom moc poděkovali za velkorysí příspěvek na větší automobil pro naši dceru Karolínku. Karolínce je 11 let, trpí dětskou mozkovou obrnou a je nevidomá. V domácím prostředí se snažíme chodit s oporou za obě ruce, venku potřebujeme invalidní vozík. Na delší procházky využíváme kočár Benecykl. Kaja se stále zlepšuje v komunikaci, má asistenčního psa Ria, který ji doprovází skoro při všech denních aktivitách. Jinak je zcela odkázána na pomoc druhé osoby. Karolínka roste a přibývá na váze, nový asistenční pes je labrador a z těchto důvodů jsme se rozhodli pořídit již větší auto, kde bude mít pohodlí jak dcera, tak Rio. Vozík a kočár se nám do starého auto sotva vešel. Díky Vám se nám podařilo pořídit větší automobil Forda Customa, kde máme velký prostor pro převoz všech kompenzačních pomůcek pro Káju a zároveň bude mít i pes bezpečný prostor. V neposlední řadě jsme potřebovali posuvné dveře pro lepší manipulaci s Karolínkou při jejím naložení či vyložení z auta. Toto je pro nás obrovská pomoc hlavně po fyzické stránce, za což ze srdce děkujeme! Rodina Karolínky

Emmička

Dobrý den, Chtěli jsme vám moc poděkovat za Váš dar pro naší 4letou Emmičku. Slova ani nedokáží vystihnout co to pro nás znamená. Emmička má SMA 2.typu (spinální svalovou atrofii) k jejímu životu jsou potřeba 2 hlavní věci a těmi jsou podávání léku a pravidelná rehabilitace. Ani bez jedné věci by se nám nedařilo progres nemoci pozastavit. Snažíme se Emmičce poskytnout tu nejlepší péči co je jen možná, ale pro nás jako průměrnou rodinu je to finančně náročné. V Centrum Hájek navštěvujeme několikrát ročně 2týdenní intenzivní rehabilitaci Thera suit. Díky vám Emmička absolvovala svůj další kurz Thera suitu. Emmička si to užila. Kromě fyzioterapie také měla masáže, vodoléčbu, SRT, speciální pedagogiku, ergoterapii, rašelinové zábaly,…program byl opravdu obsáhlý. Fyzicky náročné terapie střídaly relaxační. Posíláme pozdrav a srdečné díky. S pozdravem Maminka s rodinou

Kačenka

Z celého srdce bychom Vám chtěli poděkovat za pomoc naší dceři Kačence, která brzy oslaví již 9 narozeniny. Trpí mnoha diagnozami: sekundární epilepsie, hypotonie, skolióza, psychomotorickou retardací, porucha příjmu potravy vyústěná v operaci s GER tzv. fundoplikaci a zavedením gastrostomie /sondy do žaludku na krmení/. Dcera je zatím 24h závislá na naší pomoci, ale i přes to všechno jde stále dál a dělá další nové drobné pokroky. Za ty roky jsme si zvykli, že nic není hned, ale je důležité, že to Kačenku pomalu, ale jistě posouvá vpřed. V současné době mentálně poskočila, rozumí nám, dokáže si ukázat, začali jsme pracovat na své znakové řeči, zatím tedy jen z naší strany, Kačka to musí všechno pomalu okoukat, ale víme, že se chytí a bude schopná s námi komunikovat zatím takto, než se naučí mluvit /neztrácíme naději, potenciál má :-)/, začala výrazněji projevovat i emoce a když chce dokáže zopakovat: „a“, „e“, „i“, „o“, „u“. Pracujeme i na zbavení se hadičky do žaludku. Kačka sama nezvládne krom sedu vlastně nic, na vše potřebuje naší dopomoc. V současné době nám dělá radost, že pochopila střídání ručiček při lezení /opět s dopomocí/ a při chůzi /opět s dopomocí/ už není jako robot, ale je hezky uvolněná a ohýbá kolínka, teď už „jen“ ta stabilita. Tyhle všechny pokroky jsou možné jen díky komplexu rehabilitací, našemu „maratonu“, který dnes a denně absolvujeme. Čtyřikrát týdně absolvuje různé rehabilitace a rehabilitační bloky. Do toho máme 3x ročně hiporehabilitační pobyt a 3x ročně intenzivní neurorehabilitační pobyt a samozřejmě v neposlední řadě absolvujeme 6x ročně právě ambulantní intenzivní cvičení Feldenkraisovy metody. Tohle vše dohromady zajišťuje Kačence tu správnou rehabilitační péči, díky které se posouvá stále dál. Z celého srdce děkujeme nadaci Život dětem a samozřejmě všem dárcům za financování právě Feldenkraisovy metody. Moc si Vaší pomoci Vážíme a jsme Vám ze srdce vděční, bez Vás a všech dalších dobrých duší, které nám pomáhají, by Kačenka nikdy nebyla tam, kde teď je… DĚKUJEME!
 

Leonka

Vážená nadace, vážení dárci! Ráda bych touto cestou poděkovala za finanční dar pro mou vnučku Leonku, která se narodila s DMO a vlastně od narození neustále cvičí, aby se jednou dočkala svých prvních krůčků. Dar jsme využili k zaplacení 4týdenní neurorehabilitační terapie THERA SUIT v Saremě v Liberci, kterou Leonka podstoupila loni v květnu. Ve svých šesti letech Leonka leze pouze po čtyřech, ale díky těmto neurorehabilitacím se jí daří stát bez opory v prostoru a za pomoci trekových holí udělá několik krůčků. Všechny tyto malé krůčky vedou k jednomu velikému samostatnému kroku! Bude to stát ještě spoustu energie, úsilí, a hlavně finančních prostředků, které ze svých zdrojů nejsme schopni financovat, a proto si velice vážím toho, že lze za pomoci nadace Život dětem, potažmo vás dárců, tyto naše sny a cíle uskutečnit. Leonka je jinak chápavá a zvídavá holčička, která má tak obrovskou snahu a touhu chodit! Aby měly neurorehabilitace účinek, musí se několikrát do roka opakovat. A to lze jen za pomoci Vás, dárců! Patří Vám veliký obdiv a DÍK!

Jáchym

Chtěla bych Vám velmi poděkovat za syna Jáchyma, 12 let za obdarování elektrickou koloběžkou. Jáchym má Aspergerův syndrom středně těžké intenzity, obsedantně-kompulzivní poruchu, poruchu spánku s únavou a poruchu emocí s úzkostnými rapty a heteroagresí. S onemocněním souvisí i porucha motorických funkcí, sociální izolace, nenavozování jakýchkoliv vztahů, nechození ven a další problémy úzce svázané s poruchou autistického spektra. Po obdarování koloběžkou měl Jáša obrovskou radost, něco takového vážně nečekal. Od toho dne, kdy jí převzal každý den slyším, kdy už půjdeme ven. Je to pro něj neskutečný pokrok a pro mě a dceru to znamená, že můžeme jít ven a nemusíme být zavřeni všichni doma. Chtěla bych vyjádřit neskutečně velké děkuji všem, co pomáhají hendikepovaným dětem, mějte krásný čas, s láskou vděčná máma Jana.

Matěj

Dobrý den, Chtěla bych tímto poděkovat Vaší organizaci Život dětem za finanční pomoc, kterou jste nám poskytli. Pomoc se týkala osobní asistence a financování havarijního pojištění vozu. Tato podpora je klíčem k tomu, abychom mohli financovat aktivity, které jsou nezbytné pro běžný chod Matějova života a zvýšení jeho kvality. Nevíme, co bychom si bez této podpory počali. Velmi nás hřeje u srdce, že v dnešní společnosti plné soutěživosti a srovnávání se najdou i lidé, kterým není lhostejná nepřízeň osudu, která některé z nás bohužel potkala. Ještě jednou a mnohokrát moc a moc děkujeme. Nevím, jaká slova použít k tomu, abych svůj vděk vyjádřila. Maminka Matěje

Nikolas

Chtěla bych poděkovat obecně prospěšné společnosti Život dětem a všem, kteří společně s touto společností pomáhají nemocným dětem. Díky Vaší pomoci byl mému synovi doplacen notebook, který mu pomáhá zvládat nejen distanční výuku. Nikolas, kterému je dnes 12 let, trpí oboustrannou ztrátou sluchu a dalšími přidruženými diagnózami. Přesto navštěvuje 6. třídu běžné základní školy. Nastalá situace byla pro něho velice náročná a to ať byl ve škole, kde měli všichni ústa zakrytá rouškou, neměl možnost odezírání a hlas byl zkreslený nebo pracoval doma na našem starém a již dost pomalém počítači, který se při hovoru neustále zasekával nebo vypadával zvuk. Nikolas má doma ještě staršího těžce handicapovaného bratra, který vydává poměrně hlasité zvuky. Obrovská výhoda notebooku je, že si ho může přenést kam potřebuje a není rušen bratrem. S pomocí notebooku zvládá nyní distanční výuku na výbornou. Ještě jednou z celého srdce děkujeme. Nikolas s rodinou.

Filípek

Vážená nadace, velmi ráda a od srdce bych Vám chtěla poděkovat za možnost pobytu u moře s mým synem Filípkem a maminkou. Strávili jsme spolu nádherné chvíle na překrásném místě. Nám všem pobyt nesmírně prospěl. Hlavně synovi, který trpí atopickým ekzémem. Moře a slunce mu udělalo s pokožkou divy. Chtěla bych také zmínit paní Kateřinu, která se o nás úžasně starala. Nejen o nás, ale o všechny ze skupiny. Velmi milé bylo grilování, které uspořádala. Doķázala bych napsat několik stránek o tom, jak jsme si to s rodinou nesmírně užili. V příloze Vám posílám pár fotek syna, který stále mluví o tom, jak se mu ve Velice líbilo. S díky a srdečným přáním všeho dobrého maminka Filípka

Verunka

Dobrý den, tímto emailem bych chtěla moc poděkovat za pomoc pro Verunku. Jen díky Vaší nadaci jsem Verunce mohla nakoupit produkty, které Verunce pomáhají a udržují její zdraví. Produkty má všude sebou, v lázních, ve stacionáři, doma. Dodržuji, aby Verunka měla vše, co ji pomáhá a tyto produkty opravdu Verunce pomáhají. Zvlášť v tomto covidovém období, kdy je hodně nemocných, a i naši rodinu to postihlo, tak Verunka je v pořádku. Nikdo neví, co by se mohlo stát, přece jen Verunka má vše jinak. Verunka je dvanáctiletá dívenka, nevidomá, nemluví, nechodí, má dětskou mozkovou obrnu, sama se nenají, neobleče, nepřebalí. Děkuji z celého srdce všem, kteří pomáhají!! Bez Vás byhom neměli šanci. S úctou maminka Verunky

Tomášek

Dar jsme využili na terapie v Aut centru a na jazykovou rehabilitaci v ECJR. Obě terapie mají za úkol posunout Tomáška v komunikaci. Aut centrum pracuje s globálním čtením, senzorickou integrací, motorikou. ECJR zase pracuje pomocí hlasových nahrávek, speciálního PC programu VoCoN, piana a červeno-modrých písmen. Obě terapie jsou naprosto úžasné. Děkujeme, že jsme se díky vašemu daru mohli těchto terapií zúčastnit. Syn díky jazykové rehabilitaci pasivně rozezná již několik slabik a písmen. Globální metodou čtení pak rozezná 11 dvojslabičných slov. Některé z nich jsou pro něho zcela nové. Dokáže lépe rozčlenit slovo na slabiky a tím se mu zlepšuje sluchové vnímání. Pomocí nových slov se mu zlepšuje slovní zásoba. Vřele děkujeme všem dárcům a samozřejmě i celé nadaci Život dětem za jejich laskavý přístup. Máme před sebou ještě dlouhou cestu. Děkujeme, že nám ji pomáháte zdolávat.

Šimon

Vážená nadace, ještě jednou Vám chceme poděkovat za finanční dar pro našeho syna Šimona na asistenčního pejska. Ten den nastal a pejsek je už u nás a jsme za to moc rádi a pomalu, ale radostně si všichni zvykáme. Šimon má super parťáka! Byl to krásný vánoční dáreček. Přeji Vám vše dobré. Maminka Šimona

Berenika

Dobrý den, rádi bychom poděkovali nadaci Život dětem a všem dárcům za finanční příspěvek na invalidní vozík Kudu a chodítko Mustang pro dceru Bereniku. Dcera má těžké kombinované postižení, DMO spastickou kvadruparézu, atrofii mozku, hydrocefalus, vadu zraku. Nechodí, neleze, sedí pouze pasivně a je plně závislá na pečující osobě. Je to však usměvavá šestiletá holčička, která si ráda užívá společnost. Vozík i chodítko už máme doma a jsme nadšeni. Vozík si Berenička užívá, perfektně a hlavně správně v něm sedí, na procházkách má pěkný rozhled a je celkově moc spokojená. Nadšeni jsou i ve školce. Na jejich přání jsme ještě pořídili k vozíku stoleček, takže na stolečku zkouší různé aktivity k rozvoji jemné motoriky, a dokonce může i sama zkoušet jíst. Chodítko Berenika pomalu zkouší, ale zatím jí to moc nejde, ale věříme, že se to zlepší. Přikládáme fotografie z tréninku:-)). Ještě jednou moc děkujeme všem, kteří pomáhají. Rodiče Bereniky
 

Sebík

Vážená nadace, vážení dárci, chtěli bychom všem velice poděkovat za Vaši pomoc, díky které mohl náš syn Sebíček absolvovat neurorehabilitační pobyt Therasuit v Hájku u Rokycan. Jelikož má Sebík opožděný psychomotorický vývoj, trupovou hipotonii a spasticitu dolních končetin, což znamená, že ve svých 4 letech není prozatím schopný sám sedět ani se sám najíst a je po celý den odkázaný na pomoc druhé osoby. Rehabilitace Therasuit Sebíkovi velice pomáhá zpevnit tělíčko a navést ho na správný pohyb v jeho vývoji. Máme za sebou již 4 pobyt a podařilo se nám posílit svalstvo na bříšku a zádíčkách. Díky intenzivnímu cvičení Sebík válí sudy a s pomocí druhé osoby se může posadit. Jelikož je rehabilitace velmi finančně náročná a Sebík potřebuje alespoň 3 krát do roka cvičení opakovat, je Vaše pomoc, pro nás jako rodiče, velkou psychickou pomocí, jelikož můžeme našemu synovi dopřát potřebnou péči, kterou potřebuje a pomůže mu v dalších krůčkách v jeho vývoji. Velice si Vaši pomoci a vřelého přístupu vážíme. Sebíček a rodiče
 

Ondra

Milí dárci, chceme Vám touto cestou mnohokrát poděkovat za finanční dar na úhradu neurorehabilitací pro našeho šestiletého Ondráška, který trpí DMO – centrální kvadruparesou spojenou s hypotonií. Ondrášek od 2 let pravidelně rehabilituje a díky ambulantním a intenzivním rehabilitacím se jeho zdravotní stav neustále zlepšuje. Ve dvou letech nebyl schopen sám udržet hlavičku, neseděl. Nyní si sám sedne, s pomocí vstane, snaží se pohybovat a přesouvat v chodítku. Pravidelným cvičením neustále posiluje a zpevňuje svaly, po každé intenzivní rehabilitaci nás překvapí novou dovedností. Stále doufáme a věříme, že Ondra díky pravidelnému cvičení bude jednou schopný sám chodit i když je k tomu ještě dlouhá cesta. Bohužel rehabilitace jsou velice finančně nákladné, a proto z celého srdce DĚKUJEME všem dárcům i nadaci ŽIVOT DĚTEM za tuto pomoc, které si velice vážíme. Rodiče Ondráška

Amálka

Vážená nadace, chtěli bychom Vám s manželkou poděkovat za poskytnutý příspěvek na hiporehabilitační tábor pro naši dceru Amálku. Dcera trpí těžkou psychomotorickou retardací a ve svých 5ti letech zvládá sama turecký sed a s dopomocí také stojí. Po mentální stránce je na úrovni cca 9ti měsíčního dítěte. Protože má také silnou svalovou hypotonii trupu (ochablost svalů), je potřeba tyto svaly neustále trénovat, aby se docílilo alespoň malých pokroků, její trup se zpevnil a byla schopna samostatně sedět více vzpřímeně. Velmi se nám osvědčila právě jízda na koni neboli hiporehabilitace, kdy pohyby koně aktivují právě ty svaly, které jsou potřeba. Týdenní hiporehabilitační pobyt jsme absolvovali již poněkolikáté a na jeho konci bylo zlepšení vidět a určitě bychom chtěli tuto formu rehabilitace opakovat i do budoucna. Protože jsou tyto pobyty velmi nákladné, chtěli bychom srdečně poděkovat Vaší nadaci i všem dárcům, kteří postiženým dětem takto pomáhají. S přátelským pozdravem rodina Amálky

Štěpán

Dobrý den, ráda bych vám tímto vyjádřila upřímné poděkování za vámi poskytnutý finanční příspěvek, který byl použit na pořízení osobního vozidla pro mého nevidomého syna. Vozidlo bude
sloužit ke každodenní přepravě mého syna do stacionáře, k lékaři, na nákupy, výlety, do úřadů a na různé zájmové kroužky. Zároveň vyjadřuji hluboký obdiv k vašemu lidství a humánnímu přístupu ke všem zdravotně znevýhodněným. S úctou maminka Štěpána

Jituška

Dobrý den, tímto bychom chtěli ze srdce poděkovat Vaší nadaci i všem dárcům za dar pro naši 14letou dcerku Jitušku. Jituška je autistka a je imobilní, má dětskou mozkovou obrnu s epilepsií a vrozenou vadu pohybového systému. Při nástupu do nové školy ocenila cestovní vozíček, který od vás dostala, a který se stal jejím velkým pomocníkem, za který Vám i ona moc děkuje. Rodiče Jitušky

Terezka

Dobrý den, chtěli bychom Vaší nadaci moc poděkovat za finanční dar v loňském roce, kdy jsme mohli naší Terezce dopřát intenzivní rehabilitaci na klinice ATC. Každá intenzivní rehabilitace naši Terezku posouvá malými krůčky dopředu. a my se můžeme radovat z každého malinkého pokroku. Pěkný den rodiče Terezky

Filip

Dobrý den, chtěli bychom Vám moc poděkovat za finanční dar na vybavení pokojíku pro mého syna Filipa. Z pokojíčku je moc šťastný. Má tam své soukromí a klid. V mé finanční situaci jsem nebyla schopná ho vybavit a jsem strašně ráda, že jsou lidé kterým není lhostejné pomoci. Proto ještě jednou děkuji i za Filipa a přejeme vám vše dobré. S pozdravem maminka Filipa

Damián

Dobrý den, rádi bychom poděkovali za finanční příspěvek na polohovací vozík Kudu pro našeho syna Damiána. Damiánovi je 11 let a má těžké kombinované postižení. Doposud jsme ho převáželi na speciálním kočárku, ze kterého však už vyrostl. Damián je veselý kluk, který je rád ve společnosti. Nejraději pozoruje své vrstevníky – třeba když si hrají na hřišti. Díky novému vozíku ho teď můžeme lépe polohovat a dopřát mu podle jeho aktuálních potřeb jak dobrý rozhled, tak i odpočinkovou polohu. Děkujeme všem štědrým dárcům! Rodiče Damiána.

Šimonek

Dobrý den. Rádi bychom se s Vámi podělili o to, jak se daří našemu synovi Šimonkovi, který díky Vám může absolvovat intenzivní rehabilitace na Arcádě v Ostravě. Na začátku, jak jsem Vás poprvé oslovil s prosbou o pomoc, co se týče nákladnosti léčby byl Šimonek jako hadrová panenka. Nedokázal udržet hlavičku a jakékoliv zpevnění mu nešlo. Po návštěvách rehabilitací na Arcadě se Šimonkův stav, co se týče pohybu a koordinace, byť malinkatými krůčky, ale přeci zlepšuje. Už mu hlavička tak nepadá a celkově je po cvičení zpevněnější. To, že to bude běh na dlouhou trať víme a nic nevzdáváme 🙂Ba naopak🙂Jezdíme s malým ještě na rehabilitace formou Bobath metody do FN Ostrava Poruba dále na Čínskou medicínu v Praze ohledně akupunktury, a ještě na kraniosakrální biodynamiku do Ostravy. V současnosti jsme tedy pouze odkázáni na rehabilitace a potlačující léky. Jsme v kontaktu s klinikou v USA ohledně genové terapie. Studii už mají hotovou včetně testování na zvířatech a čekají na vyřízení povolení od místních úřadů na zahájení na lidech. Je to pro nás naděje. Jsme s nimi osobně v kontaktu a vědí o Šimonkovi 🙂Je šance, že bychom mohli být zahrnuti do první fáze🙂Situace, se ale zkomplikovala. Měli jsme tam odletět na konzultaci a bližší informace, ale kvůli Covidu v USA nesmějí nikoho pouštět. Věříme, že se současná situace brzy uklidní a budeme opět byť i o maličký krůček blíže k cíli🙂Cílem je účinná léčba našeho Šimonka🙂 Průběžně Vám budeme podávat aktuální informace🙂V příloze Vám zasílám nějaké fotky a rád jich zašlu více. S přátelským pozdravem a velikým díkem, rodina Šimonka