Poděkování obdarovaných 2020

Matýseek

Ráda bych poděkovala za dar pro Matýska, kterému bylo před nedávnem 6 let. Díky jeho diagnózám – dětský autismus, ADHD, porucha řeči při PAS, malabsorpční syndrom, hypermobilita kloubní – potřebuji zajistit jeho bezpečí ve všech situacích. Bohužel nemá pud sebezáchovy a snadno si tím pádem může přivodit úraz. Jeho orientace v prostoru a čase je také hodně špatná, proto je péče o něj nepřetržitá. K tomu nám pomůže autosedačka i zábrana na postel, kterou jsme od Vás dostali. S Matýskem se snažím chodit na terapie a celkově se ho snažit posouvat směrem k co největší samostatnosti v životě. Teď se ho snažím spolu s terapeuty rozmluvit, aby neměl tak velký problém v komunikaci s ostatními. Proto bych chtěla touto cestou moc poděkovat všem, kteří Matýskovi přispěli na autosedačku a zábranu na postel. Přispěje to zase o trochu víc ke klidu jeho i mého. Moc děkujeme a posíláme všem dobrým srdcím, kteří i v této ne příliš dobré době díky pandemii mysleli na ostatní a pomohli. Moc si toho vážím a Vám patří můj veliký dík.

Alžběta

Ráda bych vyjádřila touto cestou veliký vděk a dík nadaci „Život dětem“ a všem jejich dárcům. Díky Vaší štědrosti a velkorysosti jsme měly možnost s Bětuškou prožít nádherných čtrnáct dní ozdravného pobytu v Řecké Velice. Bětuška trpí autismem, středně těžkou mentální retardací, hemofilií typu C, hypotonií, hyperkyfozou a hyperlordozou. Má velmi omezené mentální schopnosti, které se projevují ve všech oblastech, především pak v sociálních a komunikačních dovednostech. Díky nemožnosti funkční komunikace vzniká u Bětušky velmi často stres, který se projevuje křikem, agresivitou, pláčem a frustrací. Trpí také mnoha fobiemi. Uchyluje se k repetitivnímu a ritualizovanému chování. Vynucuje si například od všech členů rodiny (má ještě tři sourozence) několikrát denně stále stejné odpovědi na stále stejné primitivní otázky, atd… Kvůli deformovanému držení těla mívá často bolesti hlavy a zad. Péče o ni vyžaduje stálé nasazení a neustálou pozornost. Pobyt u moře s trojí návštěvou lázní Kokino Nero přinesl Bětušce uvolnění, současně nové podněty a stimulaci psychických i fyzických schopností. Příjemné ubytování, blízkost pláže, nezvyklá čistota moře, krása celého prostředí a bezvadná péče paní Kateriny Kaltsogianni a jejího syna Alexandra nám umožnila strávit velmi osvěžující čas, který jsem i já využila k tolik potřebnému odpočinku a k nabrání nových sil pro vyčerpávající a náročnou péči o Bětušku a celou rodinu. Děkuji všem dárcům a pracovníkům nadace „Život dětem“, díky kterým Bětuška mohla prožít 14 dní v krásném a stimulujícím prostředí. Já jsem si díky odpočinku a příležitosti poznat na pobytu jiné rodiny s handicapovanými dětmi mohla posílit svoji motivaci a nasazení v další péči o Bětušku. Ze srdce děkujeme! maminka Bětušky

Ilonka

Chtěli bychom ze srdce poděkovat za finanční dar, který nám byl poskytnut ve formě úhrady rehabilitační pomůcky, tříkolky Sporty, pro naší jedenáctiletou dceru Ilonku, která má vrozenou poruchu růstu spojenou se středně těžkým psychomotorickým opožděním. Tříkolka již nyní velice pomáhá Ilonce zlepšovat motoriku a zároveň jí dělá velkou radost. Díky ní může společně se svým sourozencem a ostatními dětmi jezdit např. na dopravním hřišti a i to jí velice pomáhá se začleněním do kolektivu dětí. Tímto bychom rádi ocenili práci nadace Život dětem, která pomáhá mnoha handicapovaným dětem a zároveň usnadňuje mnohdy náročnou péči jejich rodinám. S tím blízce souvisí náš velký dík všem dárcům a sponzorům a všem, kterým není lhostejný osud nemocných dětí. Díky jejich pomoci si rodiny mohou pořídit finančně náročnější rehabilitační pomůcky, které by pro ně jinak zůstaly nedostupné. Děkujeme

Jindra

Dobrý den, Chtěla bych velice poděkovat nadaci Život dětem za dar, který jsme od Vás dostali na kochleární implantát. Život dětem pomohl mému neslyšícímu synovi Jindrovi, kterému je 12 let. Trpěl vrozenou hluchotou a díky kochleárnímu implantátu slyší, mluví a vede plnohodnotný život. Díky implantátu se Jindra naučil mluvit, chodí do normální školy a je nad míru spokojený. Dar od nadace Život dětem nám moc pomohl, protože jsem vdova, samoživitelka a nikde bych nemohla takové peníze sehnat. Proto chci velmi poděkovat všem, kdo se podíleli na zajišťování tohoto daru. Děkuji Vám všem strašně moc, bez vás by bylo mé dítě neslyšící. Maminka Jindry

Adam

Tímto bych chtěla poděkovat za dar pro mého syna Adama 12 let, který trpí nevyléčitelnou nemocí svalovou dystrofií, při které mu ochabují svaly. Nyní je na invalidním vozíku a potřebuje ve všem dopomoci – oblékání, posadit se, otočit na lůžku a taky při koupání. Adam zvládá jezdit na elektrickém vozíku, hrát na počítači, ale hlavně dělat radost mamince svou přítomností, úsměvem, pokorou a statečností. S Adamem jsme si přáli závěsné vaky na zvedák, díky kterým je manipulace lepší, a hlavně bezpečnější při přesunu do koupelny nebo na WC a také do lázní. Děkujeme všem sponzorům a celé nadaci Život dětem za finanční příspěvek a pomoc. Vážíme si Vaši pomoci.

Nicolas

Vážení a milí, dovolte mi poděkovat za příspěvek na týdenní pravidelný intenzivní hiporehabilitační pobyt pro sedmiletého Nicolase, který trpí těžkým kombinovaným postižením ( poshem. obstrukční hydrocefalus, mozková obrna, sekundární epilepsie, lehká mentální retardace, Dandy walekr syndrom, smíšená vývojová dysfázie, ADHD).  Léčbu pomocí koní bohužel nehradí zdravotní pojišťovny.  Nicolas na koních pravidelně jezdí od 3 měsíců minimálně třikrát do roka. Jízda na koních mu udává správný pohybový vzor a především ho velmi zklidní.  je pak i více soustředěný. Koně jsou pro Nicolase velkou vášní. Velmi rád o ně také s láskou pečuje. S přáním hezkých podzimních dnů. Maminka Nicolase

Šimon

Díky daru mohl náš syn Šimon (16 let), který je od narození neslyšící a od 6. let má voperovaný kochleární implantát, nový řečový procesor (vnější část kochleárního implantátu). Původní řečový procesor již byl poruchový z důvodu stáří a rovněž došlo k velkému vývoji technologie, která je samozřejmě výrazně dražší než starší verze. Právě díky daru Šimon mohl dostat nejnovější typ řečového procesoru, který umožňuje maximálně kvalitní poslech, což je pro Šimona nyní velmi důležité, neboť nyní je v posledním ročníku ZŠ a nyní se rozhoduje, co by chtěl v životě dělat a kde chce pokračovat ve studiu. Velmi děkujeme všem, kteří pomáhají dětem, které to potřebují! Šimon díky vaší pomoci může lépe slyšet.

Tomášek

Syn Tomáš, 5 let, má diagnostikovanou poruchu autistického spektra (dětský autismus se středně těžkou mentální retardací), dyspraxie, vývojovou dysfázii, ADHD a poruchu pozornosti. Zároveň má Tomášek problém s plánováním pohybových dovedností a koordinací pohybu, doprovodným znakem této diagnostiky jsou obtíže v senzomotorickém procesování (zpracování) – jednotlivé smyslové podněty nejsou správně vnímány a propojovány a syn nemůže vytvářet správné motorické vzorce, které jsou zároveň spojené s výraznými obtížemi v rovnováze a sníženou reaktivitou vestibulárního systému. Z těchto důvodů potřebuje Tomášek specifickou ergoterapii, která se na jeho obtíže zaměří. Syn dochází pravidelně 1x týdně na intenzivní ergoterapii, která mu pomáhá s vnímáním vlastního těla, prací s vestibulárním ústrojím, rovnováhou a rozvojem jemné a hrubé motoriky a se zpracováním podnětů, které jeho tělo vysílá. Chci poděkovat všem dárcům a nadaci Život dětem, že díky jejich darům může syn ergoterapii navštěvovat. Moc si toho vážím. Děkuji maminka Tomáše

Filípek

Dobrý den, ráda bych Vám chtěla poděkovat za finanční dar na druhou intenzivní neurorehabilitaci v centru Arcada Hranice pro našeho syna Filipka. Filípkovi bylo diagnostikováno vzácné genetické onemocnění, neurodegenerativní , na které není žádný lék, pouze rehabilitace které Filípkovi pomáhají, a motivují ho k dalším pokrokům. Filipek za možnost zúčastnit se intenzivní rehabilitace děkuje, a my mu děkujeme za jeho úžasné, byť malé, ale i tak úžasné pokroky a šťastné úsměvy. Intenzivní rehabilitace často prokládáme ambulantním cvičením. Jeho úsměv na rtech nás velice naplňuje a dodává nám sílu. S velkým DÍKY rodiče Filípka

Walentýna

Děkujeme za dar pro třináctiletou Walentýnu. Walentýna se narodila se sluchovým postižením. Avšak díky kochlearnímu implantátu může fungovat jako běžně slyšící člověk. Díky novější verzi sluchadla je pro ni práce ve škole více snadná. Nejen plavání, ale i jiné sporty dostupnější. Ráda běhá, tančí, posiluje. Téměř každý den poslouchá hudbu z telefonu, kterou lze snadno přepojit přímo do sluchadla. Mockrát děkujeme všem, kteří pomáhají nemocným dětem. Jsme vám za to vděční.

Simonka

Simonka je 14 letá slečna se vzácnou mutací Rettova syndromu, kterou zlobí těžší forma epilepsie. Nakupení epileptických záchvatů způsobuje Simonce nemožnost chodit, občas ale zůstává i upoutána na lůžku. Simonka odpovídá mentálně 5 letému dítěti, na kterého je nutné stále dohlížet. Ráda poslouchá převážně dětské písničky, které si zpívá a tleská si u nich. Také si ráda maluje a hraje s mladší sestrou Sárou. Simonka nyní může více času strávit na čerstvém vzduchu. Při zhoršení epilepsie z obyčejného invalidního vozíku klouzala, což se nyní nemůže stát. Není proto vázána na domácí lůžko a může více času strávit s kamarády a rodinou v přírodě. Děkuji všem, kteří nám pomohli Simonce vozík pořídit a kteří pomáhají dětem, které to potřebují!

Oliver

Vážená nadace. Tímto bych Vám chtěl poděkovat za peníze, které jste mi darovali na mé cvičení v Sarema Brno, v termínu Říjen 2020. Toto speciální cvičení mi velice pomáhá. Díky němu, jsem se konečně postavil na mé nohy. Jsou tam na mě velice hodní a dávají mi pořádně zabrat, ale to mi vůbec nevadí. I tak jsem za to nesmírně vděčný. Takže ještě jednou Vám velice převelice děkuji. Také zasílám pár fotek, ať víte, jak takové cvičení probíhá. Obdarovaný a vděčný Oliver

Petřík

Chtěla bych touto formou moc poděkovat nadaci za poskytnutí daru pro mého postiženého syna Petra. Dar byl poskytnut na rehabilitace, které můj syn nutně potřebuje. Je po těžké operaci obou nožek a snažíme se, aby se postavil na nohy a začal chodit. Díky Vám jsme začali intenzivní rehabilitaci, která je nám velkou pomocí a radostí pro našeho Petříčka, je z něj radostné dítě plné chuti do života a dělá velké pokroky. Trpí vzácnou genetickou vadou Noonanové syndromem. Děkuji, maminka Petříčka

Tobiáš

Dovolte mi, abych touto cestou vyjádřila velké poděkování nadaci Život dětem o.p.s., která přispěla mému 13 letému synovi Tobiášovi na stomatologický fixní aparát horní čelisti a doplatek na jeho lázeňský pobyt ve Velkých Losinách. Syn trpí od narození dětskou mozkovou obrnou – spastickou triparézou, která mu však byla diagnostikována až v roce a půl jeho života. Tzn., že léčbu formou Vojtovy metody jsme bohužel započali později a již neměla pro syna v daném období tak velký význam, jak by tomu bylo v případě zahájení léčby hned po jeho narození. Účinnější se pro nás stala Bobathova metoda, kterou jsme zahájili při naší první lázeňské léčbě v Klímkovicích v roce 2008. Následně jsme tuto metodu prohlubovali na rehabilitačním oddělení nemocnice ve Vyškově, kam jsme pravidelně týdně jezdili z našeho bydliště v Uherském Hradišti. Od roku 2010, kdy byly Tobiášovi 3 roky, pravidelně každoročně jezdíme do lázní Velké Losiny, kde synovi velmi pomáhá léčba místními sirnatými prameny. Tyto prameny mají antispastické účinky a uvolňují svalové napětí, což je velice příznivé a účinné pro osoby, trpící mozkovou obrnou. V současné době tedy v lázních trávíme již 10 léčebný rok. A jen díky nadaci Život dětem o.p.s., se se synem můžeme plně věnovat jeho zlepšování motorické oblasti všech končetin, jak dolních, tak horních. Syn má za sebou již 2 náročné ortopedické operace, provedené v dětské nemocnici Brno, bez níž by syn nebyl v rámci možnosti chodící a byl by zcela upoután na invalidní vozík. Do doby první operace ve 3 jeho letech, byl syn nechodící, pouze lozící po zemi. Panem doktorem nám však bylo důrazně kladeno na srdce, že pooperační rehabilitace nebude pro synův zdravotní stav dostačující a syn bude muset být rehabilitující celoživotně. Proto také syna k tomuto v rámci výchovy vedu a není to vždy jednoduché, jelikož po psychické stránce toho má za sebou kromě přijetí svého zdravotního stavu hodně. Já sama jsem se stala od jeho 5 let matkou samoživitelkou, jelikož jsem byla nucena od jeho otce odejít ze společné domácnosti z důvodu psychického a fyzického omezování. Nechtěla jsem dopustit, aby syn vyrůstal v tak disharmonickém prostředí. Proto si nesmírně pomoci od nadace Život dětem vážíme, jelikož bych si náklady výše popsané nemohla dovolit. Z důvodu náročné péče o syna mohu bohužel pracovat pouze na poloviční pracovní úvazek a náš měsíční rozpočet domácnosti je tudíž velice napjatý. MOC VÁM DĚKUJEME, S ÚCTOU K VAŠÍ PRÁCI A VELKÉ DÍKY VŠEM DÁRCŮM, matka obdarovaného Tobiáše

Matyáš

Vážená nadace, z celého srdce Vám děkuji za finanční příspěvek na ABA terapii (aplikovaná behaviorální analýza ) pro našeho Matyáška. Tato terapie mu velmi pomáhá v rozvoji komunikace, porozumění, v sebeobsluze, sociální interakci a v rozvoji hry. Naučil se další nové znaky. Zlepšil se v oblasti hrubé a jemné motoriky, v imitaci (nápodobě). Díky této terapii je spokojené a šťastné dítě, protože lépe vnímá svět kolem sebe. Ještě jednou děkuji za Vaši pomoc a přeji krásné a šťastné dny. Se srdečným pozdravem, maminka Matyáška s rodinou

Artur

Milá nadace, milí dárci. Rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za příspěvek na pravidelné rehabilitace v Lokomočním centru JITROCEL, které jsou pro našeho syna Arturka (2) trpícího Spinální muskulární atrofií –typu 1 velice důležité a přínosné. Díky Vám, se tak Arturek může posouvat dále, a tak se krůčkem přiblížit ostatním dětem. Je úžasné sledovat Arťovi pokroky, neboť vidíme, že to má opravdu velký smysl. DĚKUJEME. Artur s maminkou a tatínkem

Anděla

Tímto děkuji z celého srdce všem, kteří pomohli mé dceři Anděle (17 let) s pořízením elektrického invalidního vozíku. Má dcera má vrozenou dětskou mozkovou obrnu, zbytek zraku a lehkou mentální retardaci jako důsledek předčasného porodu, avšak i přes tyto hendikepy je schopná elektrický invalidní vozík bez problémů ovládat zcela samostatně, bohužel zdravotní pojišťovna hradí pro tyto děti pouze mechanické vozíky. Anděla velmi ráda chodí do přírody, ráda jezdí na poznávací výlety a chodí na koncerty. Především na první dvě činnosti potřebuje doprovod plný síly, po většinou mě – matku. S mým přibývajícím věkem síly rozhodně nepřibývají, z tohoto důvodu se náš svět začal zmenšovat k nelibosti dcery i mě. Vašim darem se náš život stává pestřejší a veselejší. Znovu děkuji všem, kteří pomáhají dětem a jejich pečovatelům s jejich problémy a přeji jim, aby se do těchto nepříznivých situací nikdy nedostali. Maminka Anděly

Matyáš

Krásný den, děkujeme za Váš dar na rehabilitace a ergoterapie v Armandi Therapy Clinic, pro našeho 3 letého syna Matyáše Kryndlera. Matyášek trpí kvadruplegickou dětskou mozkovou obrnu (tj. ochrnutí všech 4 končetin), zrakovou vadou, spasticitou (ztuhnutí svalů). Ergoterapie a rehabilitace mu pomáhají se alespoň trošku rozhýbat, rozvíjet motoriku a posilovat zrak. Děkujeme všem, co pomáhají

Jakub

Dobrý den, ráda bych touto cestou poděkovala za finanční dar pro mého syna Jakuba. Je autista a má i paranoidní schizofrenii a epilepsii. Pečuji o něj sama. Vzhledem k jeho kombinaci postižení je to hodně náročné. V dubnu tohoto roku jsem v důsledku celkového vyčerpání skončila v nemocnici s oboustranným zápalem plic, celkovou sepsí organismu a byla jsem skoro tři týdny v umělém spánku. Nadále mi bylo zjištěno několik zlomených obratlů. V září bych měla jet do lázní, abych se mohla dát do pořádku a nadále se o Kubu starat. Po tu dobu budou Kubovi pomáhat sociální a asistenční služby a právě díky finančnímu daru od vaší nadace může být Kuba doma a nemusí být hospitalizován v psychiatrické léčebně. Moc proto děkuji za vaši pomoc. S pozdravem maminka Jakuba

Barunka

Poděkování za sportovní vozík. Z celého srdce bych vám ráda poděkovala i za svou dceru Barču (letos 18 let), za to, jak jste nám pomohli k lepšímu zvládání životní situace. Dcera Barča se narodila s rozštěpem rtu a patra a těžkou hypotonií. Během jejích tří let se nám, zjistila oboustranná těžká nedoslýchavost, porucha visu, těžká mentální retardace, má zjištěný autismus, který je nespecifikovatelný díky těžké ment. retardaci. Dále má zavedený PEG, jelikož se během jídla dusila (na vyšetření bylo zjištěno, že při polknutí jí padá 10% na plíce). Také má nedomykavost levé chlopně, která je zatím v lehčí formě. Díky velkému postižení dcera nemluví ani není gramotná. Tudíž mě jako matku používá ke komunikaci s okolím různými gesty a výrazy. Rozumí většinou všemu, akorát neumí odpovědět. Barča navštěvuje internátní školu, abych mohla chodit do práce, alespoň na poloviční úvazek. Ve škole používají komunikační obrázky a s Barčou si rozumí. Velice ráda já a mé děti sportujeme – bruslíme, jezdíme na kole a já i běhám. Díky vašemu velkému srdci, jste nám pomohli ke sportovnímu vozíku, se kterým můžeme nezávisle na čase, kdykoli sportovat. Vždy jsem musela čekat na starší dceru až Barču pohlídá a pak jsem se mohla vypravit za sportem. Ale 19-letá slečna má již jiné zájmy než hlídat svou sestru, a ještě k tomu má před maturitou. Většinou jsem vzala invalidní vozík a jela na brusle, ale přední kolečka se tak vrklala, že to nebylo zas tak dobré bruslení. Se sportovním vozíkem podnikáme výlety na kole, bruslíme plynule, ale co je hlavní Barče se tam tak moc líbí, že mě honí každý den, abychom někam vyrazily s „kočárem“. Ve vozíku sedí jak baronka a užívá si jízdu v přírodě. Závěrem bych vám všem chtěla moc poděkovat za to, jak máte velká srdce a pomáháte lidem s postižením. Jelikož tito lidé si sami nepomůžou a rodiny jsou rádi, že zvládají péči o své blízké. Krásné dny vám všem. Michaela – matka své šťastné dcery

Tereza

Vážená Nadace Život dětem, Rádi bychom vám chtěli touto cestou poděkovat, za finanční příspěvek, na zádržný systém do auta pro naši patnáctiletou dcerku Terezku. Moc si toho vážíme. Terezka trpí kombinaci závažných diagnóz, při kterých je potřeba Terezku v autě zajistit v zádržném systému, jinak ohrožuje sama sebe i ostatní účastníky provozu. Autosedačka pomáhá Terezce i v držení stability tělíčka, což jí pomáhá zmírňovat záchvaty. Jsme velice vděční za vaši pomoc. Moc děkujeme. Rodiče a Terezka.

Nina

Rádi bychom touto formou poděkovali nadaci Život dětem a dárcům, kteří nám umožnili pořídit odsávačku pro naši holčičku Ninu (2 měsíce). Nina trpí velmi vzácnou a závažnou poruchou, spinální svalovou atrofií 1. stupně (SMA1). Při tomto onemocnění jsou postihovány nejen všechny svaly v těle, ale postupně je ohroženo i dýchání a polykání, které s tím přímo souvisí. Odsávačka je proto pro Ninu naprosto nezbytná, pomůže jí předcházet infekcím dýchacích cest, které pro ni mohou mít fatální důsledky, usnadní jí dýchání a díky tomu se bude cítit lépe, nebude se zbytečně vyčerpávat a plakat při jídle a dobře se vyspí. Děkujeme dárci, který nám tuto nákladnou pomůcku umožnil pro Ninu pořídit! Táňa a Vojta, rodiče Niny

Vanesska

Děkuji Nadaci Život dětem, o.p.s. za poskytnutý dar pro Vanessu, který nám pomohla uhradit jeden celý hiporehabilitační pobyt. Ten jsme absolvovaly v Centru hiporehabilitace Mirákl o.p.s. Vanesska se narodila s vrozenou vadou páteře a míchy, tzv. syndromem kaudální regrese, navíc se u ní projevují známky autismu. Vzhledem k vrozené vadě má Vanesska především problémy s vyprazdňováním, stále jí hrozí operace vývodu z močového měchýře, čemuž se chceme vyhnout. Kontakt se zvířaty jí navíc pomáhá v socializaci, cítí se s nimi bezpečně a kolikrát jí nahrazuje kontakt s vrstevníky, se kterým má problémy. Rehabilitace pomocí koně, kvalitní fyzioterapie i canisterapie jí pomáhají lépe ovládat své svalstvo, snížit reziduum v močovém měchýři, čímž se snižuje riziko zánětů močového měchýře a ledvin. Kromě lázeňské péče by měla Vanesska absolvovat 2-3 takové hiporehabilitační pobyty za rok. Děkujeme tedy ještě jednou Nadaci Život dětem o.p.s. za uhrazení této potřebné terapie. Maminka Zdenka s Vanesskou

Adrian

Vážená nadace, jménem našeho syna Adrianka (3,5 roků, s nálezem parciální ageneze corpus callosum a septum pellucidum) a celé naší rodiny, bychom Vám rádi z celého srdce poděkovali za poskytnutí finančního daru na neurofyzioterapii. Absolvovali jsme 5 týdenní intenzivní cvičení v Saremě v Liberci, které bylo pro syna přínosem. Celkově se zpevnil, a dokonce se dostal na čtyři a popolezl, což občas zopakuje. Do té doby se pohyboval pouze přitahováním přes ruce a taháním nožiček za sebou. Ještě jednou Vám moc děkujeme a vážíme si vaší pomoci. rodiče Adrianka

Jáchym

Vážení, dovolte mi, abych Vám tímto poděkovala za poskytnutí finančního daru na úhradu intenzivní měsíční neurorehabilitace na klinice Axon Praha. Syn Jáchym (diagnóza: spastická forma dětské mozkové obrny, tripareza s akcentem na levou horní končetinu, epilepsie, mentální opoždění, susp. porucha sluchu) každý den 4 hodiny intenzivně cvičil, absolvoval fyzioterapii v tzv. kosmickém oblečku (TheraSuit) a ergoterapii za pomoci nejnovějších poznatků z oblasti neurorehabilitace. Cílem bylo zpevnit hluboké břišní a zádové svalstvo, které je nutné pro další vertikalizaci, případnou budoucí chůzi zatím jen s velkou dopomoci. V ergoterapii se terapie zaměřila na zvětšení samostatnosti Jáchymka a zapojení jeho paretické nepoužívané levé ručky do jeho motoriky. Vše se velice povedlo a já mohu říci, že terapie proběhla v pořádku, a i diky Vám se opět Jáchymek posunul blíže ke svému cíli, chůzi a samostatnosti. Maminka Marie

Emily

Vážená nadace, rády bychom moc poděkovali všem dárcům a zaměstnancům nadace Život dětem, za poskytnutí finančního daru pro naši Emily (v říjnu 3 roky). Trpí onemocněním SMA, Angelmanův syndrom. Emily umí sedět s oporou, plazit se, žvatlá si, zatím neumí sedět bez opory, stát, chodit, nemluví. Vše to jde pomalu, ale posouváme se dál. Díky tomuto příspěvku mohla naše Emi navštívit intenzivní 4týdenní pobyt v neurorehabilitačním centru Axon. Pro naši dceru měl velký přínos ke zpevnění těla, protažení svalů a tím máme možnost posouvat ji ve vývoji dál a dál. Moc děkujeme Emily s maminkou

Daniel

Dobrý den, moc děkujeme za poskytnutí finanční pomoci od nadace Život dětem pro mého syna Daniela (18 let). Trpí od těžkého porodu kompletní poporodní parézou brachiálního plexu pravé ruky, díky intenzivním rehabilitacím od počátku jeho života je schopen mnoha pohybům, které by jinak nezvládl. Dar nám pomohl uskutečnit rehabilitační pobyt na klinice Axon v Praze, kde se zlepšil stav kontraktury, kterou má v lokti. Zároveň moc děkujeme všem dárcům, kteří nemocným dětem včetně mého syna pomáhají. Se srdečným pozdravem, maminka Lucie

Oleksii

Dobrý den vážená nadace Život dětem. Jsme aktivní rodinka s dvěma dětmi, Oleksiykovi je 5 a půl, Matěj 2 a půl roku. I když máme na papíru diagnózu u Oleksiyka dětská mozková obrna, kvadrupareza, epilepsie, lehká mentální retardace, atd. děláme všechno možné a také nemožné, aby si užíval tento život, jako zdravé dítě, a aby v žádném případě necítil rozdíl mezi ním a bráškou. Před rokem jsme díky Vašemu daru udělali velký pokrok v ATC klinik, Oleksiyko stál na nožičkách. Ale s DMO je velký boj, neustále jsme cvičili celý rok doma, dvakrát byl v Jánských Lázních, chodíme na logopedie, Vojtu, bazény, masáže. Oleksiyko je moc společenský chlapeček, proto se snažíme každý týden dělat velké výlety do muzea, na dinosaury, do kina, různé možné aktivity s dětmi. Chci Vám vyslovit Velké DĚKUJI za dar, který jsme využili na rehabilitaci v Axonu, je to velká možnost absolvovat kvalitní a komplexní cvičení. Hlavně Oleksiyko poprvé vyzkoušel lokomat- robot, který ukázal tu správnou chůzi, což je teď pro nás prioritou. Děkujeme Vám moc, že dáváte Oleksiykovi ŽIVOT, ŽIVOT bez omezení, kvalitní ŽÍVOT a plný aktivit!!! S Pozdravem rodina Oleksiyka

Emička

Dobrý den, rádi bychom poděkovali nadaci Život dětem a všem jejím dárcům za poskytnutí daru – židličky PAL od firmy Medicco – pro mou dceru Emu. Emička je sedmiletá holčička, která se od narození potýká s těžkým kombinovaným postižením. Nemluví, nechodí, sama se nenají, je odkázaná na naši celodenní péči. Židlička PAL jí pomáhá hlavně v trénování samostatného sedu s oporou o nožičky. Stoleček používáme při domácí ergoterapii ručiček a samozřejmě pro hraní. Židlička je výškově nastavitelná a dceři vydrží několik let. Ze srdce ještě jednou děkujeme všem, kteří svými příspěvky pomáhají ulehčit životní situaci rodinám s postiženými dětmi. Moc si toho vážíme! rodiče Emičky

Emma

Dobrý den, rádi bychom Vaší nadaci Život dětem, poděkovali za finanční příspěvek pro terapii na klinice ATC v Praze. Naše dcera Emma neměla příliš dobrý začátek do života, neboť prodělala ve dvou letech srdeční zástavu, po které začínal její vývoj zcela od začátku… Díky Vám mohla Emmča absolvovat velmi intenzivní neurorehabilitaci, která zlepšila její jemnou motoriku, koordinaci, celkovou stabilitu těla, posílení břišních a zádových svalů, zlepšení správného držení těla… Emmče se na klinice velmi líbilo. Personál se jí maximálně věnoval. Tímto bychom chtěli všem zúčastněným, kteří nám umožnili tuto terapii absolvovat, ještě jednou velmi poděkovat. Hezký večer přejí rodiče Emmy

Michal

Dobry den, chtěla bych poděkovat za nás i za syna, kterému jste poskytli finanční dar. Mohli jsme synovi koupit nový mechanický vozík. Hned jsme jeli na výlet a vozík vyzkoušeli. Syn byl spokojený, protože má vyhovující vozík. Za mě super, konečně jsem nebyla z výletu tak vyčerpaná a unavená. Je to veliká úleva a můžeme vice chodit na procházky nebo výlety. Moc moc děkujeme Všem, kteří nám pomohli. Velice si toho vážíme a ceníme. Ještě jednou velké DĚKUJI!! S pozdravem rodiče a syn Michal

Petřík

Zdravíme nadaci Život dětem, rádi bychom Vám poděkovali za proplacení nemalé finanční částky, díky které jsme mohli absolvovat čtrnáctidenní pobyt v neurorehabilitačním centru Arcada v Hranicích. Synovi s diagnózou DMD se věnoval výborný fyzioterapeut, který různými cviky dokázal Petříkovi protáhnout zatuhlé svaly i šlachy. K závěru pobytu bylo vidět, že Petříkovi tato rehabilitace přinesla větší jistotu při chůzi a částečně se stabilizovalo břišní svalstvo. Velké poděkování patří všem, kteří nám na tento rehabilitační pobyt přispěli a pomohli tak našemu Petříkovi. Děkujeme rodiče Petříka

Barunka

Ahoj, jmenuji se Barborka je mi 11.5 let od narození mám vrozenou vadu mozku ..DMO-kvadruspastic..oční ..ušní vadu. .. epilepsii…těžké kombinované postižení. Umím se postavit s pomocí u opory a ujdu pár krůčku s pomocí. Ve všem mi jinak pomáhají rodiče, umím se sama napít s lahvičky s pítkem, řeknu pár slov a jednoduchým pokynům rozumím. Mám ráda muziku. Dvakrát v týdnu docházím do speciální školy, kam mě vozí maminka. Dar mi pomohl k samostatnosti a k lepšímu sezení což v kočárku už bylo nevyhovující děkujeme ze srdce všem dárcům a nadaci Život Dětem za uhrazení celého vozíku, který nám pojišťovna zamítla. Mockrát děkujeme a Vaší pomoci si moc vážíme Barunka s maminkou a tatínkem

Eliška

Dobrý den, ráda by jsem Vám tímto poděkovala za možnost pořízení speciálního kočárku Benecykl junior pro naši dceru Elišku, které jsou nyní 4 roky. Eliška má kombinované postižení – mozečkový syndrom, centrální svalová hypotonie, středně těžká mentální retardace, mozková a mozečková atrofie a epilepsie, znaky PAS a začínající poruchy chování V běžném životě jí toto omezuje v řadě situací, má špatnou rovnováhu a koordinaci pohybu. Naštěstí chodí sama, ale zvládá převážně na rovném povrchu a chůze je stále o širší bázi. Kvůli hypotonii se navíc rychle unaví a dodnes jsme hodně závislí na zdravotním kočárku. Mentálně je Eliška zhruba na půlce svého věku. Kočárek nám nabízí spousta nových možností trávení volného času společně s Eliškou. Tím, že je kočárek pohodlný, vydrží v něm Eliška i na delší výlety a je vidět, že je maximálně spokojená. Navíc je kočár velmi lehký a uzpůsobený do náročného terénu, což nám otevřelo cestu k návštěvě nových míst, kam jsme se dříve nemohli dostat. Opravdu projede snad všechno :-). Ze zapojení za kolo je nadšená z rychlosti 🙂 a nového zážitku. Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří pomáhají nejen nám, ale i ostatním nemocným dětem. Hodně to pro nás znamená a velmi si Vaší pomoci vážíme. Děkujeme za možnost být zase o velký kus blíže k zapojení do běžného života a možnosti trávení volného času společně se starší dcerou. Děkuji. Maminka Elišky

Katka

Vážená nadace Život dětem, moc bychom Vám chtěli poděkovat i všem dárcům za pořízení přístroje Simeox pro naši 17 letou dceru Kateřinu. Dcera trpí nevyléčitelnou nemocí Cystickou fibrózou, která ji postupně ničí plíce, způsobuje záněty a postupně snižuje jejich funkci. Díky přístroji Simeox bude moc dcera provádět plicní fyzioterapii, která jí pomůže lépe pročistit plíce, zlepšit jejich stav, snížit četnost zánětů a udržet 30% funkčnosti v periferní oblasti plic. Za celou naši rodinu si moc vážíme vaší pomoci a všem za jejich ochotu pomáhat druhým. Děkují rodiče a Katka.

Vojtíšek

Poděkování za finanční dar pro obdarovaného Vojtu Dragouna z celého srdce děkujeme všem za poskytnutí finanční podpory pro našeho čtyřletého syna Vojtíška Dragouna, který se potýká od narození s Cystickou Fibrózou. O této nemoci která postihuje nejvíce plíce a vnitřní orgány jsme se dozvěděly až po jeho narození. S touto nemocí je spojeno každodenní dechové cvičení, několikrát denně inhalace, každodenní užívání spousty druhů léků, vitamínů, a vysoko kalorické stravy. S tím je spojená i každodenní desinfekce bytu, čištění odpadů a zvýšená hygiena. Za vybraný finanční dar jsme Vojtovi koupili zájezd k moři, protože mořský vzduch pomáhá odhlenění postižených plic a lehčímu dýchání. Ještě jednou děkujeme za finanční pomoc všem kteří přispěli, na zlepšení zdravotního stavu našeho syna Vojtíška. Srdečně vás všechny zdravíme. Vojtíšek, Lenka a Kamil.

Martin

Velice ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří se podíleli na tom, aby se darem z nadace „Život dětem“ pomohlo mému synovi Martinovi, který má tumor v pravé mozečkové hemisféře, epilepsii, sy. ADHD, cystu v mozku, astma + alergie, oční vadu a další. Váš dar jsme využili na generální opravu auta, kterým denně vozím syna do školy/ze školy…k lékařům, do nemocnice atd. Ještě jednou obrovský „dík“ všem pracovníkům nadace „Život dětem“ a dárcům, kteří nám pomohli a díky nim můžeme být i nadále mobilní. MOC to pro nás znamená a MOC si toho vážíme.

Anetka

Dobrý den,
rády bychom z celého srdce poděkovaly Vaší nadaci za poskytnutí finančního daru na neurofyzioterapii.
Moc děkujeme a přejeme do budoucna vše dobré,
s pozdravem
Anetka a maminka

Michalka

Naše Michalka trpí od narození DMO, která je spojená se zhoršeným vývojem všech čtyř končetin. Kvůli tomuto onemocnění má zhoršenou stabilitu těla, hůře chodí a má i problém s jemnou motorikou rukou. Díky Vašemu štědrému příspěvku jsme mohli Michalku poslat letos již po třetí do Sanatoria Klímkovice, kde se díky velice intenzivnímu cvičení Michalce vyvíjí a zlepšuje stabilita, jemná motorika a celkové zpevnění těla. Hlavním cvičením byla Klim Terapie, kde se za pomoci speciálního oblečku zlepšuje právě zmiňovaná stabilita celého těla, která je pro zlepšení chůze nezbytná. Chtěli bychom Vám tímto z celého srdce poděkovat, Michalka si celý lázeňský pobyt jako vždy (i přes různá bezpečnostní opatření spojená s výskytem korona viru) maximálně užila, cvičení jí baví a do Klímkovic se vždy těší. Michalka si po příjezdu domů poprvé sama zapnula zip od mikiny, a ačkoliv se to může zdát jako maličkost, pro nás je i toto velkým krokem. Děkujeme!

Julie

Dobrý den, chci Vám všem moc poděkovat za finanční pomoc pro ABA terapie mé dceři Julii. Dcera má 7 let a její diagnózou je dětský PAS, ADHD, vývoj. dysfázie. Julie vůbec nemluvila, měla hodně sebestimulačních projevů, což ji bránilo v dalším učení. Nikdo mi nepomohl a neporadil, až náhodné číslo na ABA terapie, které jsem dostala od jedné z maminek pro mě bylo záchranou. Objevila jsem spoustu věcí a možnosti, které se dají vyřešit. A díky bohu za to. O finanční pomoc jsem žádala proto, že manžel od začátku tohoto problému vše vzdal a já bojuji s dcerkou sama a také finančně. Na ABA terapie docházíme již celý rok. A díky ní nám ubyly, stimulační projevy, zvětšil se zájem o hru, dcerka lépe spolupracuje v řízené práci a je schopna pojmenovat jednoslovně věci a také začala zdárně opakovat mluvené slovo. Dále také docházíme do neurocentra ARCADA, kde pracujeme na jemné motorice v oblasti psaní a sociálních dovedností. Obě tyto terapie mi začaly dávat smysl a dceři pomáhají. Prozatím je vše na dobré cestě, Julie je přítomnější, veselá, spokojená. V tuto chvíli jsem ráda a Vážím si toho, že naše prosba o finanční pomoc byla vyslyšena. Je moc dobře, že organizace,  které pomáhají jsou a má se člověk kam obrátit. S pozdravem maminka Julie

Kubík a Matýsek

Tímto Vám mnohokrát z celého srdce děkujeme za podporu Našich dvou handicapovaných synů Jakoubka a Matýska, kterým bylo v květnu dvanáct let a kteří trpí dětskou mozkovou obrnou. Kubíček občas řekne táta, máma, dokáže se posunovat po zemi po jedné straně, když ho něco zajímá a jináč spíše sedí, otáčí se za hračkami, pomáhá si rukama a je velmi veselý kluk. Matýsek se spíše  vyjadřuje k člověku dotykem ruky a snaží se rukama dostat k sobě všechno, co je kolem a rád  vymýšlí nějaké klukoviny a snaží se zlobit a má z toho velkou radost. Velmi rád si hraje se světelnými hračkami a moc rád poslouchá pohádky jako například: Hurvínka Díky Vám, mohou kluci každý den  cvičit s osobní asistentkou, která s nimi chodí i na procházky, pomáhá je krmit, přebalovat, hraje si s nimi a díky tomu si mohou rodiče na chvíli odpočinout. Ještě jednou Vám mnohokrát děkujeme!!! Více informací a fotek naleznete na webových stránkách kluků: www.matakubik.estranky.cz Rodina Kubíka a Matýska

Patrik

Chtěla bych poděkovat obecně prospěšné společnosti Život dětem a všem, kteří společně s touto společností nemocným dětem pomáhají, za poskytnutý dar pro mého syna Patrika ve formě vhodné postele. Patrik, kterému je dnes 14 let, je na vývojové úrovni 2 letého dítěte. Má těžké kombinované  postižení (pohybové, mentální, smyslové). Zejména z důvodu nekontrolovatelných pohybů s prudkými nárazy a častými epileptickými záchvaty potřeboval stabilní masivní postel s výsuvným lůžkem pro kontrolující osobu a zábranami proti pádu z postele. Díky Vaší pomoci se dnes nejen Patrik, ale i my, klidněji vyspíme. Ještě jednou z celého srdce děkujeme.

Radim

Tímto bychom chtěli moc poděkovat nadaci Život dětem a všem lidem, kteří přispívají do jejích sbírek, zejména do sbírky Srdce dětem, kterou pořádá nadace spolu s Lidlem. Díky Vám všem nám nadace pomáhá s financováním nákladných rehabilitací v neurorehabilitačním centru Arcada, kde pravidelně každý týden se synem Radimkem docházíme na cvičení. Bohužel teď máme vlivem epidemie  vynucenou přestávku, ale už se těšíme, až zase začneme. Radimek (8 let) má vzácnou nevyléčitelnou neurodegenerativní nemoc NCL2. Jeho nemoc se projevila po třetím roce života tím, že začal padat, postupně přestal chodit úplně, přidala se epilepsie a jiné problémy. Dnes se sám už ani neotočí, nemluví, krmím ho pomocí PEGu. Je zcela závislý na naší pomoci. A také proto, je pro něj pravidelná rehabilitace velmi důležitá. Ačkoliv je pro Ráďu cvičení náročné, zvládá ho někdy i s úsměvem a vždy po cvičení mívá výbornou náladu. Maminka Rádi

Lukáš

Dobrý den, chtěla bych Vám všem, kteří jste pomohli mému synovi Lukášovi poděkovat. Syn bude mít za nedlouho 15 let. Lukáš je od narození postižen dětskou mozkovou obrnou – kvadruplegii, epilepsii, trpí vadou zraku a je schopen pohybu pouze po čtyřech, ale jenom na krátkou vzdálenost. Umí si sednout, nemluví, nechodí, používá pleny, takže je odkázán pouze na mou péči. Ale přesto je velmi rád, když může být v kolektivu mezi lidmi a všechny tyto podněty vnímá. Díky novým podnětům lépe reaguje, ale poslední dobou mi již ubývaly síly, a tak jsem omezovala pohyb venku na  nejnutnější. Za ten měsíc, co máme vozíček FLEXiThrone jsme absolvovali spoustu výletů a těšíme se s ním na další. Můžeme takto spolu strávit více času v přírodě a mezi lidmi. Ve vozíčku se mu i lépe sedí a je spokojenější, má nové podněty. Pro mě je samozřejmě neocenitelná jednodušší a lehčí manipulace s vozíčkem. Neuvěřitelně se mi ulevilo a to vše, díky Vašemu daru. Cením si toho a děkuji všem, kteří nemocným dětem pomáhají. S pozdravem maminka Lukáše.

Kubík

Dar byl využit pro syna Jakuba, který má pět let a trpí vrozenou vývojovou vadou páteře – totální agenezí kosti křížové a kostrče. Z důvodu této vady má snížený vzrůst a omezenou pohyblivost dolních končetin – ujde jen cca 200 metrů specifickou chůzí, často padá. Dále má celou řadu ortopedických deformit jako je skolióza, equinovarózní postavení chodidel, hypotrofie lýtek, atd. V neposlední řadě je tato vada spojena s úplnou inkontinencí moči i stolice. Rehabilitační pobyt v Sanatoriích Klimkovice přispěl k protažení zkrácených šlach a vazů dolních končetin, k uvolnění ramen a lopatek, ke stabilizaci trupu. V důsledku toho syn méně padá při chůzi, došlapuje na obě  paty, vydrží delší dobu v chůzi a zlepšilo se také vyprazdňování stolice. Mimo tato pozitiva jsem byla poučena o nových možnostech, jak se synem pracovat doma a dostala nové tipy na cviky, masáže i pomůcky… Velmi ráda bych touto cestou poděkovala všem dobrým lidem, kteří pomáhají dětem s postižením. V lázních mám možnost setkávat se s různými osudy dětí a jejich rodin. Vím z jejich i vlastní zkušenosti, jak náročné překážky musí každodenně překonávat, jak těžké to dokáže být… Možnost absolvovat s dětmi rehabilitační pobyt je přínosem nejen pro děti, ale také pro jejich blízké, kteří tak mají možnost alespoň na čas opustit sociální izolaci, kterou mnohdy zažívají a alespoň částečně a na omezenou dobu břemeno každodenní péče o dítě s postižením rozložit i mezi ostatní. Maminka Jakuba

Pavlík

Dobrý den, chtěli bychom Vám, nadaci a dárcům poděkovat za příspěvek na terapie pro Pavlíka (6 let). Syn má dětský autismus a mentální retardaci, je psychomotoricky opožděný, není soběstačný, má výrazně opožděný vývoj řeči a nemluví. Docházíme na speciální terapie, kde se učíme  komunikovat pomocí obrázků, pracujeme na zlepšení sebeobslužných, sociálních a kognitivních dovedností dítěte. Věříme, že tyto terapie pomohou synovi posunout se zase o kus dopředu. Velmi si Vaší pomoci vážíme a z celého srdce moc děkujeme! Rodiče Pavlíka

Tomáš

Vážená nadace, velice vám děkujeme za poskytnutí finančního daru, díky kterému jsme mohli koupit speciální zdravotní sportovní kočárek pro našeho pětiletého syna. Tomášek se narodil se se vzácným Smith-Lemli-Opitz syndromem. Jedná se o geneticky podmíněnou metabolickou poruchu syntézy cholesterolu, která způsobuje široké spektrum vrozených vývojových vad a mentální retardaci. Tomášek tak může společně se svými mladšími sourozenci vyrazit na výlet do přírody i na kolo. Jsme aktivní rodina a jsme rádi, že Tomášek může být aktivní s námi. Moc si vašeho daru vážíme a děkujeme všem dárcům, kteří nám i ostatním dětem pomáhají. Rodiče Tomáška

Ema

Velmi děkujeme obecně prospěšné společnosti Život dětem za poskytnutý dar. Naší dceři Emče je osm roků a trpí cystickou fibrózou, což je podmíněně dědičně onemocnění postihující zejména dýchací a trávící ústrojí. Cystická fibróza je v současné době nevyléčitelná. Při tomto onemocnění se v dýchacích cestách tvoří hustý hlen, ve kterém se dobře usídlují bakterie a nečistoty. Následkem jsou u nemocných opakované infekce dýchacích cest. V rámci léčby musí Emička provádět dvakrát denně inhalační dechová cvičení. V souvislosti s onemocněním trpěla chronickým zánětem dutin a podstoupila operační zákrok s cílem zprůchodnění dutin. Poskytnutý dar, přístroj pro inhalaci Pari Sinus umožňuje dceři provádět nazální inhalace horních cest dýchacích. Tyto inhalace provádí jednou denně a s radostí můžeme konstatovat, že od té doby problémy s chronickými, vleklými a nevyléčitelnými záněty dutin úplně vymizely. Dcera konečně může volně dýchat nosem a místo vysedávání po čekárnách ORL se věnuje zajímavějším činnostem. Tímto chceme poděkovat všem, kteří nemocným dětem pomáhají. S pozdravem rodiče Emy

Deniska

Vážení, velice Vám jménem svým i jménem mé dcery Denisky děkujeme za poskytnutí daru. Díky Vaší nadaci dcera dostala počítač All-in-one Prowise. Denisce je 13 let a krátce po narození jí byl diagnostikován Moebiův syndrom. Jedná se o vzácné neurologické postižení hlavových nervů, které buď nefungují vůbec nebo jen v omezené míře. S tím jsou spojené komplikace především v oblasti komunikace, příjmu potravy, zraku a sluchu. Kromě toho má vrozenou ortopedickou vadu dolních končetin, její hrubá ani jemná motorika nejsou v pořádku, má také problémy s rovnováhou. Navzdory svému hendikepu navštěvuje běžnou základní školu s pomocí asistenta pedagoga. Je chytrá a šikovná, pilná a cílevědomá, snaží se vyrovnat svým vrstevníkům. V tomto školním roce se objevily problémy v hodinách výpočetní techniky. Deniska učivo nezvládala, především na školních tabletech neviděla kurzor, nedokázala se na něm orientovat, a hlavně jsme doma neměli počítač, kde by mohla učivo procvičovat. Počítač All-in-one Prowise jí toto umožňuje. A v situaci, která v tomto roce nastala, děti se učí doma a účastní se on-line vyučování, nám počítač vše velmi usnadnil. Ještě jednou velké díky Vám všem, kteří v dnešní době pomáháte a není Vám lhostejný těžký osud některých lidí. Maminka s dcerou Deniskou

Jakub a Matýsek

Vážená nadace, jsem maminka dvojčátek, kluků, narozených 31.5.2008 v 37+5 týdne těhotenství. Porod byl vyvolán o pár dní dříve, když při pravidelné kontrole zjistili, že jedno z dvojčátek, nemá přísun živin. Matýsek se narodil jako první s porodní váhou 2,70 Kg, druhý přišel na svět Jakoubek. Při narození vážil 2.05 Kg a musel být oživován. Již od začátku jsme měli problémy s přisátím, Matýsek se sice přisál, ale moc toho nevypil a Kubíček ten se nepřisál vůbec. Kluci šli s váhou rapidně dolů, takže jsem v nemocnici nedělala nic, ne, že jsem kojila, odstříkávala, přikrmovala injekční stříkačkou až se Nám podařilo váhu zvednout a po 11 dni po porodu jsme byly propuštěni domů. Kolotoč kolem krmení probíhal i doma, kluci pěkně přibývali a my jsme byli spokojeni. Problémy nastaly až kolem 5 měsíce, když Matýsek neudržel při chování hlavičku a tak jsme si vyžádali návštěvu na neurologii. Pan doktor konstatoval, že je na úrovni 2 měsíčního miminka a doporučil nám cvičit Vojtovu metodu 4x denně. Jakoubek na tom byl ze začátku lépe, ale začali jsme s ním, také cvičit a to 3x denně. K tomu se nám přidaly hlavně u Matýska problémy s jídlem, nechtěl nám papat lžičkou a měl bolesti při stolici. Požádali jsme tedy pana doktora, aby jim udělal test na alergii a bylo zjištěno, že jsou oba alergičtí na bílkovinu kravského mléka. Od roku 2008 jezdíme 2x ročně celkem na 3 měsíce do Jánských lázních a 1x ročně jezdíme na 14dní do Centra Hájek, kde jsme se naučili s pomocí orofaciální stimulace obličeje kluky krmit, takže v dnešní době již Kubíček sní i větší kousky, ale Matýsek jen občas. A jak jsme na tom dnes? Klukům bylo v Květnu jedenáct let, přetáčí se z bříška na záda a opačně Matýsek si začíná sedat, pase koníky a snaží se jít na kolena a pomalu se zvedá. Kubíček se také snaží přetáčet z bříška na záda a ještě když je hodně namotivovaný, tak i přeleze celý obývák po jedné straně. Hračku si vezmou, přendají si ji z jedné ruky do druhé, snaží se obracet listy v tvrdší knížce, hrajeme si třeba na piánko písničky se jim velmi líbí a rádi poslouchají pohádky. Výsledky jsou vidět, ale jde to velmi pomalu. Navštívili jsme kliniku metabolických a dědických vad v Praze, Genetiku, Brno, Motol Praha, kde nám zatím nic zjištěno nebylo a vše je podle testů v pořádku. V Současné době Matýskovi již skončili febrilní křeče z teplot, ale naopak u Kubíčka začali silné epileptické záchvaty, kterých měl během tohoto roku 5 a při kterých musíme okamžitě rektálně aplikovat lék diazepam a hned zavolat první pomoc, aby ho odvezla okamžitě do nemocnice na kapačku, jelikož tyto léky nejsou tak účinné a jiné se zatím bohužel nedají sehnat…. Chtěla bych Vám přiblížit, jak vypadá Náš denní rozvrh. S Matýskem cvičíme 2x denně Vojtovu Metodu a s Kubíčkem 2x denně Babothovu metodu. Před každým jídlem děláme masáž obličeje 2x denně si ½ hodiny si hrajeme a procvičujeme motoriku. Do toho přibývají návštěvy lékařů, fyzioterapeuta,2x týdně se snažíme jezdit na akupunkturu do Svitav, jezdíme na hypoterapii do Janova u Litomyšle a každý den odvážíme kluky do školy, aby se také dostali více mezi děti a když je příznivé počasí, tak vyrazíme všichni na procházku. Tímto Vám mnohokrát z celého srdce děkujeme za podporu Našich dvou handicapovaných synů Jakoubka a Matýska, kteří díky Vám mohou každý den cvičit na žebřinách na rehabilitačním klínu a učit se na iPadu. Díky těmto pomůckám se klukům zlepšuje jejich psychomotorický vývoj a tím Nám napomáháte je postavit na Své vlastní nohy!!! Ještě jednou Vám mnohokrát děkujeme!!! Více informací a fotek naleznete na webových stránkách kluků: www.matakubik.estranky.cz

Kubík

Dobrý den,
děkujeme za poskytnutí finančního daru, za který jsme pořídili toto úžasné multifunkční sedátko. Kuba se tak může zapojit do různých činností a být blíž svým zdravým sourozencům (má dva mladší bratry). Společně si mohou hrát, houpat se, jezdit na tříkolce atd. Kuba s námi může sedět u stolu kdekoliv. Může si užívat jízdu v cyklovozíku a mnoho dalších aktivit. S pozdravem rodiče Kubíka

Nikola

Vážená Nadace Život dětem o.p.s., dovolte, abych Vám touto cestou poděkovala za finanční dar pro mou dceru Nikolu, která právě nedávno oslavila 22. narozeniny. Nikola je po těžkém úrazu mozku a je plně odkázána na pomoc druhých. Díky Vašemu příspěvku mohla Nikola absolvovat čtyřtýdenní intenzivní rehabilitační program v zařízení Sanatoria Klimkovice, kde se jí pomocí terapeutů v rámci celého programu podařilo učinit další krůček ke zlepšování svého zdravotního stavu. Během rehabilitace se Nikola s pomocí fyzioterapeutů snažila zmírnit spasticitu celého těla a posilovat zejména krční, břišní a zádové svaly, aby později mohla trénovat udržení hlavy a následně i samostatný sed. Mimo toto pravidelné cvičení také trénovala logopedii, při které se učila cviky na posílení čelisti, nácvik správného dýchání a polykání, aby jí mohla v budoucnu být odstraněna sonda do žaludku, kterou nyní potřebuje. Dále absolvovala terapii pomocí EEG biofeedbacku, při které se trénuje mozek, aby si mimo jiné byl schopen vybavit to co již dříve uměla. Ještě jednou mockrát děkuji za příspěvek. I s Vaším přispěním a pomocí mohla Nikola vykonat další krůček na dlouhé cestě ke zlepšení svého zdravotního stavu. Maminka s Nikolou

Jana

Dobrý den, chtěla bych moc poděkovat za finanční příspěvek, který nám byl poskytnut pro moji dceru Janu na rehabilitační pobyt v Klimkovicích. Dceři je 18 let a má diagnózu DMO, což je dětská mozková obrna a je na invalidním vozíku. Dcera chodila s chodítkem s dopomocí po bytě před pobytem, nyní chodí s chodítkem sama na kratší vzdálenost. Zlepšila se jí koordinace trupu a celého těla, zmírnila se ji spasticita, je soběstačnější. Děkuji všem, kteří pomáháte. S pozdravem maminka Jany

Nora

Vážená a milá nadace Život dětem, ze srdce děkujeme za finanční dar, který jste poskytli naší dceři Noře (7 let) na týdenní hiporehabilitační pobyt v Centru hiporehabilitace Mirákl. Nora trpí Usherovým syndromem, jehož součástí jsou i problémy s rovnováhou. Jízda na koni ji postavila na nohy a díky pravidelné hiporehabilitaci na nich Nora pevně stojí. Za poskytnutý dar mnohokrát děkujeme nadaci i jejím dárcům. Děláte velké věci a naše dítě díky Vám taky! Maminka Nory

Štěpán

Srdečně děkujeme Vaší organizaci Život dětem za pomoc našemu synu – Štěpánu, 17 let. Má dětskou mozkovou obrnu. Štěpán není samostatný, nemůže sám chodit a sám jíst. Březnový kurz rehabilitace v Axonu nám hodně pomohl, Štěpán má lepší pohyb, snaží se sám jíst, je víc uvolněn. Děkujeme mockrát všem, kteří pomáhají nemocným dětem. Ať se jím to stokrát vrátí za jejich dobré skutky.

Lucie

Chtěli bychom tímto moc a moc poděkovat organizaci Život dětem za finanční příspěvek na přístroj Simeox, který je pro naši čtrnáctiletou dcerku Lucii. Dcerka trpí nevyléčitelnou nemocí Cystická fibróza, což je závažné onemocnění postihující vesměs všechny orgány těla a neustálý boj s ní obnáší každodenní frustrující léčbu, dechové rehabilitace a věčné obavy o další vývoj nemoci, navíc s komplikací syndromem krátkého střeva. V poslední době dochází k podstatnému zhoršení funkcí v periferních oblastech jejích plic (MEF25 cca -30% za poslední 2 roky) a díky přístroji Simeox bude dcerka moci provádět plicní fyzioterapii, která jí umožní každodenní důkladné odhlenění periferních oblastí plic a v důsledku toho zlepší stav jejích plic. Udržení funkce plic je totiž zásadní pro věk dožití pacienta s tímto onemocněním. Navíc, obzvláště v současné situaci, je přístroj nanejvýš potřebný, neboť v případě nakažení koronavirem by nám přístroj jistě pomohl zvládnout plicní infekt s minimální dopadem na stav plic. Děkujeme všem ze společnosti Život dětem a všem, kteří tímto způsobem finančně přispívají, děkujeme za to, že chápou naše starosti a jsou ochotni pomáhat. Pro rodiče nemocného dítěte je neskutečnou radostí a úlevou, když ví, že někdo při nich stojí a v tíživé situaci pomůže. Vděční rodiče

Vilém

Vážená společnosti Život dětem, velice se klaním před vaší pomocí a děkuji za nádherný pocit štěstí spojený s darem mé rodině. Obrovské díky za úsměv našeho nemocného syna Viléma posíláme z Budějovic na jihu Čech. Je neuvěřitelné, až na hranici samotné fantazie neuvěřitelné, jak společnost Život dětem spojí mnoho a mnoho mě neznámých lidí a díky jejich víře v pomoc druhému, pomůže neznámému klukovi. Život dětem, pomůže u nemocného kluka, který nikdy nebude nikým jiným než klukem. Díky. Moc díky! Za celou moji rodinu děkuji

Pavlík

Dobrý den, moc děkujeme za úhradu nákladu na zakoupení rehabilitační pomůcky elektrické tříkolky Leaderfox Bormio v hodnotě, pro mého zdravotně znevýhodněného syna Pavlíka. Synek se narodil s Vrozenou Vývojovou Vadou mozku/VVV mozku/ která se projevuje: epilepsii, centrální hypotonický syndrom, makrocefalie, atypický autismus, ADHD. Příčnou je vzácné genetické onemocnění pyridoxindependní epilepsie. Středně těžká až těžká mentální retardace. V místností chodí sám, ale nezvládá chůzi venku, po nerovném povrchu (z kopce, do kopce, obrubník, schody), často zakopává, padá, rychle se unaví z důvodů hypotonie. Má opožděnou hrubou a jemnou motoriku, řečový vývoj. V součastné době Pavlík chodí do pate třídy ZŠ Speciální s asistentem. Klasické kolo pro Pavlíka nevhodné (nedokáže držet rovnováhu, padá). Tříkolka Leaderfox Bormio je jediné východisko –je stabilní, vyrobená na míru, elektro motor má více funkcí, a umožňuje dopomoc za jízdy, což je u Pavlíka nezbytné. Jízda na kole pomáhá synkovi bojovat s hypotonii, být venku a zároveň cvičit. Jezdi na ní do školy, na krátké výlety, moc mu pomáhá zlepšit ne jenom fyzickou kondici, ale i orientační smysl. Ještě jednou moc dekujeme za finanční dar, sama bych na úhradu tříkolky nedosáhla. S praním pěkného dne Maminka a Pavlík

Vítek

Dobrý den, rádi bychom Vám poděkovali za zprostředkování pomůcky pro našeho syna Vítka. Vítkovi je 16 měsíců a narodil se s Downovým syndromem. Balanční pomůcky, které jsme mu díky Vašim darům mohli zakoupit, mu budou nápomocné při rozvíjení koordinace, rovnováhy a hrubé motoriky. Cvičení mu pomůže zvyšovat svalovou sílu a upraví mu držení těla. Děkujeme nejen dárcům, ale také nadaci za zprostředkování naší žádosti. Přejeme pevné zdraví Vám, i Vašim rodinám. Rodiče Vítka

Anička

Vážená Nadace, chtěli bychom všem STRAŠNĚ MOC PODĚKOVAT za poskytnutí daru pro mou dcerku Annu, která má diagnózu – spastická kvadruparéza – postižení všech čtyř končetin. Bohužel od malička nechodí, a je prakticky odkázána neustále na pomoc druhé osoby a stálou rehabilitaci. Poskytnutý dar byl použit na úhradu rehabilitačního programu TheraSuit, který spočívá v intenzivní léčebné tělesné výchově, ve využití stabilizačního obleku a v širokém spektru podpůrných procedur. Intenzita cvičení Aničce opravdu pomáhá, má více zpevněné břišní svalstvo, stabilní oporu v nohou, jemná motorika je lepší, dokáže držet věc v obou rukou. S pozdravem maminka Aničky

Eliška

Vážená nadace “ŽIVOT DĚTEM”, děkuji za finanční příspěvek na loped-tříkolku pro naší 9-letou dcerku Elišku, která má kombinované zdravotní postižení. Jako hlavní diagnózu má Kabuki syndrom a další přidružená onemocnění včetně těžkých úzkostných stavů. Dcerka má pohybové omezení, špatnou stabilitu, hipotonii, hiperlaxitu a loped tříkolka pomůže jak ke zpevnění svalů, tak ke zlepšení chůze a stability. Ještě jednou děkuji vám vážená nadace a také všem dárcům, kteří pomáhají nemocným dětem. S úctou a s pokorou maminka Elišky

Elinečka

Milá společnost Život dětem. Děkuji Vám z celého srdce a co nejupřímněji. Vaše pomoc přišla v pravou chvíli. Byla jsem zcela zoufalá, že na nový vozík, který by dceři vyhovoval, nebudeme mít finanční částku. Jsem Vám neskonale vděčná, neboť Eli po přečtení Vaší odpovědi, že jí přispějete na vozík se rozzářila a úsměv jí z tváře nezmizel! To mně jako matce dodává nové síly, a hlavně úžasný pocit, že osud dětí není všem lidem lhostejný. Na novém vozíčku si Eli připadá dospěleji a cítí se samostatněji. Tento pocit posiluje její křehkou psychiku. Nyní se na SOŠ bude skvěle pohybovat mezi zdravými studenty. Elinka je velmi šťastná. Dar k 17. narozeninám, a to nový vozík je tím nejlepším, co mohla dostat! S radostí Vám zasíláme fotografie, jak si užívá nový vozíček 😊 Ještě jednou moc moc děkujeme, Elizabeth a maminka

Anička

Dobrý den, chtěli bychom moc poděkovat za Váš finanční dar pro naši 6ti letou dceru Aničku, která trpí DMO. Umožnil nám další měsíc velmi drahé intenzivní terapie v neurologické klinice Axon. Anička udělala opět znatelné pokroky a je o další krůček blíže k samostatné chůzi. Velmi posílila nožičky a zádové svaly. Dokáže se nyní sama držet chodítka a udělat s ním několik samostatných kroků. Začala se také učit vylézat a slézat na/z sedačku. To jí zatím stojí ohromné úsilí, ale cesta nahoru se občas povede. Děkujeme moc všem, kteří nemocným dětem pomáhají, Rodiče Aničky

Anna

Vážení a milí, upřímně děkuji za celou naši rodinu za finanční podporu naší Aničky, na osobní asistenci. Anička má progresívní a nevyléčitelné onemocnění spinální svalové atrofie, je ji 14 let je přesto je velmi aktivní, nyní se hlásí na zdravotní lyceum a chce studovat psychologii a psychoterapii. Osobní asistence nám moc pomáhá, protože bydlíme na jihu Čech sami a nemáme širší rodinu k pomoci a musíme si na všechny aktivity, které vzhledem k tomu, že se jako pečující stáváme také invalidními, připlácet. Asistentka nám velmi pomáhá a doprovází Aničku při různých aktivitách i např. o víkendu, kdy si potřebujeme na chvíli odpočinout a nabrat síly. Ještě jednou přijměte náš dík a přejeme Vám požehnání pro Vaši práci.

Vítek

Dobrý den, rádi bychom Vám poděkovali za zprostředkování pomůcky pro našeho syna Vítka. Vítkovi je 15 měsíců a narodil se s Downovým syndromem. Logovibrátor s nástavci – pomůcka, kterou jsme mu díky Vašim příspěvkům pořídili – mu bude nápomocný pro stimulaci a posílení svalů jazyka, rtů a tváří. Tato stimulace Vítkovi zlepší citlivost úst, polykání a v budoucnu usnadní i mluvení. Děkujeme nejen dárcům, ale také nadaci za zprostředkování naší žádosti. Přejeme pevné zdraví Vám, i Vašim rodinám.

Zuzana

Dobrý den, Vážení z o.p.s. ŽIVOT DĚTEM srdečně Vám děkujeme, stejně jako všem dárcům a vašim partnerům, kteří přispěli Zuzance finančním darem na rehabilitační pobyt v neurorehabilitační klinice Axon v lednu 2020. Nesmírně si vážíme vaší pomoci, která nám umožnila absolvovat pro Zuzanku tolik potřebné cvičení pro zlepšení zdravotního stavu a usnadní Zuzance lépe snášet nástrahy, které jí osud přichystal. Ještě jednou mnohokrát děkujeme za dobrosrdečnost a ochotu pomáhat všem hodným lidičkám. S úctou a díky rodiče Zuzanky

Vojta

Vážení, vážíme si Vaší opakované podpory, v uplynulých letech jste pomohli mému Vojtíkovi s kombinovaným postižením příspěvkem na lázně a v uplynulém roce na motomed. Díky lidem a organizacím, jako jste Vy, je náš každodenní život veselejší. Za sebe i svého syna ze srdce děkuji a posílám informaci o naší nejnovější radosti, kterou jsem si dovolila i nasdílet i na webu a FB: Dříve Vojtík používal motomed, léčebný rehabilitační pohybový přístroj, intenzivně pouze v lázních, několikrát týdně pak ve škole či ve stacionáři. Dnes může trénovat i doma, a to díky Vám a podpoře desítek dalších fyzických osob, společností a neziskových organizací. Každý den tak Vojta procvičuje nohy i ruce za pomocí sofistikovaného přístroje, který citlivě reaguje na zapojení sebemenší síly cvičence-juniora a nechává jej protahovat svalstvo, reguluje křeče, sleduje symetrii, pracuje s optimální rychlostí i zátěží vhodnými pro Vojtu, který se svou výraznou svalovou hypotonií trénink tohoto typu pravidelně potřebuje. Pokud Vojtík přestane z nějakého důvodu aktivně spolupracovat, převezme motor motomedu iniciativu a dále provádí cyklický pohyb. I tento pasivní pohyb pro Vojtu má velký přínos ve formě podpory kardiovaskulárního, neurologického i ortopedického systému. 1-2×20 minut každodenního cvičení (dolních a poté i horních končetin) je pro Vojťulu velmi užitečnou volnočasovou aktivitou s výrazným zdravotním efektem a nácvikem síly, rychlosti a vytrvalosti. S velkým dojetím a často zatajeným dechem jsme sledovali to, jak se během 15 měsíců podařilo díky přispění Vojtíkových pravidelných příznivců, jednorázových dárců, rodiny a přátel, místních firem s celorepublikovou i celoevropskou působností a v neposlední řadě díky zapojení obecně prospěšných společností, spolku, humanitární organizace i nadačního fondu shromáždit všechny potřebné finance na smysluplnou rehabilitační pomůcku. A protože srdce dárců byla otevřená dokořán, podařilo se nám z darů kromě motomedu zakoupit i rehabilitační sedací jednotku Rehabiflexx s mobilní základnou, která je skvělým pomocníkem pro správné sezení nejen při cvičení na motomedu. Ze srdce děkujeme, nepřestáváme být vděční a přejeme vše dobré, rodiče Vojtíka

Vojtíšek

Jmenuji se Vojta a teď v březnu oslavím desáté narozeniny. Od narození mám vrozený hydrocefalus, ke kterému se přidaly další diagnózy jako DMO spastická diparéza a středně těžká mentální retardace.  Díky pravidelnému cvičení chodím o berličkách a rád jezdím na kole loped. Bohužel potřebuji dopomoc ve všech běžných činnostech. Nyní jsem podstoupil čtrnáctidenní rehabilitaci v Centru Hájek, který byl náročný a pracoval jsem 6 hodin denně. Jezdil jsem na MOTOmedu, docházel na terapii laserem, nahříval se na termoterapii, intenzivně posiloval a protahoval jsem se při TheraSuitu, ale i rehabilitoval ve vířivce a během kompletní masáže. Jsem bojovník a vše jsem zvládl. Na první pohled chodím rovněji a vyrostl jsem, napřímil jsem se. Taky mám mnohem větší sílu v nožičkách. Jak velký pokrok ještě udělám ukáže čas. Moc děkujeme všem kteří pomáhají.

Matěj

Chtěla bych moc poděkovat za příspěvek 20tisíc Kč na neurorehabilitační pobyt v Saremě v Liberci pro mého syna Matýska, který trpí od narození dětskou mozkovou obrnou. Matýsek v 6 letech neleze, nechodí a je odkázaný na celodenní péči druhé osoby. Cvičení Matýskovi pomáhá k celkovému uvolnění a posílení svalů a ke zdokonalování již naučených dovedností. Matýsek je bojovník a věříme, že svůj první krůček vybojuje. Ještě jednou velké díky Jana a Matýsek

Nikolka

Moc bych Vám chtěla poděkovat za pomoc s úhradou speciální rehabilitace v Sanatoriích Klimkovice. Nyní je Nikolce 12 let a tuto neurorehabilitaci absolvovala od poloviny února do poloviny března. Díky tomuto cvičení došlo u dcerky k protažení zkrácených svalových skupin, nacvičovala opory o ruce a terapeutka se také snažila o korekci velké skoliotické křivky. Během cvičení se Nikča snažila spolupracovat, některé úkoly pro ni byly tak náročné, že došlo i na slzy během cvičení. Také absolvovala speciální robotickou vertikalazaci, kde i nechodící děti mohou prožít jaké to je, když mohou „chodit po svých“. Nikolka v Sanatoriích Klimkovice také navštěvovala školu v lázních, kde našla nové kamarády. Do školy se tam moc těšila, a to nejen na kamarády, ale kupodivu i na učivo. Kéž by jí toto nadšení vydrželo i doma. Bohužel jsme museli kvůli nemoci ukončit pobyt o pár dnů dříve, ale naštěstí se nejednalo o nic vážného a po pár dnech může Nikolka pokračovat v rehabilitaci v domácím prostředí. Moc děkujeme všem dárcům, kteří se snaží pomáhat dětem, které to nemají v životě jednoduché. Děkujeme rodiče Nikolky

Matyášek

Dobrý den, Tímto chceme poděkovat dárcům, kteří přispěli našemu synovi na vertikalizační stojan. Matyášek (9 let) má DMO, je to ležáček plně závislý na naší péči. Při svislé poloze ve vertikalizačním stojanu se mu správně zatěžují klouby a správně fungují vnitřní orgány. Na doplatek bychom museli dlouho šetřit, ale díky vám všem už ho má doma a plně ho využívá i ve škole. Proto si vážíme pomoci nejen od nadace Život dětem, ale i od Vás, dárců, kteří myslíte i na ostatní.
Moc děkujeme.
Rodina s Matyáškem

Danielka

Dobrý den, ráda bych Vám poděkovala, že přispíváte moji dceři Danielce na osobní asistenci a tak má možnost chodit na své oblíbené koníčky, které ji moc baví a rozvíjí a zařadit se mezi zdravé vrstevníky, učit se od nich a nebýt jen ve svém světě zavřená v pokojíčku. Danielka chodí na paravoltiš, muzikoterapii, herectví, tanec a ráda lyžuje a bruslí. Ulehčí to situaci celé rodině a jsme rádi, že existují nadace jako je Vaše a pomáhají těmto dětem a jejím rodinám. Děkujeme moc. Maminka Danielky

Filípek

Dobrý den, Tímto bych Vám, a všem dárcům projektu o.p.s. Život dětem, chtěla poděkovat za finanční dar naintenzivní neurorehabilitaci v centru Arcada Hranice pro našeho syna Filipka. Filípkovi diagnostikovali vzácné genetické onemocnění, neurodegenerativní (zhoršující se onemocnění), na které není žádný lék, pouze rehabilitace, které Filípkovi pomáhají a motivují ho k dalším pokrokům. Za toto vám opravdu děkujeme, je úžasné vidět třeba jen malinkaté posuny dopředu a ne zpět.
S přáním pěkného dne, rodiče Filípka Pavlína a Jan

Kristiánek

Dobrý den, Všechny moc zdravíme z Ukrajiny kde náš syn Kristianek 5let právě absolvuje 10denní delfínoterapii. Kristianek trpí závažnou metabolickou poruchou – pyridoxin dependetní epilepsii, při které jeho tělo není schopno samo přijímat vitamín B6 pyridoxin. Při jeho nedostatku se tělo – i mozek dostávají do křečí, epileptických záchvatů. U Kristianka došlo ke krvácení do mozku, má opožděný psychomotorický vývoj, poruchu chůze, hypotonii, středně těžkou mentální retardaci a autizmus. S Kristiankem již delší dobu intenzivně cvičíme, navštěvujeme různá rehabilitační centra a na hrubé motorice jsou vidět velké pokroky. Největší problém je řeč, se kterou jsme se nevěděli pohnout a tak jsme se rozhodli pro delfinoterapii. I díky vám všem jsme právě na již zmíněné delfinoterapii na Ukrajině, momentálne je Kristianek přesně v půlce terapii a my vidíme velké pokroky. Kristianek nikdy neměl zájem o žádne zvíře, nebo společné aktivity, cizí lidi. Po pár dnech tady se teší né jen na delfíny ale i na terapeuta který si k němu našel cestu hodně rychle. Je to nepopsatelný pocit vidět, jak se každým dnem mění, jak se v něm probouzí zájem o aktivity, dokonce se po nás pokouší opakovat dvě nové slova.. Za tohle vše vděčíme Vám, kteří jste se rozhodli přispět a podpořit tak i Kristianka v jeho cestě za lepší budoucností. Dekujeme, rodiče Kristianka

Péťa

Velmi děkujeme všem, kdo nám finančně opět pomohli přispět na rehabilitační cvičení pro našeho vnoučka Péťu. Neustálé cvičení je pro malé zcela nepohyblivé, spastické tělíčko velmi důležité. Denní domácí cvičení pod dohledem prarodičů, stavění do vertikalizačního stojanu, masírování a posilování ručiček nedokáže plně nahradit odbornou rehabilitaci na soukromé klinice. Každé rehabilitační cvičení posouvá Péťu droboučkými krůčky k malému osamocení. V současné době již Péťa udrží své tělíčko při sedu, stabilizuje a otáčí hlavičku za podnětem, vnímá své okolí, signalizuje potřebu na WC. Do budoucna nás čeká další velký úkol – naučit Péťu otáčet své tělíčko – přetočit se. V současnosti Péťa cítí potřebu přetočení, ale sám své tělíčko otočit nedokáže. Přetáčet musíme Péťu sami, jinak hrozí riziko proleženin. VŠEM, KDO NÁM POMÁHÁTE, ZE SRDCE DĚKUJEME ZA TO, ŽE NAŠE DĚTI MŮŽOU PROŽÍVAT STEJNÉ DĚTSTVÍ, JAKO JAKÉKOLIV ZDRAVÉ DÍTĚ. DĚKUJEME ZA TO, ŽE NAŠEHO PÉŤU NEMUSÍME DÁT DO ÚSTAVU, PROTOŽE TU JSTE PRÁVĚ VY, KTEŘÍ NÁS FINANČNĚ PODPOŘÍ V NAŠÍ NEÚNAVNÉ PÉČI. VRÁTIT VÁM TO MŮŽEME POUZE SLOVNĚ D Ě K U J E M E. Babička a děda Péti

Sofinka

Tímto bychom celé Vaší organizaci chtěli vyjádřit naše poděkování za Váš dar – Nákup nového kočárku, který splňuje technické parametry pro Sofinku, která oslavila své 4 narozeniny. Sofinka i my rodiče se teď díky Vám těšíme při diagnóze Spinální muskulární atrofie I-II z krásného a pohodlného kočárku. Sofinka je šikovná, její mobilita je ale snížena, užívá pomůcek jako je vozíček a ortézy. Všem velice děkujeme, a věříme, že takto je třeba vyjádřit vzájemnou podporu všem vážně nemocným dětem. Se srdečným poděkováním Sofinka s rodinou

Klára

Dobrý den, chtěli bychom mnohokrát poděkovat Vaší nadaci za darované pleny a příslušenství ke kochleárnímu implantátu pro naši dceru Kláru. Klára má 13 let, trpí nízkofunkčním autismem, je těžce mentálně postižená a nosí inkontinenční pleny. Ve 4 letech přišla o sluch, je uživatelem kochleárního implantátu. Pro správné fungování procesoru kochleárního implantátu je důležitá častá výměna opotřebovaných součástí, tím je zaručena kvalitní sluchová rehabilitace Klárky. Jsme rádi, že se v dnešní době najdou dárci pomáhající rodinám postižených dětí překonat nelehkou životní situaci. Velké uznání si zaslouží především zakladatelé nadace a všichni členové, bez kterých by se myšlenka pomoci dětem neuskutečnila. Ještě jednou děkujeme. Rodiče Kláry

Edvin

Vážená nadace, Moc rádi bychom vám poděkovali, že jste poskytli finanční dar Edvinovi, 3 letému chlapečkovi, na hipoterapeutický pobyt. Náš Edvínek trpí vývojovou vadou mozku na podkladě vrozené cytomegalovirové infekce. Kvůli tomu má hladkou mozkovou kůru, ne rýhovanou, jako většina z nás, to se nazývá lissencefalie a je to velmi vzácný stav. Způsobí to mikrocefalický vzrůst hlavičky a také bohužel řadu epileptických potíží, které se nám zatím bohudík daří mírnit antiepileptickými léky. Edvínkův stav mozku je ale také zodpovědný za pohybové potíže – Edvínek má mozkovou obrnu, nejhorší variantu – spastickou kvadruparézu. Přidalo se také zrakové postižení – vidí na jedno oko velmi špatně a na poloviny zorných polí u obou očí také nedobře. Takže rehabilitujeme také očičko, kromě celého těla. Edvínkův sluch je také handicapován, i když je velmi těžké určit, jak – jedná se o centrální vadu sluchu, tedy uši samotné jsou v relativním pořádku, ale Edvínkovi se kupříkladu nedaří rozlišit, odkud nějaký zvuk přichází, neví, kam se otočit, pátrá vždy očima. Ale je toho hodně, co Edvínek umí! Umí se otáčet ze zad na břicho a pár minut se držet v „pasení koníčků“ na předloktí, umí sahat po hračkách, sedět zatím bohužel ne. Po terapii, kterou jste nám uhradili, se poprvé v životě začal plazit – urazil dva metry a má z toho strašnou radost!!! A každý den se o to snaží znova a znova. Edvínek nedělá téměř žádné zvuky, je tedy neverbální. Ale komunikujeme s námi očima, které se umí tak čistě, jasně a láskyplně smát, že to žádné jiné na světě neumí… a Smát se tedy umí celý a pěkně nahlas a dělá to několikrát za den. Jak říká naše 6 letá dcera, Edvínek není vystresovaný jako naše roční dvojčátka, Edvínek je „vyšťastněný“ . Edvinovi hipoterapie velmi pomáhá. Po prvním pobytu začal používat ruce – jakoby si uvědomil, že je vlastně má. Začal sahat po lžičce při krmení, začal nám sundávat brýle z očí. A nejlepší na tom je, že si tuto změnu už udržel. Byli jsme nadšení a využili uvolněného místa na dalším pobytu – který jste nám uhradili. Tentokrát se zjistilo, že Edvínek má vykloubený kotník, úraz, který se spastickým končetinám stane, naučili nás tedy, jak s Edvínkem lépe manipulovat, když má končetiny zrovna spastické, to pro nás bylo objevení Ameriky. Také nás naučili, jak ho lépe polohovat, aby si kloubům neškodil tolik. Velká škola! Navíc se zjistilo, že má velmi zablokovanou krční páteř, která mu byla hned odborně ošetřena, stejně jako ten kotník, a Edvínek byl celý pobyt sice nesvůj, ale my z toho měli skvělý pocit, protože jsme viděli, že se pro něj stalo něco velmi důležitého a on to jen zpracovává. Naštěstí je terapie geniálně koncipována a na koních mu odblokovaná krční páteř byla jako kdyby upevňována, učil se při jízdě, jak správně zvedat hlavu tak, aby si blokádu krku nevytvářel. A k velké radosti nás všech, i terapeutů, si to Edvínek osvojil a vrátili jsme se s chlapečkem, který má úplně jiné pohybové vzorce, který se už v sedu v jídelní židličce a kočárku nenaklání jen napravo, ale i nalevo, a který je celý zaktivizovaný, daleko více se přes den na zemi pohybuje, má větší chuť své tělo objevovat v pohybu, a začal se plazit – alespoň kousíček každý den. Obrovské změny nastaly, jsme za to neskonale vděční. DĚKUJEME!!!!!!! Bez vás všech, kterým není lhostejný osud nemocných dětí, bychom to nezvládli. Finančně a také psychicky je pro nás nezměřitelnou oporou, že na to nejsme sami, že jsou dobří lidé, kteří se dělí o své statky s těmi, kteří mají takovéto výdaje, a můžeme tím Edvínkovi zajistit péči, jakou potřebuje. DĚKUJEME!!!!!

Jan

Vážení a milý ze Života dětem. Dovolte mi poděkovat jménem svým i svého syna Jana, 26 let, dětská mozková obrna – spastická kvadruparéza a centrální zraková vada – na vozíčku, za Váš dar: Infračervený výhřevný systém – pás Poka Poka Biobelt, který mu může využít i při sezení na vozíčku. Pás Poka Poka Biobelt mu pomáhá při mírnění bolestí zad, i křečí jež jej v podstatě trvale trápí. Uvolňuje mu spazmy a křeče v nohou a napomáhá lepšímu prohřátí a prokrvení studených končetin. Matka Jana

Sabina

Vážená nadace Život dětem, Chtěli bychom vám mnohokrát poděkovat za finanční dar pro naši 18ti-letou dceru Sabinu na rehabilitační pobyt v lázních Klimkovice. Dcera trpí dětskou mozkovou obrnou. Na pobytu, který mohla díky vám absolvovat, si zlepšila rovnováhu a srovnala záda, dále trénujeme chůzi o čtyřbodových holých. Moc si vašeho daru vážíme a děkujeme všem dárcům za to, že nám pomáháte zkvalitňovat naše životy. Děkujeme, rodiče Sabiny

Centrum Kašpar, z. s.

Vážená nadace Život dětem, rádi bychom Vám touto cestou co nejupřímněji poděkovali za poskytnutí daru v podobě kompenzační pomůcky, kterou jsme mohli vybavit dětskou hernu naší organizace. Herna slouží pro krátkodobá hlídání dětí při poradenských a vzdělávacích aktivitách jejich rodičů. Díky podložce, která má prokazatelně příznivý účinek na imunitu a celkovou zdravotní kondici, můžeme dětem dopřát kvalitní péči. Možnost regenerace přináší do naší herny také důležitý zklidňující prvek – atmosféra je příjemnější, děti se dokážou zklidnit a respektovat svůj prostor, což je  důležité také pro jejich celkový rozvoj ve vztazích. Dlouho jsme si přáli mít možnost pečovat o zdraví  dětí, které u nás hlídáme, a tím propojit užitečné a smysluplné. Srdečně tedy ještě jednou děkujeme, že je to nyní díky Vaší nadaci možné. Předsedkyně představenstva, Centrum Kašpar, z. s.

Kateřinka

Chci od srdce poděkovat za finanční dar – částku 15.300,-Kč pro moji malinkou dcerku KATEŘINKU ( 5,5 let ), která se bohužel narodila s kombinovaným hendikepem Moje holčička neslyší, nikdy nebude mluvit, má Rett-like syndrom, autismus, Moje dcera žije v tichu …… nikdy neuslyší cvrdlikání ptáčků nebo různé zvuky třeba jak kape voda nebo troubení přijíždějícího auta Nikdy moje dcera nebude slyšet, nikdy nebude ani mluvit Uši, sluch a vnímání zvuků jsou obrovský dar, kdybych toto mohla své dceři někdy dát, ale bohužel nemohu Moje dcera nosí sluchadla pro neslyšící se zesilovačem Rogen-Penem v celkově ceně 120 tisíc Nejen, že jsou tyto sluchadla hodně drahé, ale jsou i hodně citlivé a tak je velmi dobré mít sluchadla pojištěné. Vždyt tyto sluchadla jsou „uši“ mé dcery a ty samozřejmně ona potřebuje každý den. A tak za finanční dar 15.300,-Kč, jsem své dceři, díky Vám, mohla pojistit její sluchadla a to na pět let dopředu. Je to strašně úžasné a chci Vám všem za Vaši pomoc strašně moc poděkovat. Váš finanční dar a mít tak zajištěné sluchadla je to pro nás obrovská pomoc. Přeji Vám všem všechno jen to dobré, co se dá přát, at se Vám všem daří, jste zdraví a máte štěstí ve svých krocích kudy kdy půjdete ….. to Vám ze srdce přeje maminka Kateřinky

Aleš

Dobrý den, chtěla bych tímto poděkovat nadaci Život dětem a všem přispěvatelům za pomoc pro mého syna Aleše. Finančním příspěvkem 20 000,- Kč, který jsme od Vás dostali, pokryjeme několik týdnů hypoterapie a fyzioterapie v Centru Na dvorku. Do tohoto zařízení docházíme 2x-3x týdně. Syn Aleš má diagnózu DMO – kvadruspastickou formu a epilepsii. Nyní je na invalidním vozíku, od narození s ním intenzivně cvičíme. Hypoterapie mu zmírňuje svalové napětí, zlepšuje držení těla a hlavy. Aleškovi jízda na koni též přináší velkou radost, vždy si to s nadšením užívá. Ještě jednou děkuji

Filip

Děkuji nadaci Život dětem za podporu mého syna Filipa. Filip dostal příspěvek 30 000 Kč na pravidelnou rehabilitaci ,kterou má zajištěnou v rehabilitačním centru Jitrocel v Olomouci. Filipův zdravotní stav rehabilitaci vyžaduje, je vozíčkář a má těžkou kombinovanou vadu.Pomáhá mu to v udržení fyzické kondice a dostane se i do poloh,které sám již nezvládá. Příspěvek mi moc pomohl s financováním této rehabilitace.Život dětem mne ještě nikdy nezklamal,je to vlastně jediná nadace,která Filipovi přispívá.Filip je již dospělý a je problém sehnat jakýkoli příspěvek. Tak Živote dětem moc Ti děkuji a přeji hodně úspěchů při práci… S úctou Jana

Míša

Děkujeme za úhradu čističky vzduchu Philips AC3829/10 Series 3000i 2v1 pro našeho syna Míšu. Míšovi v dubnu 2019 bylo dg. vzácné nervosvalové onemocnění. I přes podpůrnou léčbu Spinrazou slábne. Pro časté infekce musí být hospitalizován v nemocnici. I když se stal miláčkem hradecké nemocnice, tak naše početná rodina (máma, táta a 7 dětí) strádá každým dnem, kdy nemůžeme být pohromadě. Právě čistička vzduch se zvlhčovačem usnadní Míšovi dýchání a věříme, že bude i méně nemocný.

Kateřina

Tímto bych chtěla velmi poděkovat za finanční příspěvek na Pohlig ortézy pro naši dcerku Kateřinku. Kdo tyto ortézy má, ví, že jsou velmi finančně náročné. Pro ortézy jsme se rozhodli proto, že Katce pomohou v jejím růstovém období podržet stavbu chodidla a bortící se kotníky, které u dětí s DMO nejsou žádnou výjimkou. Díky ortézám Káťa lépe stojí a s pomocí začíná dělat i malé kroky, které už nejsou tak bolestivé jako dřív. Vaší pomoci si velmi vážíme a děkujeme. Rodiče Kačky.

Lukášek

Děkujeme společnosti Život dětem za finanční příspěvek ve výši 30 000,- Kč na pořízení speciálních, na míru vyráběných ortéz na nohy pro korekci postavení kotníků a kolen včetně speciální obuvi pro našeho 4 a půl letého chlapečka Lukáška Pospíšila. Díky těmto ortézám je velká šance, že se Lukáškovi zlepší či spraví postavení kotníčků a kolen a tím se podaří vyhnout operaci, která by v nedaleké budoucnosti byla nutností. Navíc díky ortézkám Lukášek začíná zvládat stoj a dokonce i chůzi s oporou, což doposud bylo nemožné a to je obrovský úspěch. Lukášek trpěl po porodu těžkou formou epilepsie, žádné kombinace léků nezabíraly, proto v 8 měsících podstoupil operaci mozku, kdy mu byla pravá polovina funkčně odpojena a zaveden VP shunt z hlavičky do bříška. Tudíž funguje jen s levou polovinou mozku. Po operaci byl tedy na půl tělíčka ochrnutý. Letos v květnu to bude 4 roky od operace a za tu dobu toho dokázal neskutečně mnoho. Byly to roky tvrdého cvičení na rehabilitačních klinikách a musel zvládnout spoustu těžkých situací. Nemluví, nezvládne se napít, nezvládá základní hygienu, bojujeme s agresí, mentální stránka je psychologem odhadována na 17 měsíců věku. Věříme však, že toho ještě mnoho dokáže. Proto si moc vážíme každé pomoci, díky které se nám daří. Lukáška posouvat dál. Děkují rodiče

Elizabeth

Tímto bychom chtěli z celého srdce poděkovat úžasné společnosti LIDL, že uskutečnila sbírku Srdce dětem, která byla taky pro mou dceru Elizabeth, ta má nemoc motýlích křídel (EPYDERMOLYSIS BULLOSA). Samozřejmě naše poděkování nepatří jen společnosti LIDL, ale také nadaci Život Dětem o. p. s. a všem úžasným lidičkám, co mají srdce tak bohaté a darovali pro tuto úžasnou sbírku třeba jen jednu korunu. Jen díky Vám všem se může uskutečnit ozdravný pobyt pro mou dcerku ve výši 48 160 Kč. Jen díky tomu bude na dobu ozdravného pobytu cítit menší bolest, než co každý den cítí a musí snášet. Děkuji, že Vy všichni děláte svět lepším a snažíte se pomáhat lidem, kteří neměli to štěstí a nepřišli na svět zdraví. A nevím, jak slovy poděkovat za to, co jste pro nás udělali. Je to hrozně moc velké DĚKUJI.Posíláme všem moc pozdravů.  Elizabeth s rodinou

Adélka

Dobrý den,
chtěla bych Vám všem poděkovat za finanční dar pro mou dceru Adélku. Díky vaší pomoci dcera mohla intenzivně cvičit v lázních Klimkovice. Program RehaMotion pomohl Adélce zlepšit stabilitu a koordinaci v pohybu . Jsem moc ráda, že Adélka může díky Vaší pomoci intenzivně cvičit, což pomáhá zlepšit její zdravotní stav.
Moc Vám všem děkuji.
S pozdravem maminka Adélky.

Kubík

Velice vám děkujeme za možnost pořízení nové postele pro Kubíka v ceně 28.150,- Kč. Kubík nemůže spát na obyčejné posteli, tudíž jsme díky vám pořídili masivní postel s velkou ohrádkou, kterou využijeme nejen na spaní, ale také na hraní. Náš syn trpí těžkou formou DMO, takže je plně odkázán na pomoc další osoby. Ještě jednou mi dovolte poděkovat za tento dar, přejeme vám v životě jen to dobré. rodiče Kubíka

Michael

Velice upřímně děkujeme všem z nadace Život dětem a lidem, kteří nám pomohli přispět našemu těžce nemocnému synovi Michálkovi, částkou 74 196,- Kč na zdravotní kočárek Stingrey r82. Velice si vážíme Vaší podpory, že tu jste pro naše těžce nemocné děti a pomáháte jim. Michálek je 18-ti měsíční velmi těžce postižený milý chlapeček, jehož stav je velmi vážný, vyžaduje celodenní péči.
Narodil se předčasně, ve 29týdnu těhotenství. Kvůli zdravotnímu stavu maminky i přes veškerou  snahu lékařů se nepodařilo těhotenství udržet déle. Michálek vážil pouhých 940g a 36cm,musel být okamžitě připojen na dýchací přístroje do inkubátoru. Bojoval několik týdnů o svůj život, bohužel prodělal po 14dnech života infekci, která mu poškodila mozek na obou stranách a časem ovlivnila jeho zdravotní stav. Byla zjištěna svalová hypotonie, později kvadruparéza všech končetin. V půl roce těžká epilepsie – Westův syndrom, bohužel se doteď nenašla vhodná léčba a kombinace léků. Michálek nemá vyvinutý sací reflex a špatně poliká, má zavedený peg pro příjem stravy. Nefixuje zrak, nehraje si, neotočí se ani na bok a neudrží hlavičku. Každé jeho zhoršení zdravotního stavu ho posune o krok zpět a vše se musí učit znovu. Je často skoro pořád zahleněný, musíme pravidelně odsávat, prodělal už během šesti měsíců tři bronchopneumonie a teť chřipku s vysokými horečkami, máme oslabený imunitní systém. Teď je na úrovni 6 měsíčního miminka. Michálek miluje procházky venku, kde krásně usne a spinká na čerstvém vzduchu. Umí se i krásně smát i broukat, když mu je dobře. I proto jsme rádi za kočárek, protože ten nynější již nevyhovuje. Michálek z něj vyrostl a nárok na úhradu od pojišťovny máme až od dvou let a I tak by byl doplatek dost vysoký. Jsme moc rádi za Vaši rychlou pomoc pro našeho syna. Víte, můžete mít tisíc přání, tužeb, snů a naději, ale jen štěstí, láska, zdraví, přátelství a úsměv dětí, dá smysl všem dnům života. Jsou chvíle, které jsou pro naši rodinu hodně těžké, hlavně každá změna zdravotního stavu Michálka. Proto moc děkujeme za to, že náš syn bude moci z nového kočárku, alespoň trochu vnímat okolí a bude se smát a bude šťastný a že jeho stav se alespoň trošku zlepší, protože Michálek je velký bojovník. S láskou a srdečným poděkováním Michálek s rodiči

Péče bez překážek, z. s.

Vážení přátelé, chceme Vám poděkovat za finanční podporu semináře Sebeobsluha u dětí se zdravotním znevýhodněním, který se konal tuto sobotu 18. ledna 2020.
Semináře se zúčastnilo 14 rodičů dětí s postižením a 1 začínající poradkyně rané péče a všichni byli velmi nadšení z množství rad a praktických doporučení, které získali od lektorky Veroniky Vítové i ostatních účastníků semináře. Pro představu připojuji několik citací ze zpětné vazby, kde účastníci hodnotili přínos semináře:
„Velmi přínosný. Líbila se mi praktičnost, probírání konkrétních otázek. Ukázky pomůcek.“
„Dozvěděla jsem se spousty praktických rad a tipů.“
„Otevření nového pohledu na téma a jeho vysvětlení z hlediska dalšího postupu, informace o nových možných pomůckách“
„Široká škála podnětů od ostatních rodičů, spousta zajímavých tipů od lektora.“
Ještě jednou vám za celý tým Péče bez překážek děkuji za vaši podporu. S pozdravem, Dana Kuldanová, předseda výboru spolku

Davídek

Tímto bych chtěla poděkovat všem sponzorům a dárcům, kteří Davidkovi umožnili ozdravný pobyt u moře. Davidek si to užil, byl velmi spokojeny. Moc děkuji, matka Davidka

Matěj

Dobrý den, Velice děkujeme za dar, v podobě hiporehabilitací, který jste nám poskytli. Matějovi práce s koňmi velice prospívá. Ze začátku se docela bál ale teď je to krásné a vždy se tam moc těší. S díky otec Matěje

Stelinka

Dobrý den, Tímto bych Vám strašně moc, moc, moc, moc chtěla poděkovat za nadační příspěvek pro naši dceru Stelinku. Jsme strašně rádi a jsme Vám vděčni, že jsme s Vaší pomocí mohli absolvovat intenzivní rehabilitační cvičení v neurorehabilitačním centru Arcada v Ostravě. Stelinka byla mooooc šikovná. Pracovala na stabilitě při balančních cvičeních, trénovala vertikalizaci, protahovala a posilovala svaly, které sama použít neumí, cvičila ve speciálním oblečku TheraTogs, který jí pomáhal s držením těla. S díky. Maminka Stelinky

Honzík

Dobrý den, rádi bychom Vám poděkovali za dar pro našeho syna Honzíka. iPad je pro Honzíka velkým přínosem, rozvíjí jeho mentální stránku a jemnou motoriku. Syn si hry na iPadu velmi oblíbil a tímto Vám velmi děkujeme za tento dar. S pozdravem Honzík s rodinou.

Natálka

Dobrý den, chtěli bychom Vám Všem z celého srdce poděkovat za uskutečnění ozdravného pobytu v termálech -Velké Losiny. Naše dcera Natálka byla velmi šťastná, plavání v termálních bazénech jí velmi prospělo, to nám potvrdila i paní cvičitelka. Také nám během pobytu lépe jedla s tím máme doma problém , má krásné zážitky z plavání a procházek v přírodě na čerstvém vzduchu , moc Vám za to děkujeme , moc to Natálce prospělo. Rodiče Natálky

Emička

Vážená nadace, rádi bychom Vám poděkovali za finanční dar od Vaší společnosti Život Dětem. Díky této pomoci mohla naše dcera Emička navštívit intenzivní měsíční pobyt v neurorehabilitačním centru Axon. Pro Emičku jsou pobyty velice účinné, a posouvají ji v dalších pokrocích. Děkujeme Emička s rodinou

Hanička

Dobrý den,
děkujeme dárcům a zaměstnancům nadace, za poskytnutí daru. Haničce se sedačka líbí, a hlavně už se nemusíme bát o bezpečnost dcery ani ostatních spolucestujících, neboť zádržný systém funguje na výbornou.
Maminka Haničky

Natálka

Dobrý den, Chtěli bychom Vaší nadaci moc poděkovat za finanční příspěvek, který jste poskytli naší dceři Natálce na intenzivní rehabilitaci. Moc si toho vážíme. Dceři rehabilitace velice prospívá a s Vaší pomocí jsme zase o malý krůček napřed. S pozdravem a přáním hezkého dne přeje maminka Natálky

Tomáš

Vážené a milé občanské sdružení Život dětem, Dovolte nám ze srdce poděkovat za doplacení úhrady zdravotního mechanického invalidního vozíku, který je tolik potřebný pro našeho Tomáška. Udělali jsem nám ohromnou radost, které si nesmírně vážíme s úctou zdraví rodiče a Tomášek ❤️

František

Dobrý den, celé Vaší nadaci, rád bych poděkoval všem dárcům, kteří finančně přispěli na neurorehabilitace pro mého syna Františka. Jsem rád a moc si vážím toho, že osud nemocných dětí není některým lidem lhostejný a ochotně přispívají na jejich dlouhodobou léčbu. S pozdravem František a jeho táta Milan.

Pepíček

Dobrý den, moc děkuji Vaší nadaci za dar pro mého syna Pepíčka. Díky Vašemu daru můžeme dál plně fungovat. Jelikož kočárek a jeho kolečka jsou pro nás jako pro zdravého člověka nohy. Díky Vám můžeme nadále jezdit ven, do školky na rehabilitace a navštěvovat kolektiv, přírodu a výletit. Což má Pepíček velmi rád… S pozdravem maminka Pepíčka

Anetka

Vážení, velmi děkujeme za finanční dar, který jste poskytli naší dceři Anetce na zajištění hiporehabilitace v roce 2019. Tohoto daru si nesmírně vážíme a snažíme se jej plně využít k dalšímu rozvoji a prospěchu Anetky. Současně bychom velmi rádi poděkovali všem Vašim dárcům, kteří na Anetčinu hipoterapii prostřednictvím srdíček na České poště přispěli. Anetka zde pravidelně zpevňuje střed těla a pracuje na stabilitě svého těla. Nově zvládá jízdu bez držení rukou a fyzioterapeuty ji vždy velmi chválena. Zároveň je hiporehabilitace terapií, na kterou se Anetka opravdu těší a nevnímá ji tolik jako „práci“. Navíc je součástí pobytů i canisterapie a ergoterapie, které rovněž přispívají ke zlepšení Anetčiny jemné motoriky. Ještě jednou všem z celého srdce děkujeme, díky takové pomoci máme stále možnost posouvat Anetku v jejím vývoji dál a dál. I když je před námi stále ještě spoustu práce, věříme, že ji tak v její samostatnosti dostaneme jednou co možná nejdále. Děkujeme za tu možnost!

Alexandra

Dobrý den. Chceme Vám znovu poděkovat za finanční pomoc pro naši dceru Alexandru. Pobyt v Lázních Klimkovice jí výrazně pomohl, jak po fyzické, tak i psychické stránce. Intenzivní rehabilitační
program Klim-therapy jí pomohl udělat pár dalších kroků v rozvoji pohybu, ale byl pro ní i dost zábavný. Sašenka je stabilní v sedě, zlepšila se opora a jemná motorika levé ručičky. Zlepšila se i chůze stranou s dopomocí. Snažíme se pro uzdravení naší dcerky dělat vše možné a hodně nám v tom pomáhá i Vaše nadace. Moc Vám děkujeme. S pozdravem Sašenka s rodinou

Maruška

Dobrý den, velmi děkuji za příspěvek na rehabilitační pobyt a asistenci pro Marušku. Pobyt se konal v Itálii u moře a Maruška tam kromě větší stability též z chození v písku, v rámci cvičení i mořského vzduchu získala i lepší imunitu. Maminka Marušky

Agáta

Chtěla bych velmi poděkovat všem podporovatelům nadace Život dětem za poskytnutí finančního daru na pořízení nového mechanického vozíku Ultina Individual Plus. Od svých šestnácti let se v běžném životě bez vozíku neobejdu. Nový vozík je lépe uzpůsoben mému zdravotnímu stavu. Ještě jednou proto děkuji za poskytnutí finančního daru.
Agáta

Zuzka

Dobrý den, ráda bych Vám poděkovala za naši dceru Zuzku. Díky Vaší finanční pomoci
mohla Zuzanka absolvovat rehabilitační pobyt v lázních Klimkovice. Pravidelná rehabilitace je u Zuzky moc důležitá, abychom udrželi její stav a snažíme se o zlepšení. Zuzanka to v lázních zvládá, snaží se cvičit i když někdy protestuje. Je to moc šikovná, i když někdy tvrdohlavá holka.
Ještě jednou moc děkuji. S pozdravem maminka Zuzky

Lucka

Dobrý den, chtěla bych moc poděkovat nadaci Život dětem za finanční dar pro moji dcerku Lucku. Penízky jsme využily na rehabilitaci, která Luci dost pomáhá. Zlepšila se jí celkově motorika a především motorika rukou, mluvení a hlavně se zklidnila, což je pro Luci nejdůležitější. Luci má spasticitu a převládá dystonie, kde je psychika a zklidnění velmi důležité. Od toho se celá nemoc odvíjí (dyskinéze, samovolné pohyby), které má Luci celý den a hodně ji limitují. Luci je na vozíku od svých necelých 7 let po banálním vyšetření v nemocnici vinou lékaře. Jsem ráda a moc za to děkuji, že můžeme díky pomoci jezdit cvičit a zlepšovat tak Lucinčin zdravotní stav. Maminka Lucky

Svítání, z.s.

Vážení a milí přátelé, vážení dárci, příznivci a podporovatelé, přejeme Vám krásný, úspěšný a šťastný nový rok 2020! Spolu s naším přáním Vám chceme srdečně poděkovat za Vaši přízeň a podporu v uplynulém roce. Díky Vám jsme v uplynulém roce 2019 mohli pomáhat a poskytnout hiporehabilitaci 140 dětem. Rok 2019 byl také rokem, ve kterém naše organizace završila dvacátý rok existence a soustavné činnosti v oboru hiporehabilitace. Je to dlouhý a krásný příběh, jehož součástí je dlouhá řada lidí nadšených pro hiporehabilitaci, velmi početné stádo koní, kteří se stali dětem pomocníky i kamarády, stovky dětí a jejich rodin a v neposlední řadě Vy, naši přátelé a odporovatelé, naši milí a vážení dárci. A jako každý příběh, má i ten náš hiporehabilitační svůj konec. Po dlouhých letech náročné práce lidí i koní končí v lednu 2020 ve Svítání provoz hiporehabilitace. Bude to pro nás měsíc nabitý hiporehabilitací a zároveň měsíc plný emocí. Bude to také měsíc zahajující další etapu v životě Svítání. Její konkrétní podoba je nyní ve fázi přípravy a my Vás rádi budeme o výsledku informovat. Dlouhá historie hiporehabilitace Svítání by nebyla možná bez Vaší pomoci a především důvěry v naší práci. Děkujeme Vám. Velmi si vážíme, že jste s námi. Ještě jednou Vám přejeme do nového roku vše dobré. Za celý tým Svítání s úctou děkujeme.

Emily

Dobrý den,
moc děkujeme za zaplacení kočárku pro naší Emily. Sedí si v něm opravdu mnohem lépe a vypadá spokojeně. Byl to pro ní nejlepší dárek k vánocům, bez vaší pomoci bychom jí takto pomáhat nemohli. Přejeme Vám vše nejlepší do nového roku 2020 a jsme moc rádi, že takto pomáháte těm, co to opravdu potřebují.
Díky. Zdraví, rodiče Emily

Martínek

Milá nadace Život dětem, chtěli bychom Vám za našeho Martínka nesmírně poděkovat. Moc si vážíme Vaší podpory a finanční pomoci, kterou jste nám poskytli. Díky Vašemu příspěvku, bylo možné dát dohromady potřebnou částku na úhradu neurorehabilitace na klinice Axon, kterou Martínek absolvoval v listopadu 2019. Jednalo se o jeho úplně první neurorehabilitační terapii. Je jasné, že po první takové terapii není možné očekávat zázraky, ale Martínek se opravdu hodně snažil
a bylo okamžitě vidět, že to má smysl a že, čím více takových terapií podstoupí, čím více jich bude, tím více je možné očekávat pokroky. Martínek to opravdu nemá jednoduché a každý den je pro něj náročný, hlavně i kvůli tomu, že z důvodu smyslových vad mu chybí motivace, ale jak jistě víte, hlavně jen díky neurorehabilitacím je možné doufat v zázrak a v možné zlepšení jeho stavu. Martínek nám, ale každý den dokazuje, že bude bojovat a že stojí za to, shánět pomoc a prostředky k tomu, aby mohl nákladné rehabilitace podstupovat. Věříme, že jeho ochablé tělíčko se bude každou opakovanou neurorehabilitací více a více zpevňovat a že se celkově bude moci posunout dál. Rodiče malého Martínka

Lukášek

Rádi by jsme Vaší nadaci poděkovali za finanční dar, který jsme obdrželi, a který nám umožnil vycestovat do zahraničí – konkrétně na Ukrajinu se synem Lukášem Dvořákem na terapii s Delfíny. Celá terapie spočívala v celkem 10 x 25 min terapie s delfínem, které syn v terapeutickém zařízení absolvoval. Všichni tři terapeuti, kteří se během všech terapií u Lukáše střídali, byli velmi profesionální a i komunikační bariéra mezi nimi a Lukášem byla minimální. Všichni se velmi snažili,
používali i spoustu gest, znaků i pomůcek. I přes počáteční Lukášův strach z neznámého po pár terapiích vše skvěle zvládal a terapii si začal dokonce i užívat. Začal to brát jako zábavu. Nejraději měl toho největšího delfína, který se jmenoval Guliver ( v bazénu byli vždy 2-3 delfíni ). Již začátkem září, ale nejvíce tak cca po 6 týdnech bylo slyšet velké zlepšení a začali si toho všímat ve škole, i lidé z našeho okolí. Proto by jsme chtěli opravdu moc, moc poděkovat za možnost s naším synem tuto terapii obsolvovat. Věra – matka

Toník

Dobrý den, chtěla bych poděkovat za finanční dar na operaci Ulzibat pro našeho syna Toníka, která proběhla v roce 2019. Po operaci a následné rehabilitační péči, náš syn mnohem lépe chodí a jsme velmi rádi, že i díky Vaší pomoci můžeme tento pokrok spolu s Toníkem sdílet. Děkujeme. Rodiče Toníka

Zuzanka

Dobrý den, tímto bychom chtěli srdečně poděkovat o.p.s.ŽIVOT DĚTEM a všem jejím partnerům a dárcům za finanční dar na rehabilitační pobyt pro mou dceru Zuzanku v neurorehabilitační klinice Axon. Nesmírně si vážíme finanční pomoci, která nám umožnila opakovaně absolvovat rehabilitaci. Zuzance intenzivní neurorehabilitace s využitím oblečku TheraSuit velmi pomohla, po čtyřtýdenním cvičení jsou patrné pokroky v uvolnění a posílení svalů a držení celého těla. Jsme přesvědčení, že s Vaší pomocí jsme našli cestu, jak Zuzance pomoci zlepšovat kvalitu života a umožnit jí v rámci možností lepší život. Mnohokrát děkujeme všem hodným lidičkám za dobrosrdečnost a ochotu pomoci. S díky a přátelským pozdravem  rodiče Zuzanky