Zprávy 2014

3.11.2014

Přehled dosavadní pomoci

Celkový přehled pomoci a darů najdete v tabulce níže. Kliknutím na jednotlivé názvy skupin si můžete prohlédnout detailní seznam darů a obdarovaných, včetně možnosti rozlišení podle jednotlivých let.

PODĚKOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH OBDAROVANÝCH (rodičů nebo přímo dětí) najdete ZDE.

Přehled podle skupin obdarovaných

Skupina Počet darů Celkem Kč
Dětská zařízení 357 49 073 563,91 Kč
Jednotlivci 4514 139 881 889,73 Kč
Nemocnice 241 27 929 690,98 Kč
Nemocnice Praha 234 46 902 968,23 Kč
Detailní rozpis pro jednotlivé nemocnice v Praze
Fakultní nemocnice v Praze Motole (V Úvalu 1, Praha 5) 184 23 489 032,31 Kč
JIP Kliniky dětského a dorostového lékařství VFN a 1.lékařské fakulty UK v Praze 2, Ke Karlovu 2 29 20 348 991,20 Kč
Ústav pro péči o matku a dítě v Praze 4 – Podolí 2 534 922,50 Kč
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Gynekologicko-porodnická klinika, Apolinářská 8, Praha 2) 1 60 000,00 Kč
Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou 9 1 013 628,00 Kč
Nemocnice Na Bulovce 1 33 792,00 Kč
Fakultní nemocnice v Motole 1 5 871,00 Kč
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 1 16 896,00 Kč
Fakultní nemocnice v Praze Motole 1 188 518,00 Kč
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Gynekologicko-porodnická klinika) 1 528 147,00 Kč
Fakultní nemocnice v Motole (Klinika dětské chirurgie) 1 73 689,00 Kč
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 1 480 590,22 Kč
Klin.rehab a těl.vých. Lék. 2.LF.UK a FN Motol 2 128 891,00 Kč
Povodně 22 5 722 284,00 Kč
Celkem všechny skupiny 5368 269 510 396,85 Kč

Přehled projektů a akcí, které Život dětem pořádá najdete v části Projekty >>