Poděkování obdarovaných 2021

Nikolas

Chtěla bych poděkovat obecně prospěšné společnosti Život dětem a všem, kteří společně s touto společností pomáhají nemocným dětem. Díky Vaší pomoci byl mému synovi doplacen notebook, který mu pomáhá zvládat nejen distanční výuku. Nikolas, kterému je dnes 12 let, trpí oboustrannou ztrátou sluchu a dalšími přidruženými diagnózami. Přesto navštěvuje 6. třídu běžné základní školy. Nastalá situace byla pro něho velice náročná a to ať byl ve škole, kde měli všichni ústa zakrytá rouškou, neměl možnost odezírání a hlas byl zkreslený nebo pracoval doma na našem starém a již dost pomalém počítači, který se při hovoru neustále zasekával nebo vypadával zvuk. Nikolas má doma ještě staršího těžce handicapovaného bratra, který vydává poměrně hlasité zvuky. Obrovská výhoda notebooku je, že si ho může přenést kam potřebuje a není rušen bratrem. S pomocí notebooku zvládá nyní distanční výuku na výbornou. Ještě jednou z celého srdce děkujeme. Nikolas s rodinou.

Filípek

Vážená nadace, velmi ráda a od srdce bych Vám chtěla poděkovat za možnost pobytu u moře s mým synem Filípkem a maminkou. Strávili jsme spolu nádherné chvíle na překrásném místě. Nám všem pobyt nesmírně prospěl. Hlavně synovi, který trpí atopickým ekzémem. Moře a slunce mu udělalo s pokožkou divy. Chtěla bych také zmínit paní Kateřinu, která se o nás úžasně starala. Nejen o nás, ale o všechny ze skupiny. Velmi milé bylo grilování, které uspořádala. Doķázala bych napsat několik stránek o tom, jak jsme si to s rodinou nesmírně užili. V příloze Vám posílám pár fotek syna, který stále mluví o tom, jak se mu ve Velice líbilo. S díky a srdečným přáním všeho dobrého maminka Filípka

Verunka

Dobrý den, tímto emailem bych chtěla moc poděkovat za pomoc pro Verunku. Jen díky Vaší nadaci jsem Verunce mohla nakoupit produkty, které Verunce pomáhají a udržují její zdraví. Produkty má všude sebou, v lázních, ve stacionáři, doma. Dodržuji, aby Verunka měla vše, co ji pomáhá a tyto produkty opravdu Verunce pomáhají. Zvlášť v tomto covidovém období, kdy je hodně nemocných, a i naši rodinu to postihlo, tak Verunka je v pořádku. Nikdo neví, co by se mohlo stát, přece jen Verunka má vše jinak. Verunka je dvanáctiletá dívenka, nevidomá, nemluví, nechodí, má dětskou mozkovou obrnu, sama se nenají, neobleče, nepřebalí. Děkuji z celého srdce všem, kteří pomáhají!! Bez Vás byhom neměli šanci. S úctou maminka Verunky

Tomášek

Dar jsme využili na terapie v Aut centru a na jazykovou rehabilitaci v ECJR. Obě terapie mají za úkol posunout Tomáška v komunikaci. Aut centrum pracuje s globálním čtením, senzorickou integrací, motorikou. ECJR zase pracuje pomocí hlasových nahrávek, speciálního PC programu VoCoN, piana a červeno-modrých písmen. Obě terapie jsou naprosto úžasné. Děkujeme, že jsme se díky vašemu daru mohli těchto terapií zúčastnit. Syn díky jazykové rehabilitaci pasivně rozezná již několik slabik a písmen. Globální metodou čtení pak rozezná 11 dvojslabičných slov. Některé z nich jsou pro něho zcela nové. Dokáže lépe rozčlenit slovo na slabiky a tím se mu zlepšuje sluchové vnímání. Pomocí nových slov se mu zlepšuje slovní zásoba. Vřele děkujeme všem dárcům a samozřejmě i celé nadaci Život dětem za jejich laskavý přístup. Máme před sebou ještě dlouhou cestu. Děkujeme, že nám ji pomáháte zdolávat.

Šimon

Vážená nadace, ještě jednou Vám chceme poděkovat za finanční dar pro našeho syna Šimona na asistenčního pejska. Ten den nastal a pejsek je už u nás a jsme za to moc rádi a pomalu, ale radostně si všichni zvykáme. Šimon má super parťáka! Byl to krásný vánoční dáreček. Přeji Vám vše dobré. Maminka Šimona

Berenika

Dobrý den, rádi bychom poděkovali nadaci Život dětem a všem dárcům za finanční příspěvek na invalidní vozík Kudu a chodítko Mustang pro dceru Bereniku. Dcera má těžké kombinované postižení, DMO spastickou kvadruparézu, atrofii mozku, hydrocefalus, vadu zraku. Nechodí, neleze, sedí pouze pasivně a je plně závislá na pečující osobě. Je to však usměvavá šestiletá holčička, která si ráda užívá společnost. Vozík i chodítko už máme doma a jsme nadšeni. Vozík si Berenička užívá, perfektně a hlavně správně v něm sedí, na procházkách má pěkný rozhled a je celkově moc spokojená. Nadšeni jsou i ve školce. Na jejich přání jsme ještě pořídili k vozíku stoleček, takže na stolečku zkouší různé aktivity k rozvoji jemné motoriky, a dokonce může i sama zkoušet jíst. Chodítko Berenika pomalu zkouší, ale zatím jí to moc nejde, ale věříme, že se to zlepší. Přikládáme fotografie z tréninku:-)). Ještě jednou moc děkujeme všem, kteří pomáhají. Rodiče Bereniky
 

Sebík

Vážená nadace, vážení dárci, chtěli bychom všem velice poděkovat za Vaši pomoc, díky které mohl náš syn Sebíček absolvovat neurorehabilitační pobyt Therasuit v Hájku u Rokycan. Jelikož má Sebík opožděný psychomotorický vývoj, trupovou hipotonii a spasticitu dolních končetin, což znamená, že ve svých 4 letech není prozatím schopný sám sedět ani se sám najíst a je po celý den odkázaný na pomoc druhé osoby. Rehabilitace Therasuit Sebíkovi velice pomáhá zpevnit tělíčko a navést ho na správný pohyb v jeho vývoji. Máme za sebou již 4 pobyt a podařilo se nám posílit svalstvo na bříšku a zádíčkách. Díky intenzivnímu cvičení Sebík válí sudy a s pomocí druhé osoby se může posadit. Jelikož je rehabilitace velmi finančně náročná a Sebík potřebuje alespoň 3 krát do roka cvičení opakovat, je Vaše pomoc, pro nás jako rodiče, velkou psychickou pomocí, jelikož můžeme našemu synovi dopřát potřebnou péči, kterou potřebuje a pomůže mu v dalších krůčkách v jeho vývoji. Velice si Vaši pomoci a vřelého přístupu vážíme. Sebíček a rodiče
 

Ondra

Milí dárci, chceme Vám touto cestou mnohokrát poděkovat za finanční dar na úhradu neurorehabilitací pro našeho šestiletého Ondráška, který trpí DMO – centrální kvadruparesou spojenou s hypotonií. Ondrášek od 2 let pravidelně rehabilituje a díky ambulantním a intenzivním rehabilitacím se jeho zdravotní stav neustále zlepšuje. Ve dvou letech nebyl schopen sám udržet hlavičku, neseděl. Nyní si sám sedne, s pomocí vstane, snaží se pohybovat a přesouvat v chodítku. Pravidelným cvičením neustále posiluje a zpevňuje svaly, po každé intenzivní rehabilitaci nás překvapí novou dovedností. Stále doufáme a věříme, že Ondra díky pravidelnému cvičení bude jednou schopný sám chodit i když je k tomu ještě dlouhá cesta. Bohužel rehabilitace jsou velice finančně nákladné, a proto z celého srdce DĚKUJEME všem dárcům i nadaci ŽIVOT DĚTEM za tuto pomoc, které si velice vážíme. Rodiče Ondráška

Amálka

Vážená nadace, chtěli bychom Vám s manželkou poděkovat za poskytnutý příspěvek na hiporehabilitační tábor pro naši dceru Amálku. Dcera trpí těžkou psychomotorickou retardací a ve svých 5ti letech zvládá sama turecký sed a s dopomocí také stojí. Po mentální stránce je na úrovni cca 9ti měsíčního dítěte. Protože má také silnou svalovou hypotonii trupu (ochablost svalů), je potřeba tyto svaly neustále trénovat, aby se docílilo alespoň malých pokroků, její trup se zpevnil a byla schopna samostatně sedět více vzpřímeně. Velmi se nám osvědčila právě jízda na koni neboli hiporehabilitace, kdy pohyby koně aktivují právě ty svaly, které jsou potřeba. Týdenní hiporehabilitační pobyt jsme absolvovali již poněkolikáté a na jeho konci bylo zlepšení vidět a určitě bychom chtěli tuto formu rehabilitace opakovat i do budoucna. Protože jsou tyto pobyty velmi nákladné, chtěli bychom srdečně poděkovat Vaší nadaci i všem dárcům, kteří postiženým dětem takto pomáhají. S přátelským pozdravem rodina Amálky

Štěpán

Dobrý den, ráda bych vám tímto vyjádřila upřímné poděkování za vámi poskytnutý finanční příspěvek, který byl použit na pořízení osobního vozidla pro mého nevidomého syna. Vozidlo bude
sloužit ke každodenní přepravě mého syna do stacionáře, k lékaři, na nákupy, výlety, do úřadů a na různé zájmové kroužky. Zároveň vyjadřuji hluboký obdiv k vašemu lidství a humánnímu přístupu ke všem zdravotně znevýhodněným. S úctou maminka Štěpána

Jituška

Dobrý den, tímto bychom chtěli ze srdce poděkovat Vaší nadaci i všem dárcům za dar pro naši 14letou dcerku Jitušku. Jituška je autistka a je imobilní, má dětskou mozkovou obrnu s epilepsií a vrozenou vadu pohybového systému. Při nástupu do nové školy ocenila cestovní vozíček, který od vás dostala, a který se stal jejím velkým pomocníkem, za který Vám i ona moc děkuje. Rodiče Jitušky

Terezka

Dobrý den, chtěli bychom Vaší nadaci moc poděkovat za finanční dar v loňském roce, kdy jsme mohli naší Terezce dopřát intenzivní rehabilitaci na klinice ATC. Každá intenzivní rehabilitace naši Terezku posouvá malými krůčky dopředu. a my se můžeme radovat z každého malinkého pokroku. Pěkný den rodiče Terezky

Filip

Dobrý den, chtěli bychom Vám moc poděkovat za finanční dar na vybavení pokojíku pro mého syna Filipa. Z pokojíčku je moc šťastný. Má tam své soukromí a klid. V mé finanční situaci jsem nebyla schopná ho vybavit a jsem strašně ráda, že jsou lidé kterým není lhostejné pomoci. Proto ještě jednou děkuji i za Filipa a přejeme vám vše dobré. S pozdravem maminka Filipa

Damián

Dobrý den, rádi bychom poděkovali za finanční příspěvek na polohovací vozík Kudu pro našeho syna Damiána. Damiánovi je 11 let a má těžké kombinované postižení. Doposud jsme ho převáželi na speciálním kočárku, ze kterého však už vyrostl. Damián je veselý kluk, který je rád ve společnosti. Nejraději pozoruje své vrstevníky – třeba když si hrají na hřišti. Díky novému vozíku ho teď můžeme lépe polohovat a dopřát mu podle jeho aktuálních potřeb jak dobrý rozhled, tak i odpočinkovou polohu. Děkujeme všem štědrým dárcům! Rodiče Damiána.

Šimonek

Dobrý den. Rádi bychom se s Vámi podělili o to, jak se daří našemu synovi Šimonkovi, který díky Vám může absolvovat intenzivní rehabilitace na Arcádě v Ostravě. Na začátku, jak jsem Vás poprvé oslovil s prosbou o pomoc, co se týče nákladnosti léčby byl Šimonek jako hadrová panenka. Nedokázal udržet hlavičku a jakékoliv zpevnění mu nešlo. Po návštěvách rehabilitací na Arcadě se Šimonkův stav, co se týče pohybu a koordinace, byť malinkatými krůčky, ale přeci zlepšuje. Už mu hlavička tak nepadá a celkově je po cvičení zpevněnější. To, že to bude běh na dlouhou trať víme a nic nevzdáváme 🙂Ba naopak🙂Jezdíme s malým ještě na rehabilitace formou Bobath metody do FN Ostrava Poruba dále na Čínskou medicínu v Praze ohledně akupunktury, a ještě na kraniosakrální biodynamiku do Ostravy. V současnosti jsme tedy pouze odkázáni na rehabilitace a potlačující léky. Jsme v kontaktu s klinikou v USA ohledně genové terapie. Studii už mají hotovou včetně testování na zvířatech a čekají na vyřízení povolení od místních úřadů na zahájení na lidech. Je to pro nás naděje. Jsme s nimi osobně v kontaktu a vědí o Šimonkovi 🙂Je šance, že bychom mohli být zahrnuti do první fáze🙂Situace, se ale zkomplikovala. Měli jsme tam odletět na konzultaci a bližší informace, ale kvůli Covidu v USA nesmějí nikoho pouštět. Věříme, že se současná situace brzy uklidní a budeme opět byť i o maličký krůček blíže k cíli🙂Cílem je účinná léčba našeho Šimonka🙂 Průběžně Vám budeme podávat aktuální informace🙂V příloze Vám zasílám nějaké fotky a rád jich zašlu více. S přátelským pozdravem a velikým díkem, rodina Šimonka