Poděkování obdarovaných 2020

Péče bez překážek, z. s.

Vážení přátelé, chceme Vám poděkovat za finanční podporu semináře Sebeobsluha u dětí se zdravotním znevýhodněním, který se konal tuto sobotu 18. ledna 2020.
Semináře se zúčastnilo 14 rodičů dětí s postižením a 1 začínající poradkyně rané péče a všichni byli velmi nadšení z množství rad a praktických doporučení, které získali od lektorky Veroniky Vítové i ostatních účastníků semináře. Pro představu připojuji několik citací ze zpětné vazby, kde účastníci hodnotili přínos semináře:
„Velmi přínosný. Líbila se mi praktičnost, probírání konkrétních otázek. Ukázky pomůcek.“
„Dozvěděla jsem se spousty praktických rad a tipů.“
„Otevření nového pohledu na téma a jeho vysvětlení z hlediska dalšího postupu, informace o nových možných pomůckách“
„Široká škála podnětů od ostatních rodičů, spousta zajímavých tipů od lektora.“
Ještě jednou vám za celý tým Péče bez překážek děkuji za vaši podporu. S pozdravem, Dana Kuldanová, předseda výboru spolku

Davídek

Tímto bych chtěla poděkovat všem sponzorům a dárcům, kteří Davidkovi umožnili ozdravný pobyt u moře. Davidek si to užil, byl velmi spokojeny. Moc děkuji, matka Davidka

Matěj

Dobrý den, Velice děkujeme za dar, v podobě hiporehabilitací, který jste nám poskytli. Matějovi práce s koňmi velice prospívá. Ze začátku se docela bál ale teď je to krásné a vždy se tam moc těší. S díky otec Matěje

Stelinka

Dobrý den, Tímto bych Vám strašně moc, moc, moc, moc chtěla poděkovat za nadační příspěvek pro naši dceru Stelinku. Jsme strašně rádi a jsme Vám vděčni, že jsme s Vaší pomocí mohli absolvovat intenzivní rehabilitační cvičení v neurorehabilitačním centru Arcada v Ostravě. Stelinka byla mooooc šikovná. Pracovala na stabilitě při balančních cvičeních, trénovala vertikalizaci, protahovala a posilovala svaly, které sama použít neumí, cvičila ve speciálním oblečku TheraTogs, který jí pomáhal s držením těla. S díky. Maminka Stelinky

Honzík

Dobrý den, rádi bychom Vám poděkovali za dar pro našeho syna Honzíka. iPad je pro Honzíka velkým přínosem, rozvíjí jeho mentální stránku a jemnou motoriku. Syn si hry na iPadu velmi oblíbil a tímto Vám velmi děkujeme za tento dar. S pozdravem Honzík s rodinou.

Natálka

Dobrý den, chtěli bychom Vám Všem z celého srdce poděkovat za uskutečnění ozdravného pobytu v termálech -Velké Losiny. Naše dcera Natálka byla velmi šťastná, plavání v termálních bazénech jí velmi prospělo, to nám potvrdila i paní cvičitelka. Také nám během pobytu lépe jedla s tím máme doma problém , má krásné zážitky z plavání a procházek v přírodě na čerstvém vzduchu , moc Vám za to děkujeme , moc to Natálce prospělo. Rodiče Natálky

Emička

Vážená nadace, rádi bychom Vám poděkovali za finanční dar od Vaší společnosti Život Dětem. Díky této pomoci mohla naše dcera Emička navštívit intenzivní měsíční pobyt v neurorehabilitačním centru Axon. Pro Emičku jsou pobyty velice účinné, a posouvají ji v dalších pokrocích. Děkujeme Emička s rodinou

Hanička

Dobrý den,
děkujeme dárcům a zaměstnancům nadace, za poskytnutí daru. Haničce se sedačka líbí, a hlavně už se nemusíme bát o bezpečnost dcery ani ostatních spolucestujících, neboť zádržný systém funguje na výbornou.
Maminka Haničky

Natálka

Dobrý den, Chtěli bychom Vaší nadaci moc poděkovat za finanční příspěvek, který jste poskytli naší dceři Natálce na intenzivní rehabilitaci. Moc si toho vážíme. Dceři rehabilitace velice prospívá a s Vaší pomocí jsme zase o malý krůček napřed. S pozdravem a přáním hezkého dne přeje maminka Natálky

Tomáš

Vážené a milé občanské sdružení Život dětem, Dovolte nám ze srdce poděkovat za doplacení úhrady zdravotního mechanického invalidního vozíku, který je tolik potřebný pro našeho Tomáška. Udělali jsem nám ohromnou radost, které si nesmírně vážíme s úctou zdraví rodiče a Tomášek ❤️

František

Dobrý den, celé Vaší nadaci, rád bych poděkoval všem dárcům, kteří finančně přispěli na neurorehabilitace pro mého syna Františka. Jsem rád a moc si vážím toho, že osud nemocných dětí není některým lidem lhostejný a ochotně přispívají na jejich dlouhodobou léčbu. S pozdravem František a jeho táta Milan.

Pepíček

Dobrý den, moc děkuji Vaší nadaci za dar pro mého syna Pepíčka. Díky Vašemu daru můžeme dál plně fungovat. Jelikož kočárek a jeho kolečka jsou pro nás jako pro zdravého člověka nohy. Díky Vám můžeme nadále jezdit ven, do školky na rehabilitace a navštěvovat kolektiv, přírodu a výletit. Což má Pepíček velmi rád… S pozdravem maminka Pepíčka

Anetka

Vážení, velmi děkujeme za finanční dar, který jste poskytli naší dceři Anetce na zajištění hiporehabilitace v roce 2019. Tohoto daru si nesmírně vážíme a snažíme se jej plně využít k dalšímu rozvoji a prospěchu Anetky. Současně bychom velmi rádi poděkovali všem Vašim dárcům, kteří na Anetčinu hipoterapii prostřednictvím srdíček na České poště přispěli. Anetka zde pravidelně zpevňuje střed těla a pracuje na stabilitě svého těla. Nově zvládá jízdu bez držení rukou a fyzioterapeuty ji vždy velmi chválena. Zároveň je hiporehabilitace terapií, na kterou se Anetka opravdu těší a nevnímá ji tolik jako „práci“. Navíc je součástí pobytů i canisterapie a ergoterapie, které rovněž přispívají ke zlepšení Anetčiny jemné motoriky. Ještě jednou všem z celého srdce děkujeme, díky takové pomoci máme stále možnost posouvat Anetku v jejím vývoji dál a dál. I když je před námi stále ještě spoustu práce, věříme, že ji tak v její samostatnosti dostaneme jednou co možná nejdále. Děkujeme za tu možnost!

Alexandra

Dobrý den. Chceme Vám znovu poděkovat za finanční pomoc pro naši dceru Alexandru. Pobyt v Lázních Klimkovice jí výrazně pomohl, jak po fyzické, tak i psychické stránce. Intenzivní rehabilitační
program Klim-therapy jí pomohl udělat pár dalších kroků v rozvoji pohybu, ale byl pro ní i dost zábavný. Sašenka je stabilní v sedě, zlepšila se opora a jemná motorika levé ručičky. Zlepšila se i chůze stranou s dopomocí. Snažíme se pro uzdravení naší dcerky dělat vše možné a hodně nám v tom pomáhá i Vaše nadace. Moc Vám děkujeme. S pozdravem Sašenka s rodinou

Maruška

Dobrý den, velmi děkuji za příspěvek na rehabilitační pobyt a asistenci pro Marušku. Pobyt se konal v Itálii u moře a Maruška tam kromě větší stability též z chození v písku, v rámci cvičení i mořského vzduchu získala i lepší imunitu. Maminka Marušky

Agáta

Chtěla bych velmi poděkovat všem podporovatelům nadace Život dětem za poskytnutí finančního daru na pořízení nového mechanického vozíku Ultina Individual Plus. Od svých šestnácti let se v běžném životě bez vozíku neobejdu. Nový vozík je lépe uzpůsoben mému zdravotnímu stavu. Ještě jednou proto děkuji za poskytnutí finančního daru.
Agáta

Zuzka

Dobrý den, ráda bych Vám poděkovala za naši dceru Zuzku. Díky Vaší finanční pomoci
mohla Zuzanka absolvovat rehabilitační pobyt v lázních Klimkovice. Pravidelná rehabilitace je u Zuzky moc důležitá, abychom udrželi její stav a snažíme se o zlepšení. Zuzanka to v lázních zvládá, snaží se cvičit i když někdy protestuje. Je to moc šikovná, i když někdy tvrdohlavá holka.
Ještě jednou moc děkuji. S pozdravem maminka Zuzky

Lucka

Dobrý den, chtěla bych moc poděkovat nadaci Život dětem za finanční dar pro moji dcerku Lucku. Penízky jsme využily na rehabilitaci, která Luci dost pomáhá. Zlepšila se jí celkově motorika a především motorika rukou, mluvení a hlavně se zklidnila, což je pro Luci nejdůležitější. Luci má spasticitu a převládá dystonie, kde je psychika a zklidnění velmi důležité. Od toho se celá nemoc odvíjí (dyskinéze, samovolné pohyby), které má Luci celý den a hodně ji limitují. Luci je na vozíku od svých necelých 7 let po banálním vyšetření v nemocnici vinou lékaře. Jsem ráda a moc za to děkuji, že můžeme díky pomoci jezdit cvičit a zlepšovat tak Lucinčin zdravotní stav. Maminka Lucky

Svítání, z.s.

Vážení a milí přátelé, vážení dárci, příznivci a podporovatelé, přejeme Vám krásný, úspěšný a šťastný nový rok 2020! Spolu s naším přáním Vám chceme srdečně poděkovat za Vaši přízeň a podporu v uplynulém roce. Díky Vám jsme v uplynulém roce 2019 mohli pomáhat a poskytnout hiporehabilitaci 140 dětem. Rok 2019 byl také rokem, ve kterém naše organizace završila dvacátý rok existence a soustavné činnosti v oboru hiporehabilitace. Je to dlouhý a krásný příběh, jehož součástí je dlouhá řada lidí nadšených pro hiporehabilitaci, velmi početné stádo koní, kteří se stali dětem pomocníky i kamarády, stovky dětí a jejich rodin a v neposlední řadě Vy, naši přátelé a odporovatelé, naši milí a vážení dárci. A jako každý příběh, má i ten náš hiporehabilitační svůj konec. Po dlouhých letech náročné práce lidí i koní končí v lednu 2020 ve Svítání provoz hiporehabilitace. Bude to pro nás měsíc nabitý hiporehabilitací a zároveň měsíc plný emocí. Bude to také měsíc zahajující další etapu v životě Svítání. Její konkrétní podoba je nyní ve fázi přípravy a my Vás rádi budeme o výsledku informovat. Dlouhá historie hiporehabilitace Svítání by nebyla možná bez Vaší pomoci a především důvěry v naší práci. Děkujeme Vám. Velmi si vážíme, že jste s námi. Ještě jednou Vám přejeme do nového roku vše dobré. Za celý tým Svítání s úctou děkujeme.

Emily

Dobrý den,
moc děkujeme za zaplacení kočárku pro naší Emily. Sedí si v něm opravdu mnohem lépe a vypadá spokojeně. Byl to pro ní nejlepší dárek k vánocům, bez vaší pomoci bychom jí takto pomáhat nemohli. Přejeme Vám vše nejlepší do nového roku 2020 a jsme moc rádi, že takto pomáháte těm, co to opravdu potřebují.
Díky. Zdraví, rodiče Emily

Martínek

Milá nadace Život dětem, chtěli bychom Vám za našeho Martínka nesmírně poděkovat. Moc si vážíme Vaší podpory a finanční pomoci, kterou jste nám poskytli. Díky Vašemu příspěvku, bylo možné dát dohromady potřebnou částku na úhradu neurorehabilitace na klinice Axon, kterou Martínek absolvoval v listopadu 2019. Jednalo se o jeho úplně první neurorehabilitační terapii. Je jasné, že po první takové terapii není možné očekávat zázraky, ale Martínek se opravdu hodně snažil
a bylo okamžitě vidět, že to má smysl a že, čím více takových terapií podstoupí, čím více jich bude, tím více je možné očekávat pokroky. Martínek to opravdu nemá jednoduché a každý den je pro něj náročný, hlavně i kvůli tomu, že z důvodu smyslových vad mu chybí motivace, ale jak jistě víte, hlavně jen díky neurorehabilitacím je možné doufat v zázrak a v možné zlepšení jeho stavu. Martínek nám, ale každý den dokazuje, že bude bojovat a že stojí za to, shánět pomoc a prostředky k tomu, aby mohl nákladné rehabilitace podstupovat. Věříme, že jeho ochablé tělíčko se bude každou opakovanou neurorehabilitací více a více zpevňovat a že se celkově bude moci posunout dál. Rodiče malého Martínka

Lukášek

Rádi by jsme Vaší nadaci poděkovali za finanční dar, který jsme obdrželi, a který nám umožnil vycestovat do zahraničí – konkrétně na Ukrajinu se synem Lukášem Dvořákem na terapii s Delfíny. Celá terapie spočívala v celkem 10 x 25 min terapie s delfínem, které syn v terapeutickém zařízení absolvoval. Všichni tři terapeuti, kteří se během všech terapií u Lukáše střídali, byli velmi profesionální a i komunikační bariéra mezi nimi a Lukášem byla minimální. Všichni se velmi snažili,
používali i spoustu gest, znaků i pomůcek. I přes počáteční Lukášův strach z neznámého po pár terapiích vše skvěle zvládal a terapii si začal dokonce i užívat. Začal to brát jako zábavu. Nejraději měl toho největšího delfína, který se jmenoval Guliver ( v bazénu byli vždy 2-3 delfíni ). Již začátkem září, ale nejvíce tak cca po 6 týdnech bylo slyšet velké zlepšení a začali si toho všímat ve škole, i lidé z našeho okolí. Proto by jsme chtěli opravdu moc, moc poděkovat za možnost s naším synem tuto terapii obsolvovat. Věra – matka

Toník

Dobrý den, chtěla bych poděkovat za finanční dar na operaci Ulzibat pro našeho syna Toníka, která proběhla v roce 2019. Po operaci a následné rehabilitační péči, náš syn mnohem lépe chodí a jsme velmi rádi, že i díky Vaší pomoci můžeme tento pokrok spolu s Toníkem sdílet. Děkujeme. Rodiče Toníka

Zuzanka

Dobrý den, tímto bychom chtěli srdečně poděkovat o.p.s.ŽIVOT DĚTEM a všem jejím partnerům a dárcům za finanční dar na rehabilitační pobyt pro mou dceru Zuzanku v neurorehabilitační klinice Axon. Nesmírně si vážíme finanční pomoci, která nám umožnila opakovaně absolvovat rehabilitaci. Zuzance intenzivní neurorehabilitace s využitím oblečku TheraSuit velmi pomohla, po čtyřtýdenním cvičení jsou patrné pokroky v uvolnění a posílení svalů a držení celého těla. Jsme přesvědčení, že s Vaší pomocí jsme našli cestu, jak Zuzance pomoci zlepšovat kvalitu života a umožnit jí v rámci možností lepší život. Mnohokrát děkujeme všem hodným lidičkám za dobrosrdečnost a ochotu pomoci. S díky a přátelským pozdravem  rodiče Zuzanky