Žádost o zaslání „Potvrzení o přijetí daru“. 


Děkujeme za Váš dar, kterého si velmi vážíme!

Po vyplnění formuláře Vám rádi pošleme Potvrzení o přijetí daru,
které uplatníte ve vaší mzdové účtárně nebo přímo v daňovém přiznání.

Právní vztah:

Firma:
IČ:
DIČ:
Ulice a čp.:
Město:
PSČ:

Kontaktní osoba
Jméno:
Příjmení:
Telefon:
E-mail:
Pozice ve firmě:
Jméno:
Příjmení:
Ulice a čp.:
Město:
PSČ:
Telefon:
E-mail:

Informace o daru
Převedeno na účet Život dětem, o.p.s., č.ú.

Vaše číslo účtu:
Datum platby:
Částka:
Variabilní symbol:
Specificky symbol:

Potvrzení chci poslat

Korespondenční adresa
(Vyplňte v případě, že se liší od kontaktní adresy.)
Ulice a čp.:
Město:
PSČ:

Poznámka:

Souhlasím se zpracováním výše uvedených údajů organizací Život dětem, o.p.s., za účelem zařazení do databáze dárců, informování o využití daru a činnosti organizace.