Zprávy 2020

6.5.2020

Milióny, vybrané pro Oliverka, pomohou jemu, i dalším nemocným dětem

Od 4. března se rozeběhla sbírka pro malého Oliverka, který trpí spinální svalovou atrofií 1. typu. Zásluhou neuvěřitelné solidarity a úžasné laskavosti všech dárců se na transparentním účtu, který patří o.p.s. Život dětem, ve prospěch nemocného chlapečka vybrala obdivuhodná částka téměř 53 milióny korun. Krátce před ukončením sbírky slíbil premiér Andrej Babiš, že nejdražší léčbu na světě, genovou terapii právě pro děti se spinální svalovou atrofií za 2 milióny eur, zaplatí zdravotní pojišťovny. Tomuto slibu předcházelo složité jednání o odpuštění DPH, které mělo být hrazeno z peněz dárců, což se pochopitelně nelíbilo široké veřejnosti. Nakonec Česká průmyslová zdravotní pojišťovna potvrdila, že genovou terapii skutečně Oliverkovi v plné výši uhradí.

Na naši organizaci Život dětem o.p.s. se obracejí ti, kteří Oliverkovi peníze darovali, s dotazem, co bude s tak vysokou vybranou částkou. Někteří by byli rádi, kdybychom jim dar vrátili. Vrácení peněz zákon neumožnuje a my to udělat nemůžeme! Navíc při tak velkém počtu dárců si to prakticky ani neumíme představit!

Prosíme všechny, aby to vzali na vědomí a přijali to s pochopením. Týká se to všech sbírek, tedy i sbírek pro malého Maxíka nebo pro Adámka, tedy chlapečky se stejným onemocněním. Ani tyto dva spolky peníze ze sbírky vracet nemohou! Proto ani jedna z organizací peníze vracet nebude, prostě to není v souladu se zákonem.

Určitě všechny dárce ale potěší, že Oliverkovi necháme k dispozici významnou část z darovaných peněz, protože bude potřebovat mnoho různých pomůcek i velmi drahých rehabilitací. Zbývající peníze použijeme v průběhu následujících let pro další vážně nemocné děti, které se bez laskavých lidí neobejdou. Ročně pomůžeme přibližně jedné tisícovce rodin s těžkým osudem a jsme rádi, že pouze díky lidem s dobrým srdcem můžeme už dvacet let pomáhat těm, kteří to opravdu potřebují.

.

Věříme, že to všichni dárci přijmou s pochopením. My je můžeme ubezpečit, že jejich peníze splní účel daru – pomohou těžce nemocným dětem a jejich rodičům, kteří statečně přijali svůj náročný úděl. Všem dárcům s pokorou děkujeme za Oliverka, jeho rodinu a všechny další nemocné děti.