Zprávy 2009

8.1.2009

Dětské oddělení Nemocnice Písek, a.s. obdrželo přístroje v hodnotě 607 842,- Kč

Občanské sdružení Život dětem dne 7. ledna 2009 v 10:30 hodin slavnostně předalo v prostorách dětského oddělení Nemocnice Písek přístroje v celkové hodnotě 607 842,- Kč. Slavnostní předání proběhlo ve velmi příjemné a přátelské atmosféře,  za přítomnosti představitelů Nemocnice Písek – ředitele Ing. M. Janovského, náměstka MUDr. J. Holana, primáře dětského odd. MUDr. K. Chytrého a dalších, ale i za přítomnosti představitelů města Písek – místostarostky Mgr. Hany Rambousové, vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví J. Rybáka, vedoucího odboru vnitřních věcí Ing. J.Votýpky.

Za občanské sdružení Život dětem se zúčastnila paní Vlasta Kovářová a paní Lucie Faktorová, které dětskému oddělení oficiálně předaly: resuscitační lůžko v hodnotě 58.138,- Kč, pulsní oxymetr pro měření obsahu kyslíku v krvi v hodnotě 49.704,- Kč a finanční příspěvek ve výši 500.000 Kč (k zakoupení ultrazvukového diagnostického přístroje TOSHIBA)

 

Celková pomoc občanského sdružení Život dětem od roku 2003 dětskému odd. Nemocnice Písek, a.s.  činí 885. 567 Kč, a to vč. zakoupeného přístroj Cardiovit AT v hodnotě 277.725,- Kč, který dětské oddělení získalo v roce 2003.

Občanské sdružení Život dětem tímto srdečně děkuje za milé přijetí nemocnice, dále děkuje školám v Písku, které se pravidelně zapojují do sbírkových projektů sdružení tzv. „Srdíčkových dnů“, a to Gymnaziu, SPŠ a VOŠ, a SZŠ. Srdečné poděkování patří také široké veřejnosti, která na tyto sbírkové projekty přispívá a tím pomáhá zlepšit zdravotnické vybavení písecké nemocnice.

obrobrobrobrobrobrobrobrobrobr