Zprávy 2014

7.4.2014

Poděkování

Život dětem srdečně děkuje všem laskavým a milým lidem, kteří se zapojili do jarních Srdíčkových dní.

 

Velmi si vážíme také všech studentů, kteří srdíčka a čtyřlístky prodávali. Pomoc Vás všech je nenahraditelná!

obr