Zprávy 2014

17.3.2014

Dary v hodnotě 1 365 036 Kč pomáhají dětem s kombinovaným postižením a dalšími onemocněními.

Těší nás, že můžeme díky partnerům, dárcům a všem laskavým lidem, kteří se zapojili do benefičního galavečera Srdce pro děti 2013 pomáhat také dětem s kombinovaným postižením, Westovým syndromem, genetickým postižením, nedoslýchavostí, metabolickými vadami, Downovým syndromem, těžkou svalovou hypotonií …… , které od nás obdržely od počátku letošního roku dary v celkové výši 1.365.036 Kč. Zakoupili jsme nebo přispěli na invalidní vozíčky, polohovací zařízení, iPady, osobní asistenci, rehabilitační pobyty, zdravotní kočárky a další pomůcky, které jsou pro ně velmi důležité a usnadňují život nejen dětem, ale také jejich rodičům, kteří o děti pečují téměř 24 hodin denně.

V obdarování dětí pokračujeme a máme radost, když od některých rodičů obdržíme pro naše dárce milé poděkování a fotografie dětí se zakoupenými pomůckami.

S některými fotografiemi dětí se s vámi dovolujeme podělit.

obrobrobrobrobrobr