Zprávy 2013

7.7.2013

Kubík je spokojenější díky novému ovladači ke kochleárnímu implantátu

Máme velikou radost, že jsme díky našim laskavým dárcům pomohli Kubíkovi a zakoupili jsme pro něj ovladač ke kochleárnímu implantátu Nucleus Freedom v ceně 32 600 Kč. Stávající ovladač, bez kterého implantát není funkční, byl na hranici životnosti.

Jakub se narodil předčasně ve 27. týdnu těhotenství a dále ho provázely velké zdravotní komplikace. Prodělal nekrotickou enterokolitidu tenkého střeva, rozvinula se retinopatie až na stupeň V., tzn., že je nevidomý a nemá zachován světlocit. Má těžkou nedoslýchavost, je tedy hluchoslepý a má DMO diparetickou formu. Ztrátu sluchu má Kubík částečně kompenzovanou kochleárním implantátem, který využívá celodenně, je na něm závislý a implantát mu zprostředkovává kontakt s okolím. Na podněty z okolí reaguje pozitivně a i přes všechna tato omezení je Kubík veselý a společenský chlapec.

 

Dopis od maminky Kubíka

Vážená paní ředitelko,

chci Vám a Vašemu občanskému sdružení za syna Jakuba srdečně poděkovat za účinnou a rychlou pomoc pří zajištění nového ovladače ke kochleárnímu implantátu Nucleus Freedom.

Jakub je od narození hluchoslepý a upoutaný na vozík. Jeho prakticky jediné spojení s okolním světem mu zprostředkovává částečný sluch získaný díky kochleárnímu implantátu. Jakubova sociální existence je závislá na fungování kochleárního implantátu, rychle si na něj zvykl a vyžaduje jej. Bez funkčního implantátu se uzavírá do svého světa a není s ním prakticky možná komunikace.

Stávající ovladač, bez kterého implantát  nefunguje, dosluhuje a přestává pracovat. 
Díky Vaší pomoci nám  Jakub opět rozumí, je v rámci svých možností orientovaný, může  používat své oblíbené zvukové hračky a  poslouchat písničky. Hlavně ale je spokojený a snad i šťastný.
Patří Vám náš srdečný dík za pomoc Jakubovi a všem ostatním, pro které výsledky Vaší práce představují dotek dobra a naděje.

S úctou Danielová

obr