Zprávy 2012

9.11.2012

Malé Lucince pomáhá mobilní odsávačka

Velmi nás těší, že jsme mohli díky dalším laskavým lidem pomoci dvouleté Lucince, která trpí dětskou mozkovou obrnou. Pro Lucinku jsme zakoupili mobilní odsávačku v hodnotě 10.562,- Kč, která Lucince umožní opět klidný a volný pobyt venku v kočárku. Lucinka se musí velmi často z tracheostomické kanyly odsávat, protože je velmi zahleněná a bez mobilní odsávačky by pobyt venku s holčičkou nebyl možný …….

 

Tímto srdečně děkujeme všem laskavým lidem a příznivcům našeho sdružení, kteří nám pomáhají pomáhat ………

obr