Zprávy 2012

1.11.2012

249 obdarovaných vážně nemocných dětí od počátku roku 2012

Od počátku roku 2012 jsme obdarovali díky výtěžku z benefičního galavečera Srdce pro děti 2011 a dalším laskavým dárcům 249 dětí v celkové výši 5 048 692,-  Kč. Pomoc dalším dětem stále pokračuje. Obdarovány byly děti se svalovou spinální atrofií a dystrofií, děti s nemocí EB „motýlích křídel“, mozkovou obrnou, syndromem krátkého střeva, autismem, mukopolysacharidósou, děti po těžkých popáleninách a děti s onkologickým onemocněním.

K výše uvedené částce musíme připojit 1 000 000,- korun. Za tuto krásnou částku jsme mohli poslat desítky dětí po náročné onkologické léčbě se Slunečním paprskem na ozdravný pobyt do Turecka. Centrum popáleninové medicíny, které pečuje o děti s těžkými popáleninami obdrželo přístroje, lůžka, ošetřovací materiál ….. ve výši 1 000 000,- Kč.

 

 

Do konce tohoto roku budou obdarovány ošetřovacím materiálem další děti s nemocí EB „motýlích křídel“ , děti s mozkovou obrnou, kombinovaným postižením a děti s autismem. Děti obdrží zdravotní pomůcky, rehabilitační pobyty a vše potřebné ke zlepšení jejich zdravotního stavu.

Občanské sdružení Život dětem srdečně děkuje všem laskavým lidem a společnostem za pomoc. Díky vám můžeme rozdávat lásku a radost dětem po celé České republice.

obrobrobrobr