Zprávy 2012

2.9.2012

Anetce pomůže nová infúzní pumpa

Anetka je krásná holčička, která se narodila s vážným onemocněním – syndromem krátkého střeva a je 18 hodin denně závislá na nitrožilní výživě. S novou infúzní pumpou v hodnotě 46 866,- Kč, kterou jsme mohli díky laskavým lidem zakoupit bude Anetka mobilnější než doposud a lépe se bude přepravovat autem, aniž by musela být odpojená.

Syndrom krátkého střeva, převážná většina pacientů se syndromem krátkého střeva je odkázána na tzv. parenterální (nitrožilní) výživu. Jejich tenké střevo, které je životně důležitým orgánem, je buď krátké, nebo nefunguje tak jako u zdravých lidí. (Bývá to následkem nemoci, úrazu u dětí předčasným narozením a nezralostí, vrozenými vadami apod.) Díky tomu špatně vstřebávají živiny, vitamíny, minerály, soli a další důležité prvky potravy, které nám všem zaručují správný vývoj a růst . Aby přežili musí být vyživování ještě jinou cestou a to nitrožilně. Mají zavedeny tzv.centrální žilní katetry, (hadička, která je zavedená do žíly u srdce ) jejichž prostřednictvím si kapou infuze s výživou do krve. Většina z nich „jen“v noci, jako doplněk k běžné stravě, aby nebyli podvyživení a tím ohroženi na životě. Jsou bohužel i tací, kteří jsou výhradně na parenterální výživě, protože běžnou stravu jejich střeva nezvládají a ti jsou na infuzích denně 16 – 20 hodin.

Centrální žilní katetr se musí udržovat v přísných sterilních podmínkách, protože je to přímý vstup do krevního řečiště a vždy hrozí riziko tzv. sepse, což je vlastně otrava krve. Když nejsou okamžitě podána antibiotika pacientovi hrozí smrt. Velká část pacientů má stomie – vývody střev a přísná dietní opatření.

obrobr