Zprávy 2012

9.7.2012

956.266,- Kč na pomoc dětem se syndromem krátkého střeva

Od počátku letošního roku jsme obdarovali 15 vážně nemocných dětí se syndromem krátkého střeva. Dětem a rodinám, které o děti pečují jsme zakoupili infúzní pumpy, lůžka, ortopedické matrace, výživu, protialergické pomůcky, bílé zboží, antidekubitní matrace, lehátka …… v celkové výši 956.266,- Kč.

Co obnáší toto závažné onemocnění:

Děti mají velmi vážné a ojedinělé poruchy trávení, které souvisejí s různým stupněm postižení střev. Nejčastěji tzv. syndrom krátkého střeva , převážná většina z nich je odkázána na tzv. parenterální (nitrožilní) výživu. Jejich tenké střevo, které je životně důležitým orgánem, je buď krátké, nebo nefunguje tak jako u zdravých lidí. (Bývá to následkem nemoci, úrazu u dětí předčasným narozením a nezralostí, vrozenými vadami apod.) Díky tomu špatně vstřebávají živiny, vitamíny, minerály, soli a další důležité prvky potravy, které nám všem zaručují správný vývoj a růst . Aby přežily musí být vyživování ještě jinou cestou a to nitrožilně. Mají zavedeny tzv.centrální žilní katetry, (hadička, která je zavedená do žíly u srdce ) jejichž prostřednictvím si kapou infuze s výživou do krve. Většina z nich „jen“v noci, jako doplněk k běžné stravě, aby nebyly podvyživení a tím ohroženi na životě. Jsou bohužel i tací, kteří jsou výhradně na parenterální výživě, protože běžnou stravu jejich střeva nezvládají a ti jsou na infuzích denně 16 – 20 hodin.

Centrální žilní katetr se musí udržovat v přísných sterilních podmínkách, protože je to přímý vstup do krevního řečiště a vždy hrozí riziko tzv. sepse, což je vlastně otrava krve. Když nejsou okamžitě podána antibiotika pacientovi hrozí smrt. Velká část pacientů má stomie – vývody střev a přísná dietní opatření.

 

 

 

 

 

 

Finanční prostředky na pomoc těmto dětem se syndromem krátkého střeva byly získány z výtěžku vánočního benefičního galavečera Srdce pro děti, který jsme pořádali společně s deníkem Blesk a FTV Prima family.

obrobrobrobrobrobrobrobrobr