Zprávy 2012

9.7.2012

Téměř 50 000 korun na pomoc dětem s kombinovaným postižením

Díky laskavým dárcům jsme zakoupili 3ks Apple iPady 2 64GB pro Centrum Arpida v Českých Budějovicích, které poskytuje pomoc rodinám pečujícím o děti, mladistvé a mladé dospělé osoby s tělesným (motorickým) a kombinovaným postižením. IPady jsou pro děti obrovským pomocníkem v rozvoji jemné motoriky a především v psychickém vývoji.

Velmi nás těší, že tímto darem můžeme pomoci velkému množství vážně nemocných dětí, kteří Centrum Arpida v Českých Budějovicích pravidelně navštěvují.

 

 

 

Centrum Arpida mimo jiné služby nabízí denní stacionář:

Denní stacionář poskytuje svým klientům komplexní péči v duchu uceleného systému rehabilitace (prostředky sociální, léčebné a pedagogické), a to v rámci komplexu služeb centra ARPIDA, o.s.   

Opomíjeny nejsou ani podpůrné aktivity a terapie zahrnující např. různé prvky bazální stimulace, nácvik poznávání svého prostředí, prvky nácviku sebeobsluhy, relaxační techniky, atp.  

Program denního stacionáře pro osoby s těžkým kombinovaným postižením zahrnuje též systém podpůrných služeb, např. pravidelnou (denní) fyzioterapii (zejména individuální LTV), ergoterapii a další složky léčebných prostředků rehabilitace dle doporučení odborných lékařů (logopedie, vodoléčba, termoterapie, magnetoterapie, elektroléčba, canisterapie a hipoterapie).

obrobrobrobrobrobr