Zprávy 2012

6.6.2012

856.996 Kč na pomoc popáleným dětem

Klinika popáleninové medicíny FN Královské Vinohrady v Praze obdržela od občanského sdružení Život dětem dary v celkové hodnotě 856 996 Kč, které byly získány z benefičního galavečera Srdce pro děti od laskavé veřejnosti a společností Lidl Česká republika a Zepter.

Slavnostní předání darů proběhlo symbolicky na Den dětí v pátek 1.6. přímo v prostorách Kliniky za účasti MUDr. Roberta Zajíčka – vedoucího lékaře dětského odd., Mgr. Lenky Šetelíkové – vrchní sestry, Lucie Borovičkové – PR manažerky a mluvčí společnosti Lidl Česká republika a zástupců o.s. Život dětem.

Významným dárcem se stala společnost Lidl, jejíž pomoc Klinice představuje celkovou finanční částku 356 250 Kč.
Společnost darovala Klinice přístroj k měření hladiny krevního barviva z kapky krve (14 965 Kč), speciální krycí pláty Epiderm (29 000 Kč), 3 transportní lehátka na operační sál (71 400 Kč), 3 výhřevné podložky (91 307 Kč) a popáleným dětem uhradila také rehabilitační a ozdravný pobyt v Bulharsku (149 578 Kč). Do Primorska odletí 16 dětí ve věku 8 – 16 let již v neděli 10. června.

Od drobných dárců, kteří se zapojili do benefičního galavečera Srdce pro děti Klinika získala pro popálené děti pomoc v celkové hodnotě 344 776 Kč. Konkrétně se jedná o 5 výhřevných podložek (182 757 Kč), 13 televizí s flash diskem na filmy a pohádky pro děti + 7 otočných držáků k TV (152 014 Kč) a notebook Acer s příslušenstvím (10 005 Kč).

Společnost Zepter Klinice darovala 3 bioptronové lampy v hodnotě 155 970 Kč.

Při prohlídce dětského oddělení a JIP se mohli všichni přítomní přesvědčit o tom, jak je pomoc Klinice popáleninové medicíny důležitá a potřebná. Při absenci transportních lehátek byly popálené děti převáženy na operační sál v nevyhovujících kočárcích, které neměly např. držáky na nezbytnou infuzi. Velmi kladně přijala Klinika mj. také 13 televizorů, které zajišťují klid dětí na lůžku po operačních zákrocích a v podstatě jediné rozptýlení dětí umístěných na jednotce intenzivní péče, které se pro kritický nebo velmi vážný zdravotní stav nemohou vůbec pohybovat. Díky pohádkám a dětským filmům mohou děti alespoň na chvilku zapomenout na bolest, pohybové omezení a velmi drastické prožitky spojené s popálením, kterými si prošly. Díky darovaným speciálním plátům Epiderm, které zdravotní pojišťovna nehradí, se jim jejich zranění hojí rychleji, s pomocí bioptronových lamp se pak malí pacienti mohou doléčovat již v domácí péči svých rodičů.

 

Klinika popáleninové medicíny FN Královské Vinohrady v Praze zajišťuje komplexní a kontinuální péči o pacienty od 0 věku se všemi typy popáleninového traumatu pro spádovou oblast celých Čech. Skládá se z JIP oddělení pro dospělé pacienty (9 lůžek), JIP oddělení pro dětské pacienty (6 lůžek), dětského oddělení (15 lůžek) a jednoho standardního oddělení (21 + 15 lůžek). Na Kliniku je ročně přijímáno 300 dětí z celých Čech, z toho je přibližně polovina hospitalizována na jednotce intenzivní péče.

Klinika se zabývají celou problematikou včetně prevence léčby, rehabilitace a následnými rekonstrukčními operacemi. Zajišťuje dlouhodobou, často celoživotní poúrazovou dispenzarizaci a rovněž péči psychologickou, kterou zajišťuje klinický psycholog.
Tým lékařů – specialistů usiluje nejen o to, aby pacient přežil, ale aby se navrátil do normálního života s minimálními následky jak funkčními, tak kosmetickými.

Pomoc občanského sdružení Život dětem Klinice tímto nekončí, chystáme nákup dalšího spotřebního materiálu a také klimatizace na operační sál, který je potřeba v závislosti na teplotě popáleného tělíčka dítěte buď vyhřát nebo naopak ochladit.

Občanské sdružení Život dětem srdečně děkuje všem laskavým lidem a společnostem, které se do benefičního galavečera Srdce pro děti zapojili. Děkujeme, že s námi pomáháte.

obrobrobrobrobrobrobrobrobrobr