Zprávy 2012

10.4.2012

Společnost Home Credit pomohla Jednotce intenzivní péče FN Brno

Společnost Home Credit se zapojila do pomoci kriticky nemocným dětem s částkou ve výši 108.600,- Kč, která byla získána z projektu "Home Credit – partner na financování vašeho auta". Z každé uzavřené smlouvy společnost poskytla 30,- Kč na pomoc dětem. Celkem se podařilo získat krásnou částku na nákup 4ks lineárních dávkovačů Perfusor Compact pro  Jednotku intenzivní péče FN Brno.

 

LINEÁRNÍ DÁVKOVAČ PERFUSOR COMPACT

je jedním z přístrojů, bez nichž se moderní intenzívní medicína dnes takřka neobejde, je lineární dávkovač pro jednotky intenzívní péče a anesteziologicko-resuscitační oddělení. Vzhledem ke svým vlastnostem možno použít také v sanitních vozech a vrtulnících rychlé lékařské pomoci.
Pomocí univerzálního držáku, který je kompatibilní se všemi přístroji z produkce firmy B. Braun, je možno Perfusor compact upevnit na jakýkoliv stojan. Držák je samozřejmou součástí každého balení přístroje. Pomocí jednoduchých bočních zámků je možno na sebe nastavit a uzamknout až tři Perfusory. S takto spojenými přístroji je možno manipulovat najednou.

Co je však  na lineárním dávkovači nejdůležitější? Především rozpětí rychlosti dávkování. Perfusor compact umožňuje využít rychlost dávkování již od 0,1 ml/hod. Horní hranicí je rychlost 99,9 ml/hod. Během standardního podávání lineárním dávkovačem je možno využít bolusové dávky až do rychlosti 800 ml/hod. Perfusor dále umožňuje nastavit tři stupně přetlaku při okluzi. V Perfusoru zabudované funkce alarmů předcházejí rizikům možným při podávání infúze. Jedná se například o ukončení dávkování podané infúze, vybití baterie, okluze v systému, přetlak pístu stříkačky a podobně.

obrobrobr