Zprávy 2012

5.4.2012

Daneček Stryka má nové chodítko a může docházet do rehabilitačního centra

Daneček, tříletý chlapeček s dětskou mozkovou obrnou může navštěvovat za doprovodu svého osobního asistenta Dětské rehabilitační centrum Lentilka. Z výtěžku benefičního galavečera Srdce pro děti mu byla poskytnuta částka ve výši 58 tis. korun, která vystačí na roční návštěvu zmíněného centra. V Lentilce byl Danečkovi vypracován individuální program a je mu zde poskytnuta speciálně pedagogická péče, rehabilitace s fyzioterapeutem, ergoterapie, logopedie a doprovodné programy hipoterapie a canisterapie. Pro Danečka je návštěva Lentilky přínosná i z toho důvodu, že se zde dostane do dětského kolektivu, kterého se mu v místě bydliště moc nedostává, protože žije na malé vesnici, kde není moc dětí a nástup do běžné mateřské školky vzhledem k jeho postižení není možný.

 

Danečkovi byl poskytnutý také příspěvek na zakoupení chodítka. Vzhledem k tomu, že chlapec není schopen samostatné chůze, chodítko mu pomáhá trénovat rovnováhu, která mu tak moc chybí právě proto, aby byl schopen samostatné chůze.

Jsme moc a moc rádi, že jsme mohli Danečkovi pomoci. Současně se s vámi dovolujeme poděkolit o milé poděkování maminky.

Poděkování za Vaši laskavou pomoc

Chtěli bychom Vám velice poděkovat za ohromnou příležitost, kterou dostal díky Vašemu občanskému sdružení náš syn Daniel.
Náš syn má dětskou mozkovou obrnu, ke které došlo poraněním jeho lebky a mozku při porodu. Toto neurologické onemocnění se nedá zcela vyléčit, ale může se  hodně udělat, když  se začne včas intenzivně cvičit Vojtovu metodu, a to nelépe do půl roku věku dítěte. Bohužel i přes to, že jsme s Danečkem od narození navštěvovali neurologa, tak nám tato rehabilitace byla předepsána až v 9,5 měsících jeho věku, takže jsme následky porodního poškození mozku začali napravovat dost pozdě. Velice nás mrzí, že jsme včasným zahájením rehabilitace nemohli synovo postižení zmírnit. Věřte, že kdybychom věděli,  že je naše dítě takto nemocné, tak bychom začali ihned intenzivně pracovat na tom, aby jeho postižení bylo co nejmenší. Takto jsme, bohužel ne naší vinou, promarnili  Danečkův první rok života a teď se již musíme potýkat s nevelkými následky. Synovi jsou teď necelé tři roky a pohybuje se převážně plazením, má oční vady, nosí brýle, je opožděný v řeči a dle vyjádření psychologa je psychomotoricky retardován. Věřte, že neustále bojujeme s tím, aby se synův stav zlepšil a snažíme se Danečkovi dávat co nejvíce nových podnětů. 
Díky Vaší laskavé pomoci může náš syn Daniel v roce 2012 docházet 5 x týdně na dopoledne za doprovodu osobního asistenta do Dětského rehabilitačního centra Lentilka v Pardubicích, kde se mu dostane více nových podnětů a může tak intenzivně pracovat na tom, aby jeho postižení do budoucna nebylo tak závažné. Právě bez osobního asistenta, na kterého nám Vaše občanské sdružení přispělo 58 400 Kč by návštěva tohoto zařízení nebyla možná. V Lentilce byl Danečkovi vypracován individuální program a je mu zde poskytnuta speciálně pedagogická péče, rehabilitace s fyzioterapeutem, ergoterapie, logopedie a doprovodné programy hipoterapie a canisterapie. Pro Danečka je návštěva Lentilky přínosná i z toho důvodu, že se zde dostane do dětského kolektivu, kterého se mu v místě našeho bydliště moc nedostává, protože žijeme na malé vesnici, kde není moc dětí a nástup do běžné mateřské školky pro našeho syna vzhledem k jeho postižení není možný.

Daniel zatím není schopen samostatné chůze, ale díky Vaší další finanční pomoci mu můžeme zakoupit chodítko NURMI Plus od společnosti Otto Bock. S tímto chodítkem bude Daneček trénovat rovnováhu, která mu nejvíce brání v jeho samostatné chůzi. Pohyb s tímto chodítkem mu zároveň umožní poznávat svět "z trochu větší výšky", a to mu pomůže udělat další  pokroky v psychomotorickém vývoji. Tímto bychom Vám chtěli moc poděkovat za poskytnutí finanční částky 11.903 Kč na toto dětské chodítko.

Ještě jednou děkujeme za příležitost, kterou jste poskytli našemu Danečkovi.

Ivana a Zdeněk Strykovi

 

obrobrobr