Zprávy 2012

27.3.2012

Zaměstnanci společnosti Eurest opětovně pomáhají …

I v letošním roce se zaměstnanci společnosti Eurest rozhodli pomoci, tentokráte bylo obdarováno dětské oddělení Městské nemocnice Ostrava p.o., které díky zaměstnancům společnosti Eurest získalo kojenecké váhy v hodnotě 41.431,- Kč a tlakoměr Cycle-SunTech BP Stress Monitor v hodnotě 47.857,- Kč. Dětské oddělení přijalo tak potřebné dary v celkové hodnotě 89 288,- Kč s velkou vděčností a radostí.

 

EUREST spolupracuje s naším sdružením již od roku 2006. Cílem charitativního projektu zaměstnanců EURESTU je podpora nemocných dětí v České republice. Díky zakoupeným přístrojům se již podařilo pomoci desítkám nemocných dětí. Zaměstnanci přispívají srážkou ze mzdy v dobrovolné výši a současně přispívají nákupem drobných sbírkových předmětů. Vždy po vybrání potřebného obnosu, EUREST po domluvě s naším sdružením zakoupí konkrétní přístrojovou techniku, ke které patří např. infúzní technika  v hodnotě 269 997,- Kč,  výhřevné lůžko  Babytherm v hodnotě 283 727,- Kč, monitor mozkových funkcí v hodnotě 386 057,30 Kč a další přístrojová technika pro Kliniku dětského a dorostového lékařství VFN a 1.lékařské fakulty UK v Praze 2.
Společnosti Eurest a jejím zaměstnancům patří srdečné poděkování za laskavost a dlouholetou přízeň a pomoc dětem.

obrobr