Zprávy 2012

27.3.2012

Simonce se v nové autosedačce moc líbí

Simonka je holčička nemocná spinální muskulární atrofií, jedná se o onemocnění motoneuronu, tj. onemocnění neuronů, které odpovídají za vědomé pohyby svalů, jako např. běhání, pohyby hlavy a polykání. Postihuje zejména proximální svaly neboli svaly bližší trupu nebo hlavě. U akutního typu onemocnění jsou často postiženy polykací svaly a to velmi ztěžuje krmení a polykání. Dýchání je často namáhavé, protože síla svalů hrudníku je omezená, a lze ho většinou pozorovat v břišní oblasti, přičemž hrudník je propadlý. Z důvodu rostoucí celkové slabosti nebo opakovaných infekcí dýchacího ústrojí je prognóza nejistá.

Vzhledem k tomuto velmi závažnému onemocnění jsme se rozhodli Simonce pomoci a na základě prosby maminky jsme pro Simnku zakoupili autosedačku MONERY SAM v hodnotě 34.958,- Kč, která jí umožní sedět se správným držením tělíčka. Finanční prostředky na její zakoupení byly z výtěžku nedávného benefičního galavečera Srdce pro děti, který jsme pořádali s deníkem Blesk a TV Prima.

 

Poděkování maminky:

Dobrý den,
chtěli bychom Vám moc a moc poděkovat za dar, který naší dceři Simoně Vaše občanské sdružení poskytlo.
Spinální muskulární atrofie, kterou Simča trpí, vyžaduje množství kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, které jsou pro většinu lidí „neviditelné“, ale jsou nutné k umožnění a zabezpečení života co možná nejpodobnějšího životu zdravých dětí. Rodič zdravého dítěte si jen těžko uvědomí výdaje, které jsou s touto nemocí spojené.
Velmi si vážíme Vaší práce, ochoty a podpory rodin s dětmi s handicapem. Vašemu občanskému sdružení i sponzorům patří náš velký dík a vděčnost za vstřícnost, schopnost a ochotu pomáhat rodinám, jejichž život je ovlivněný (či spíše podřízený) postižení jejich dítěte.

Děkujeme moc.
Iva + Radek +  Bára + Simča Srnští

obr