Zprávy 2012

27.3.2012

1000 korun na pomoc stačí

Dne 27.3. jsme zahájili nový projekt na pomoc těžce nemocným dětem s názvem "1000 korun na pomoc stačí". Celkem jsme oslovili 5.136 společností s laskavou prosbou o pomoc. Výtěžek je směřován na pomoc těžce nemocným dětem, o které rodiče pečují v domácím prostředí. Věříme, že se nám podaří získat částku ve výši 5.135.690,- Kč, kterou tak moc pro děti na nákup pomůcek, léků, potravinových doplňků, výživy, léčby …… potřebujeme. Projekt byl zahájen souběžně s naším celotýdenním sbírkovým projektem Srdíčkových dnů, do kterého se zapojuje laskavá veřejnost formou zakoupení drobného předmětu v hodnotě 20 až 35ti korun na území celé naší republiky. Budeme vděční všem společnost, které se do nového projektu zapojí. Stejně tak jsme vděční všem laskavým lidem z řad široké veřejnosti, kteří pomohou formou zakoupení drobného předmětu od milých studentů střední škol.

 

Co vše obnáší pečovat o těžce nemocné dítě?

Pro rodiče je velmi těžké smířit se s faktem, že je jejich milované dítě těžce nemocné a nevyvíjí se jako ostatní zdravé děti, navíc péče o vážně nemocné dítě s onkologickým onemocněním nebo dítě s mozkovou obrnou, s nemocí tzv. motýlích křídel, syndromem krátkého střeva či jiným závažným onemocněním je velmi náročná. Rodiče se s dětmi radují z každého malého pokroku, drobného zlepšení, několikrát denně s nimi cvičí, připojují děti na infúzní pumpy, pečují o stomie (vývody střev), udržují centrální žilní katetry, navštěvují s dětmi stacionáře, jezdí na léčebné pobyty, tráví dlouhý čas po nemocnicích, mnohdy několik dní téměř nespí …. Toto vše je psychicky i fyzicky nesmírně náročné a finančně velmi nákladné zvláště proto, že zdravotní pojišťovny hradí pouze léčbu a pomůcky nezbytně nutné, navíc často hradí pouze jejich část a rodiče jsou nuceni sehnat si zbývající finanční prostředky sami.  Jeden z rodičů musí o postižené dítě pečovat celodenně, což prakticky znamená zajištění rodiny z jednoho platu, pokud opomeneme příspěvky od státu, které jsou nedostačující a pokryjí pouze minimum péče. V mnoha případech se, bohužel, navíc jedná o maminky samoživitelky, které se o své postižené dítě starají úplně samy a bez podpory neziskových organizací, kterým pomáhají laskaví lidé a společnosti by nebyly schopny dětem pořídit velmi potřebné a nezbytné pomůcky, léky, speciální výživu a další potřebné.

Dětské přání je mít kouzelnou moc a Vy ji máte, můžete PROMĚNIT dětské SLZY v ÚSMĚV.

obrobr