Zprávy 2012

9.1.2012

Novorozenecké oddělení FN Hradec Králové má na pomoc novorozeným miminkům nový přístroj

Občanské sdružení Život dětem zakoupilo novorozeneckému oddělení FN Hradec Králové nový přístroj Infant Flow SiPAP PlusTM Driver v hodnotě 200 056,- Kč.

Infant Flow(R) SiPAP je určen pro ventilační podporu spontánně dýchajících novorozenců a novorozenců s nízkou porodní hmotností s projevy dechové nedostatečnosti. Přístroj má několik předností, pro které je nyní stále ve větším měřítku používán. Hlavním důvodem je neinvazivnost. Pacient, který je v dechové nedostatečnosti nemusí být intubován, tzn. není mu zavedena kanyla do průdušnice, ale požadovaný přetlak je aplikován přes nosní kanylky nebo přes nosní masku. Jeho použitím se snižuje riziko vzniku chronického plicního postižení. Speciální systém průtoku plynů umožňuje významné snížení dechové práce, což je pro novorozence velmi významné.

 

Občanské sdružení Živt dětem srdečně děkuje všem laskavým lidem, díky kterým může pomáhat …..

obr