Zprávy 2011

9.8.2011

Poděkování ochrannému svazu autorskému

Občanské sdružení Život dětem srdečně děkuje ochrannému svazu autorskému za partnerství na benefičním projektu Magická noc Srdce pro děti, který se konal v prosinci roku 2010 v Tesla aréně  v přímém přenosu na TV Prima.

OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s.

Byl založen samotnými autory již v roce 1919. První ustavující schůze OSA se konala 9. října 1919. Jedním ze zakladatelů OSA byl populární skladatel Karel Hašler a jedním z prvních ředitelů OSA byl syn skladatele Antonína Dvořáka.

V současné době je občanským sdružením zastupujícím více než 7.000 domácích a více než 1.000.000 zahraničních nositelů autorských práv (skladatelů, textařů, nakladatelů). Posláním OSA je správa autorských majetkových práv zastupovaných a členů. Je důležitým mostem mezi autory a uživateli jejich děl. Autorům poskytuje služby spojené s výběrem a následným rozúčtováním autorských odměn, včetně zpracování dat od uživatelů a právních služeb. Uživatelům usnadňuje přístup k legálnímu užití hudby všech žánrů z celého světa.

 

Každoročně předává hudební ceny nejúspěšnějším skladatelům, textařům a nakladatelům.
V letošním roce se OSA organizačně podílel na prvním ročníku Českého YouTube Festu. Jednalo se o vůbec první YouTube Fest na celém světě.
Již druhým rokem se podílí na soutěži Nejlepší jazzová skladba v rámci Bohemia Jazz Festu.

V loňském roce spustil projekt Partnerství, jehož cílem je podpora zastupovaných OSA a rozvoj kultury nejen v České republice. Projekt funguje v pěti základních programech.

Ochranný svaz autorský vydává magazín Autor in.

Více informací naleznete na www.osa.cz, www.autorin.cz