Zprávy 2011

30.6.2011

Děti z dětských domovů v Olomouckém a Moravskoslezském kraji obdržely mobilní telefony

V rámci projektů Věnuj mobil a Recyklohraní, které organizuje společnost Asekol zabývající se zpětným odběrem elektroodpadu byly ve spolupráci s o.s. Život dětem předány ve středu 22.6. mobilní telefony dětem z dětských domovů v Olomouci a v Hranicích, o den později pak také dětem dětských domovů v Miloticích nad Opavou, Budišově nad Budišovkou, Melči a Vrbnu pod Pradědem.

 

Díky společnosti T-Mobile, která se rovněž zapojila do kampaně, navíc všechny telefony obsahují SIM kartu a základní kredit.

Řada dětských domovů se potýká s nedostatkem financí, přičemž prioritou je pro ně zajistit dětem základní péči a vzdělání a připravit je na plnohodnotný život ve společnosti. Nadstandardní vybavení, jako je třeba mobilní telefon, se prostřednictvím sponzorských darů podaří sehnat jen těm šťastnějším. Z tohoto důvodu velmi vítáme spolupráci se společností Asekol, která úspěšně probíhá již druhým rokem.

<em>„Dětské domovy musí řešit celou řadu problémů, a tak nezbývají prostředky na nákup něčeho tak samozřejmého, jako je mobilní telefon. Jsme proto rádi, že Asekol organizuje tento projekt a prostřednictvím mobilních telefonů umožní dítětem udržet nejen kontakt se svými blízkými, a dětským domovem, ale i začlenit se lépe do kolektivu ve škole,“</em> komentoval předání telefonů ředitel dětského domova v Olomouci Mgr. Dalibor Křepský.   

Mobily pro děti z domovů pocházejí z dlouhodobého projektu Věnuj mobil a sběrové soutěže vyhlášené v rámci školního vzdělávacího programu Recyklohraní. To znamená, že mobily sbíraly „děti pro děti“. Organizátor kampaně, nezisková společnost Asekol pro funkční přístroje zajistila kontrolu, čištění a doplnění o nabíječku, aby bylo možné je předat k dalšímu využití. Nefunkční přístroje budou zrecyklovány. <em>„Mobilní telefon patří k nejčastěji obměňovaným elektrozařízením. V průměru vydrží necelé dva roky, přestože stále funguje. Lidem je obvykle líto vyhodit ještě funkční přístroj, přestože jej s největší pravděpodobností už nepoužijí. V České republice se podle odhadů v šuplících domácností nachází až 8 milionů mobilů, které by mohly být recyklovány,“</em> říká manažerka komunikace společnosti Asekol Hana Ansorgová a dodává: <em>„Výsledný počet sebraných telefonů v kampani Věnuj mobil pro nás ale není hlavní prioritou. Chceme, aby se zodpovědné zacházení s mobilními telefony a potažmo třídění a recyklace elektroodopadu stalo běžnou součástí životů nastupující generace.“</em>

V rámci soutěže Věnuj mobil a vyhraj výlet pro svou třídu se školám podařilo vybrat 41  895 mobilních telefonů. Úkolem dětí bylo shromáždit co nejvíce vysloužilých nebo nepoužívaných mobilních telefonů na jednoho žáka. Soutěže se zúčastnilo 451 škol. Vítězem se stala základní a mateřská škola z Velkého Meziříčí, která odevzdala 31 telefonů na žáka. Společnost Asekol funkční přístroje předává prostřednictvím občanského sdružení Život dětem dětským domovům. Ostatní nefunkční telefony budou ekologicky recyklovány.

V každém kraji soutěžil různý počet škol a každá škola měla různý počet žáků, proto je zajímavé porovnat celkové množství vybraných telefonů a průměr na jednoho žáka.

 

 

<table class="MsoNormalTable" style="margin-left: 3.5pt; border-collapse: collapse; height: 308px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="614">
<tbody>
<tr style="height: 15pt;">
<td style="width: 129.35pt; background: none repeat scroll 0% 0% #92d050; padding: 0cm 3.5pt; height: 15pt;" width="172">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana; color: black;">Kraj

</td>
<td style="width: 113pt; background: none repeat scroll 0% 0% #92d050; padding: 0cm 3.5pt; height: 15pt;" width="151">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana; color: black;">Počet mobilů

</td>
<td style="width: 107pt; background: none repeat scroll 0% 0% #92d050; padding: 0cm 3.5pt; height: 15pt;" width="143">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana; color: black;">Prům. počet mobilů na žáka

</td>
<td style="width: 111.35pt; background: none repeat scroll 0% 0% #92d050; padding: 0cm 3.5pt; height: 15pt;" width="148">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana; color: black;">Počet škol

</td>
</tr>
<tr style="height: 15pt;">
<td style="width: 129.35pt; padding: 0cm 3.5pt; height: 15pt;" width="172">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana; color: black;">Vysočina

</td>
<td style="width: 113pt; padding: 0cm 3.5pt; height: 15pt;" width="151">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana; color: black;">2578

</td>
<td style="width: 107pt; padding: 0cm 3.5pt; height: 15pt;" width="143">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana; color: black;">1,78

</td>
<td style="width: 111.35pt; padding: 0cm 3.5pt; height: 15pt;" width="148">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana; color: black;">31

</td>
</tr>
<tr style="height: 15pt;">
<td style="width: 129.35pt; padding: 0cm 3.5pt; height: 15pt;" width="172">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana; color: black;">Středočeský kraj

</td>
<td style="width: 113pt; padding: 0cm 3.5pt; height: 15pt;" width="151">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana; color: black;">6530

</td>
<td style="width: 107pt; padding: 0cm 3.5pt; height: 15pt;" width="143">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana; color: black;">1,56

</td>
<td style="width: 111.35pt; padding: 0cm 3.5pt; height: 15pt;" width="148">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana; color: black;">56

</td>
</tr>
<tr style="height: 15pt;">
<td style="width: 129.35pt; padding: 0cm 3.5pt; height: 15pt;" width="172">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana; color: black;">Liberecký kraj

</td>
<td style="width: 113pt; padding: 0cm 3.5pt; height: 15pt;" width="151">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana; color: black;">1237

</td>
<td style="width: 107pt; padding: 0cm 3.5pt; height: 15pt;" width="143">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana; color: black;">1,42

</td>
<td style="width: 111.35pt; padding: 0cm 3.5pt; height: 15pt;" width="148">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana; color: black;">14

</td>
</tr>
<tr style="height: 15pt;">
<td style="width: 129.35pt; padding: 0cm 3.5pt; height: 15pt;" width="172">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana; color: black;">Plzeňský kraj

</td>
<td style="width: 113pt; padding: 0cm 3.5pt; height: 15pt;" width="151">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana; color: black;">1796

</td>
<td style="width: 107pt; padding: 0cm 3.5pt; height: 15pt;" width="143">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana; color: black;">1,13

</td>
<td style="width: 111.35pt; padding: 0cm 3.5pt; height: 15pt;" width="148">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana; color: black;">24

</td>
</tr>
<tr style="height: 15pt;">
<td style="width: 129.35pt; padding: 0cm 3.5pt; height: 15pt;" width="172">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana; color: black;">Olomoucký kraj

</td>
<td style="width: 113pt; padding: 0cm 3.5pt; height: 15pt;" width="151">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana; color: black;">1967

</td>
<td style="width: 107pt; padding: 0cm 3.5pt; height: 15pt;" width="143">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana; color: black;">1,1

</td>
<td style="width: 111.35pt; padding: 0cm 3.5pt; height: 15pt;" width="148">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana; color: black;">31

</td>
</tr>
<tr style="height: 15pt;">
<td style="width: 129.35pt; padding: 0cm 3.5pt; height: 15pt;" width="172">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana; color: black;">Pardubický kraj

</td>
<td style="width: 113pt; padding: 0cm 3.5pt; height: 15pt;" width="151">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana; color: black;">2574

</td>
<td style="width: 107pt; padding: 0cm 3.5pt; height: 15pt;" width="143">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana; color: black;">1,05

</td>
<td style="width: 111.35pt; padding: 0cm 3.5pt; height: 15pt;" width="148">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana; color: black;">36

</td>
</tr>
<tr style="height: 15pt;">
<td style="width: 129.35pt; padding: 0cm 3.5pt; height: 15pt;" width="172">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana; color: black;">Ústecký kraj

</td>
<td style="width: 113pt; padding: 0cm 3.5pt; height: 15pt;" width="151">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana; color: black;">7092

</td>
<td style="width: 107pt; padding: 0cm 3.5pt; height: 15pt;" width="143">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana; color: black;">0,78

</td>
<td style="width: 111.35pt; padding: 0cm 3.5pt; height: 15pt;" width="148">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana; color: black;">33

</td>
</tr>
<tr style="height: 15pt;">
<td style="width: 129.35pt; padding: 0cm 3.5pt; height: 15pt;" width="172">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana; color: black;">Královéhradecký kraj

</td>
<td style="width: 113pt; padding: 0cm 3.5pt; height: 15pt;" width="151">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana; color: black;">1882

</td>
<td style="width: 107pt; padding: 0cm 3.5pt; height: 15pt;" width="143">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana; color: black;">0,69

</td>
<td style="width: 111.35pt; padding: 0cm 3.5pt; height: 15pt;" width="148">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana; color: black;">32

</td>
</tr>
<tr style="height: 15pt;">
<td style="width: 129.35pt; padding: 0cm 3.5pt; height: 15pt;" width="172">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana; color: black;">Zlínský

</td>
<td style="width: 113pt; padding: 0cm 3.5pt; height: 15pt;" width="151">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana; color: black;">3173

</td>
<td style="width: 107pt; padding: 0cm 3.5pt; height: 15pt;" width="143">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana; color: black;">0,67

</td>
<td style="width: 111.35pt; padding: 0cm 3.5pt; height: 15pt;" width="148">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana; color: black;">29

</td>
</tr>
<tr style="height: 15pt;">
<td style="width: 129.35pt; padding: 0cm 3.5pt; height: 15pt;" width="172">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana; color: black;">Jihočeský kraj

</td>
<td style="width: 113pt; padding: 0cm 3.5pt; height: 15pt;" width="151">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana; color: black;">3099

</td>
<td style="width: 107pt; padding: 0cm 3.5pt; height: 15pt;" width="143">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana; color: black;">0,62

</td>
<td style="width: 111.35pt; padding: 0cm 3.5pt; height: 15pt;" width="148">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana; color: black;">34

</td>
</tr>
<tr style="height: 15pt;">
<td style="width: 129.35pt; padding: 0cm 3.5pt; height: 15pt;" width="172">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana; color: black;">Jihomoravský kraj

</td>
<td style="width: 113pt; padding: 0cm 3.5pt; height: 15pt;" width="151">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana; color: black;">4601

</td>
<td style="width: 107pt; padding: 0cm 3.5pt; height: 15pt;" width="143">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana; color: black;">0,54

</td>
<td style="width: 111.35pt; padding: 0cm 3.5pt; height: 15pt;" width="148">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana; color: black;">51

</td>
</tr>
<tr style="height: 15pt;">
<td style="width: 129.35pt; padding: 0cm 3.5pt; height: 15pt;" width="172">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana; color: black;">Karlovarský kraj

</td>
<td style="width: 113pt; padding: 0cm 3.5pt; height: 15pt;" width="151">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana; color: black;">294

</td>
<td style="width: 107pt; padding: 0cm 3.5pt; height: 15pt;" width="143">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana; color: black;">0,51

</td>
<td style="width: 111.35pt; padding: 0cm 3.5pt; height: 15pt;" width="148">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana; color: black;">6

</td>
</tr>
<tr style="height: 15pt;">
<td style="width: 129.35pt; padding: 0cm 3.5pt; height: 15pt;" width="172">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana; color: black;">Moravskoslezský kraj

</td>
<td style="width: 113pt; padding: 0cm 3.5pt; height: 15pt;" width="151">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana; color: black;">4047

</td>
<td style="width: 107pt; padding: 0cm 3.5pt; height: 15pt;" width="143">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana; color: black;">0,51

</td>
<td style="width: 111.35pt; padding: 0cm 3.5pt; height: 15pt;" width="148">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana; color: black;">60

</td>
</tr>
<tr style="height: 15pt;">
<td style="width: 129.35pt; padding: 0cm 3.5pt; height: 15pt;" width="172">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana; color: black;">Hlavní město Praha

</td>
<td style="width: 113pt; padding: 0cm 3.5pt; height: 15pt;" width="151">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana; color: black;">1025

</td>
<td style="width: 107pt; padding: 0cm 3.5pt; height: 15pt;" width="143">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana; color: black;">0,25

</td>
<td style="width: 111.35pt; padding: 0cm 3.5pt; height: 15pt;" width="148">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana; color: black;">15

</td>
</tr>
</tbody>
</table>

 

obrobrobr