Zprávy 2011

4.5.2011

Moderní technika v hodnotě 1.762.378,- Kč pomůže kriticky nemocným dětem

Kriticky nemocným novorozencům s nízkou porodní hmotností, donošeným novorozencům, kojencům a dětem pomůže zachraňovat životy špičková zdravotní technika, urgentní box složený z resuscitačního lůžka Eleganza 3XC, lékařského světla Sola 300 a zdrojového mostu, hemodynamický monitor Lidco, dokovací stanice Alaris Docking Station 6+2, resuscitační lůžko TotalCare Sp02RT Connent a infúzní technika – lineární dávkovače Alaris GH. Tyto přístroje slavnostně daruje občanské sdružení  Život dětem Jednotce intenzivní a resuscitační péče z Kliniky dětského a dorostového lékařství Všeobecné fakultní nemocnice  a 1. lékařské fakulty UK v Praze na Karlově dne 5. května 2011 od 10.30 hod. přímo v prostorách kliniky (Ke Karlovu 2, Praha 2)

Celková hodnota darů činí 1.762.378,- Kč. Dary byly zakoupeny z výtěžku nedávného benefičního koncertu Magická noc – Srdce pro děti, který se uskutečnil na podporu projektu SRDCE PRO DĚTI o.s. Život dětem a deníku Blesk 15.12.2010 v Tesla aréně v Praze a v přímém přenosu na TV Prima. Patronem této kliniky byl pro benefiční večer Karel Gott. Dále z výtěžku krásného projektu rádia City „Rozsviťte s námi Prahu 2010“ a z dražby unikátní Faksimile Knihy starého zemského, městského a jiného práva českého.

Urgentní box v celkové výši 624.000,- Kč uhradila v rámci Magické noci – Srdce pro děti společnost Penam a.s. a společnost Kostelecké uzeniny a.s.:

Jde o vybavení boxu pro příjem kriticky nemocného dítěte. Urgentní box musí mít nezbytné technologické zázemí, ke kterému patří darovaný zdrojový tubus (most) pro rozvod medicinálních plynů a elektřiny, světelný zdroj  Sola 300 odpovídající lékařským potřebám a speciální resuscitační lůžko Eleganza.

Urgentní box je určený pro děti trpící tzv. invazivními infekčními onemocněními, kdy se dítě může z plného zdraví dostat během několika hodin do stavu, kdy mu začínají selhávat všechny životně důležité orgány. Má poruchy vědomí, nereaguje na okolí, přestává dýchat, klesá krevní tlak, přestávají fungovat ledviny i játra, dochází k těžkému rozvratu vnitřního prostředí. V tuto chvíli jen velmi rychlý a bezchybný zásah může zachránit život dítěte. Je třeba dítě připojit k dýchacímu přístroji, do několika žil zavést katétry k podání léků a nitrožilní výživy, je třeba podávat léky k podpoře srdeční činnosti. Jednou z nejmodernějších metod je připojení dítěte k mimotělnímu oběhu, který může nahradit činnost ledvin, jater či plic. Umělá plicní ventilace, podpora oběhového systému, nitrožilní léčba, sledování všech životních funkcí, mimotělní oběh – to vše jsou metody velice náročné i nákladné. A hlavně je třeba, aby všechny přístroje byly trvale dostupné na jednom místě. Aby je v případě nutnosti bylo možné ihned použít.  Pro lékaře není nic strašnějšího, než pohled na umírající dítě, kterému by možná mohl pomoci, kdyby mu nechyběl nějaký přístroj.

Hemodynamický monitor Lidco v hodnotě 415 965,- Kč uhradila v rámci Magické noci – Srdce pro děti společnost ALZA.cz a.s.

Hemodynamický monitor  slouží ke sledování  řady důležitých  hemodynamických  parametrů (tepový objem, srdeční výdej, odpor cévního řečiště), podle kterých je pak možné  řídit léčbu  oběhového selhání. Co tato  věta vlastně v praxi znamená a co to je oběhové selhání?

Oběhové selhání je stav, kdy srdce není schopné zajistit dostatečnou dodávku kyslíku a živin do jednotlivých orgánů a tkání. Příčinou může být nedostatek cirkulujícího objemu ( ztráta krve, ztráta tekutin), porušená kontraktilita srdečního svalu nebo porucha funkce cév.   Pokud se nepodaří stav terapeuticky vládnout, dochází k nevratnému poškození a ke smrti organizmu. Oběhové selhání může vzniknout z řady příčin, z nichž nejčastější jsou těžké celkové infekce organizmu (sepse), nedostatek kyslíku nebo dechová nedostatečnost.
Řadu příznaků oběhového selhání pozná zkušený  lékař  běžným vyšetření, avšak pro správnou léčbu musí znát co nejvíce  podrobných  údajů  o funkci srdce,  funkci  cév a detailní informace o cirkulujícím objemu.

Monitor LIDCO Plus umožňuje měření a sledování hemodynamických parametrů relativně malým  invazivním  přístupem,  tj. kanylací jakékoliv tepny a kanylací periferní žíly. To je invazivita, která se běžně používá u závažně nemocných pacientů.Sledování  hemodynamických parametrů  u dětí  uvedenou metodou  patří k relativně  novým metodám. V ČR se používá  pouze na 2 pracovištích.

Dokovací stanici Alaris Docking Station 6+2  v hodnotě 237.600,- Kč uhradila v rámci Magické noci – Srdce pro děti společnost Olma a.s.

Dokovací stanice pro infúzní  pumpy Alaris. Je to zařízení, do kterého jsou umístěny jednotlivé infúzní pumpy. Tato stanice je pak jedním kabelem připojená k elektrické síti. Výhodou  zařízení  je jednoduché a rychlé seřazení infúzních pump do jedné základny, výrazná redukce přívodních  kabelů ( odpadá tzv. spaghetti syndrom – mnoho nepřehledných kabelů)  a výborný přehled  o podávaných infúzních roztocích.

Speciální resuscitační lůžko TotalCare Sp02RT Connect s vibračním modulem bylo uhrazeno
z unikátního charitativního projektu radia City „Rozsviťte s námi Prahu 2010“ , na nákup lůžka byla poskytnuta částka ve výši 183 843,- Kč.

Z výtěžku GPA GOLF TOUR 2010, kterou pořádá společnost GPA, s.r.o. byla k nákupu lůžka poskytnuta částka ve výši 77 000,- Kč.

Advokátní kancelář Glatzova & Co., v.o.s  v rámci Magické noci – Srdce pro děti na nákup lůžka poskytla částku ve výši 50 000,- Kč.

Z dražby unikátní Faksimile Knihy starého zemského, městského a jiného práva království českého, které darovala společnost Tempus Libri, spol. s.r.o. mohl být k lůžku zakoupen speciální vibrační modul Perkusne v hodnotě 140 700,- Kč. Dražba proběhla ve spolupráci s Rádiem Impuls a portálem Aukro.

Nemocniční lůžko TotalCare Connect  je určené pro resuscitační a intenzivní péči o velmi kritické pacienty. Toto lůžko má unikátní hydraulickou konstrukci, disponuje vlastnostmi nabízejícími osvědčené výhody pro rizikové pacienty a v neposlední řadě i pro personál, který se o tyto pacienty stará.

Infúzní techniku – 2ks lineárního dávkovače Alaris GH v hodnotě 50 000,- uhradila v rámci Magické noci – Srdce pro děti společnost Noesis s.r.o.
Lineární dávkovače slouží k naprosto přesnému dávkování medikamentů. Vzhledem k tomu, že u kriticky nemocného dítěte je potřeba použít 10 až 12 infúzních pump vč. lineárních dávkovačů, je dar neocenitelný a velmi přínosný ke zlepšení kvality poskytované péče.

 

Občanské sdružení Život dětem tímto srdečně a s úctou děkuje společnosti Penam a.s, Kostelecké uzeniny a.s., Alza.cz a.s., Olma Olomouc a.s., GPA s.r.o.,  Glatzova & Co. v.o.s., Noesis s.r.o., Rádiu City, společnosti Tempus Libri s.r.o., Rádiu Impuls a portálu Aukro za významné dary pomoc při získání finančních prostředků na pomoc těžce nemocným dětem.