Zprávy 2011

28.4.2011

Centrum popálenin FN Ostrava dostalo špičkové přístroje v hodnotě 380.298,- Kč

Občanské sdružení Život dětem darovalo centru popálenin Fakultní nemocnice Ostrava Cutometr 580 MPA v hodnotě 255.310,- Kč, 2ks Bioptronu a 1ks Therapy Air On v hodnotě 124.988,- Kč.

Celková hodnota darů činí 380.298,- Kč. Dary byly zakoupeny z výtěžku nedávného benefičního koncertu Magická noc – Srdce pro děti, který se uskutečnil na podporu projektu SRDCE PRO DĚTI o.s. Život dětem a deníku Blesk 15.12.2010 v Tesla aréně v Praze a v přímém přenosu na TV Prima. Převážnou část přístroje – Cutometru ve výši 245.500,- Kč uhradila přímo AWD nadace Pomoc dětem. Doplatek k zakoupení Cutometru ve výši 9.810,- Kč byl uhrazen z dárcovské SMS, kterou zasílali laskaví diváci TV Prima a 2ks Bioptronu a 1ks Therapy Air on darovala společnost Zepter International s.r.o.. Obě tyto významné společnosti benefiční koncert podpořily právě finančními dary na pomoc centru popálenin FN Ostrava.

Slavnostního předání se uskutečnilo za velmi příjemné atmosféry dne 12. dubna 2011 v 11:00 hodin v prostorách centra popálenin Fakultní nemocnice Ostrava (17.listopadu 1790/5, Ostrava – Poruba) za laskavé účasti Petra Bendeho, který byl patronem centra popálenin v rámci benefičního projektu Magická noc – Srdce pro děti. Za společnost AWD Česká republika se předání zúčastnila Jitka Káňová , za společnost Zepter International s.r.o. pan Michal Hosteša, MUDr. Iva Zámečníková, primářka centra popálenin a další významní hosté, vedení FN Ostrava  a milí novináři.

Více informací o Cutometru 580 MPA:
Cutometr MPA představuje absolutní špičku v oblasti přístrojů pro měření viskoelastických vlastností kůže. Německá firma Courage+Khazaka z Kolína nad Rýnem se tímto zdravotnickým zařízením stala světově uznávanou společností v oblasti biomedicínských metod stanovení parametrů pokožky.

Cutometr MPA je všeobecně akceptovaným standardem pro dermatologické ambulance, oddělení pracovního lékařství nebo medicíny akutních traumatických stavů spojených s narušením integrity kůže.

Cutometr MPA pracuje na principu vytvoření negativního tlaku, který působí na kožní povrch. Na základě světelného měření hloubky se porovná čas relaxace kůže, který je úměrný jejím viskoelastickým vlastnostem. Zařízení lze dále doplňovat o další sondy například pro měření transepidermální ztráty vody, hydratace kůže, stanovení povrchového mazu nebo obsahu melaninu.
K výhodám Kutometru MPA náleží snadná obsluha, standardní propojení s PC a rychlá reprodukovatelnost výsledků.

Bioptron Pro 1:
Revoluční systém světelné terapie BIOPTRON využívá polarizované polychromatické světlo, které neobsahuje škodlivé ultrafialové záření, a pomáhá tak mírnit řadu zdravotních problémů. Patentované a klinicky testované světlo BIOPTRON stimuluje regeneraci buněk, zlepšuje mikrocirkulaci, přináší úlevu od bolesti, podporuje proces hojení a pomáhá mírnit kožní problémy.  Bioptronové lampy Bioptron od společnosti ZEPTER jsou vhodné pro dospělé, děti i novorozence.

Thetapy Air iOn:
Vzduch  bez  prachu  a  bakterií  je  důležitý  zejména  pro děti a  alergiky.  Zdravý vzduch  pomáhají zajistit čističky vzduchu. Therapy Air iOn od ZEPTER vzduch nejen dokonale čistí, ale navíc ho obohacuje o velmi prospěšné záporné ionty. Účinný pětiúrovňový   filtrační   systém a  speciální   filtry (antistatický,    antibakteriální,    antialergický,    HEPA    filtr,  a  filtr  s  aktivním  uhlíkem)  působí  při  čištění  vzduchu  jako neprůchodná bariéra pro nečistoty. Čističky  vzduchu  jsou  vhodné  nejen  alergiky,  ale  doporučují  se  i  zdravým  lidem  k  trvalému celoročnímu použití.

 

Popis popáleninového centra:
Popáleninové centrum Fakultní nemocnice Ostrava je jedno ze tří superspecializovaných pracovišť, která poskytují zdravotní péči pacientům s termickým úrazem, tj. hlavně popálením, ale i působením chladu. Jedná se o 30 lůžkové pracoviště s 6 lůžky JIP, špičkově vybavenými pro poskytování nejvyšší úrovně intenzívní a resuscitační péče, včetně umělé plicní ventilace, mimotělních očišťovacích metod krve, invazívního monitoringu pacientů a pod. Léčí jak akutní popáleninové úrazy, tak stavy po popálení, včetně rekonstrukčních operací. Za hospitalizace ročně ošetří kolem 170 dětí. Centrum uplatňuje nejnovější poznatky vědy a klinické praxe a nezaostává ani v používání nejmodernějších materiálů, které zachraňují život dětem, které by v dřívějších dobách neměly šanci na přežití.

Občanské sdružení Život dětem tímto srdečně a s úctou děkuje AWD nadaci Pomoc dětem a společnosti Zepter International s.r.o. za významné dary. Charitativní pomoc přinese nové možnosti v oblasti péče o popálené děti.

obrobrobrobrobrobrobrobrobrobr