Zprávy 2011

2.3.2011

Těhulkám v Šumperku slouží za čtvrt milionu nový ultrazvukový přístroj

Občanské sdružení Život dětem darovalo gynekologicko-porodnickému oddělení Šumperské nemocnice, která je členem skupiny AGEL, ultrazvukový přístroj  LOGIQ C3.

Hodnota daru činí 249 000,- Kč. Sonograf byl zakoupen z výtěžku nedávného benefičního koncertu Magická noc – Srdce pro děti, který se uskutečnil na podporu projektu SRDCE PRO DĚTI o.s. Život dětem a deníku Blesk 15.12.2010 v Tesla aréně v Praze a v přímém přenosu na TV Prima. Ultrazvukový systém uhradila přímo AWD nadace Pomoc dětem, která benefiční koncert podpořila právě finančním darem na pomoc gynekologicko-porodnickému oddělení Šumperské nemocnice.
Ultrazvukový přístroj bude sloužit pro potřebu porodního sálu a přilehlé porodnické ambulance. Pomůže porodníkům monitorovat připravenost rodičky, průběh porodu i časné poporodní období. Speciální doplerovský modul pomůže sledovat před porodem a v jeho průběhu zásobení plodu kyslíkem a živinami.

Slavnostní předání sonografu proběhlo za velmi příjemné atmosféry v prostorách gynekologicko-porodnického oddělení 1. března. Předání se za o.s. Život dětem zúčastnila jeho ředitelka a spoluzakladatelka – Anna Strnadová, za management o.s. Život dětem-  Zdenka Hollerová, za AWD Nadaci pomoci – Jitka Káňová, manažer marketingu a PR Šumperské nemocnice, a.s. Mgr. Marek Pavliš, primář gynekologicko-porodnického oddělení – MUDr. Miloš Vysloužil a primář urologického oddělení – MUDr. Dušan Fugner.

 

 

Popis porodnicko – gynekologického oddělení:

Gynekologicko-porodnické oddělení zajišťuje péči ve spádové oblasti Šumperska, Zábřežska i z oblasti Ústeckoorlicka. Oddělení jsou umístěna ve dvou patrech pavilonu A propojeného koridorem s centrálními operačními sály.

Porodní oddělení je vybaveno 22 lůžky v systému rooming in, která umožňují 24hodinový pobyt dítěte s matkou.  Na porodním sále Šumperské nemocnice mohou rodit maminky od 34. týdne těhotenství. Je to umožněno existencí jednotky intermediární péče pro nezralé novorozence při dětském oddělení. Každoročně přivede v Šumperské porodnici na svět dítě přes 1000 rodiček.

Gynekologické oddělení disponuje 30 lůžky na 2 až 3 lůžkových pokojích. Kromě standardních výkonů konzervativní a operační gynekologie obvyklých pro okresní nemocnici jsou při oddělení zřízena specializovaná centra – pro prevenci rakoviny čípku, pro poruchy statiky pánevního dna a inkontinenci, pro neplodné páry vyžadující léčbu metodami asistované reprodukce a andrologická poradna.

Gynekologicko-porodnické oddělení slouží jako studijní pracoviště pro studenty lékařské fakulty UP v Olomouci a  pro výuku zdravotních sester ze Střední zdravotnické školy v Šumperku.

obrobrobrobrobr