Zprávy 2011

9.1.2011

Unikátní dražba Knihy starého zemského, městského a jiného práva království českého, výtěžek poputuje na pomoc dětem

Rádio Impuls ve spolupráci s portálem Aukro.cz pořádá dobročinnou dražbu faksimile Knihy starého zemského, městského a jiného práva království českého. Výtěžek dražby poputuje na konto občanského sdružení Život dětem, které pomáhá nemocným dětem v rámci celé České republiky.

Knihu věnovalo nakladatelství Tempus Libri spol. s r.o.

Dražba

Začátek dražby: 13.1.2011 od 16 hodin. Konec dražby: 20.1.2011 v 16.hodin.

Stránky dražby:

Cena předmětu: 140.000,- Kč Vyvolávací cena: 1,- Kč

Stránky dražitele:

<span style="color: black;"><span style="font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">http://aukro.cz/item1372469594_kniha_stareho_zemskeho_mestskeho_a_jineho_prava.html

Co se vlastně draží

Číslované faksimile Knihy starého zemského, městského a jiného práva království českého. Cena faksimile činí 140.000,- Kč. Vydávané faksimile je vydána nákladem 199 kusů pro celý svět.

Faksimile

Faksimile je věrná umělecká kopie, má bohatě zdobené zlacené iniciály. Některé iniciály jsou velkých rozměrů a přesahují polovinu folia. Navíc jsou listy zdobeny barevnými bordurami. Ke zdobení bylo použito plátkové zlato.

Součástí faksimile je doprovodná publikace vysvětlující historické souvislosti vzniku knihy, její význam, obsah jednotlivých kapitol a také informace o použitých technologiích při výrobě faksimile.

Originál Knihy starého zemského, městského a jiného práva království českého

Rukopis označený v Archivu hlavního města Prahy signaturou 1864 a jinak zvaný též Kniha zemského práva, městského práva a dalších práv je v podstatě velmi rozsáhlou příručkou středověkého zákonodárství užívaného v Čechách před husitskými bouřemi.

Právní příručka sloužila jednoduše k orientaci během soudních pří. Středověké soudnictví bylo totiž odlišné od našeho současného. Právo bylo tak zvaně nalézáno – tedy rozsudek byl vynesen na základě podobnosti s předcházejícími výnosy pro daný delikt. Za konkrétní přestupek nebo zločin tedy nebyl direktivně stanoven trest v rozmezí „od-do“.

Důvodem je mino jiné i to, že ve středověkých Čechách v podstatě neexistoval jediný právoplatný a závazný zákoník vydaný centrální mocí, podle něhož by se všechny soudy (městské, zemské i další) v zemi řídily.

Hned úvodní část knihy je věnována právu zemskému – Práva zemská Ondřeje z Dubé, Kniha Rožmberská, obě verze

Řádu práva zemského. Následují práva manská, český překlad části tzv. Švábského zrcadla. Nejrozsáhlejší část textu je však věnována otázkám městského práva. Obsahuje Jihlavská práva, Brněnská práva dále soupisy daní, poplatků a pokut odváděných králi a jeho úředníkům. Stejně tak jsou zde přiloženy opisy význačných královských listin a dekretů – například židovské výsady, viniční řády apod.

Rukopis vznikl mezi léty 1413-1419 na popud městské rady Starého města pražského a v jejím vlastnictví zřejmě zůstal po staletí až do dnešních dnů. Vzhledem k častým poznámkám na okraji textu je zřejmé, že kniha byla často používána i v následujícím období a stala se tak neodmyslitelnou pomůckou při řešení sporů. Na svou dobu je velmi unikátní. Žádné obdobné knihy z přelomu 14. a 15. století dochované v Čechách a na Moravě neobsahují tak pestrou směsici různých právních textů. Naopak kompilace podobného obsahu se v českých městech objevují teprve až po husitských válkách, nejčastěji až v druhé polovině 15. století. Tím pražský rukopis předběhl svou dobu o nejméně dvacet až třicet let!

 

Tempus Libri

Společnost Tempus Libri se zaměřuje na vydávání faksimile středověkých manuskriptů, knih a dalších unikátních dokumentů historické doby.

V této linii vydává faksimile Knihy starého zemského, městského a jiného práva království českého. Zachovává tak svou filozofii, kdy jeden rukopis vydává s ryze českým původem a českou historií; a jedno faksimile zahraničního originálu.

V rámci přísně limitované edice každý s sebou každý exemplář nese notářsky ověřený certifikát garantující náklad edice.

Více informací o produktech vydavatelství naleznete na www.tempuslibri.cz

obrobrobrobrobr