Zprávy 2010

17.10.2010

Netradiční benefiční show Magická noc – Srdce pro děti v přímém přenosu na TV Prima

Benefiční show MAGICKÁ NOC – SRDCE PRO DĚTI se uskuteční na podporu projektu SRDCE PRO DĚTI občanského sdružení Život dětem dne 15.prosince 2010 od 20:00hodin v prostorách TESLA ARÉNY v Praze, v přímém přenosu na TV Prima (100min.)

Myšlenka večera je koncipována jako magický večer, který doprovází úžasné laserové, 3D a pyro efekty v pohádkově vánočním pojetí. V okamžiku, kdy diváci vstoupí do arény, jsou vtáhnuti do aranžmá ledové říše a během celé show zažijí nezapomenutelné okamžiky.

Celým večerem Vás bude provázet moderátor Petr Vondráček. Ve prospěch dětských oddělení nemocnic a vážně nemocných dětí vystoupí přední umělci české hudební scény ( Karel Gott, Petr Hapka, Leona Machálková, Petr Kolář, Ewa Farna, Petr Bende, Mista, Philip Maxx, Turbo, Libuše Vojtková, Mighty Shake, JAD Dance Company, 5angels, Pyroterra).

Diváci budou mít také možnost na pár okamžiků díky 5ti krátkým zastávkám v nemocnicích poznat opravdový svět dětí, které procházejí náročnou léčbou. Výtěžek benefiční show MAGICKÁ NOC – SRDCE PRO DĚTI (DMS, soutěžní sms, vstupné) je určen na nákup přístrojové techniky do nemocnic po celé České republice (celkem se jedná o 14 nemocnic, v každém kraji je zastoupena jedna nemocnice) a zároveň pro jednotlivě postižené děti po celé naší zemi.

 

 

Lidé mohou pomoci od 15.10.2010 zasláním dárcovské sms (DMS) ve tvaru DMS SRDCEPRODETI na číslo 87777 v ceně 30,-Kč a zároveň od 15.10.2010 mohou zasílat soutěžní tipovací sms ve tvaru SRDCE TIP na číslo 907 99 69 v ceně 69,-Kč a tím nejen pomoci dětem, ale také soutěžit o atraktivní ceny (byt v Praze, automobil, elektroniku, zájezd).

 

Budeme se těšit, že se s Vámi setkáme přímo v Tesla aréně nebo u televzních obrazovek TV Prima.

 

Pravidla soutěže:

Soutěžní otázka:

Kolik plastových klipsů občanského sdružení Život dětem ve tvaru srdce se vejde do plexisklové nádoby ve tvaru válce o výšce 119 cm a průměru 14 cm? 

Své tipy zasílejte prostřednictvím SMS odeslaných výhradně mobilním telefonem v období od 15.10.2010 (00.00 hod.) do 15.12.2010 (21.00 hod., uzávěrka soutěže) na telefonní číslo
907 99 69 ve tvaru:

SRDCE mezera TIP

(Příklad: SRDCE 1234)

Vyhrávají 4 výherci, kteří se nejvíce přiblížili skutečnému počtu plastových klipsů.

Přesný počet plastových klipsů, které se vejdou do plexisklové nádoby ve tvaru válce o výšce 119 cm a průměru 14 cm, zjistíme experimentem, který provedeme dne 14.12.2010 pod dohledem notáře. Tento výsledek bude zveřejněn po uzávěrce soutěže v rámci show Magická noc Srdce pro děti 15.12.2010 a od 16.12.2010 na www.magickanoc.com. Pro stanovení správné odpovědi bude rozhodující výsledek získaný námi provedeným experimentem.

Počet odeslaných SMS do soutěže není omezen. Do soutěže se může soutěžící zapojit vícekrát.

Výherci budou kontaktováni organizátorem soutěže, nejpozději do 1.2.2011.

Výsledky soutěže a jména jednotlivých výherců budou uveřejněna na www.magickanoc.com, a to nejpozději do 2 týdnů od ukončení soutěže.

Cena 1 SMS je 69 Kč vč. DPH  pro  všechny  mobilní  operátory v  ČR. 

Předání výhry proběhne po dohodě s výherci a nejpozději do 1.3.2011 v Praze.

Podrobná pravidla najdete na www.magickanoc.com.

Do soutěže budou zařazeny všechny SMS zprávy obsahující tip počtu plastových klipsů, které došly nejpozději do uzávěrky soutěže. Při určení výherců se přihlíží pouze k SMS zprávám odeslaným ve správném tvaru. V případě, že dva nebo více soutěžících zašle stejný vítězný tip (nebo tip v jiném výherním pořadí), rozhoduje pořadí přijetí SMS zprávy (vyhrává soutěžící, jehož SMS byla přijata dříve). V případě, že dva nebo více soutěžících zašle tip, který se liší v absolutní hodnotě od vítězného počtu plastových klipsů o stejnou hodnotu, rozhoduje pořadí přijetí SMS zprávy (vyhrává soutěžící, jehož SMS byla přijata dříve)
O zařazení odeslané SMS zprávy do soutěže budou soutěžící informováni v odpovědní SMS. Každý účastník soutěže může obsadit pouze jedno výherní místo v soutěži (přihlíží se k nejlepšímu výsledku soutěžícího, k ostatním odpovědím se nepřihlíží).

Výherce na 1. místě získá byt v Praze, na 2. místě automobil Škoda Fabia, na 3. místě elektroniku dle vlastního výběru v hodnotě 150 000 Kč a na 4. místě rodinný zájezd do Turecka v hodnotě 106 000 Kč.

2. Organizátorem soutěže je občanské sdružení Život dětem, soutěž technicky zajišťuje RINGIER ČR a.s. www.premiumservices.cz

Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice, starší 18-ti let. Pro stanovení pořadí doručení SMS zprávy je rozhodující čas jejího doručení  do k tomu určeného systému provozovaného společností RINGIER ČR a.s.. Technický poskytovatel ani organizátor neodpovídají za nedoručení SMS. Účastí v soutěži – tzn. odesláním SMS zprávy organizátorovi akceptuje soutěžící tato pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat. Účastí v soutěži dále projevuje každý účastník soutěže souhlas s publikováním svého jména a bydliště. V případě výhry dává účastník souhlas s tím, že občanské sdružení Život dětem je oprávněno zpracovávat jako správce osobní údaje účastníka soutěže poskytnuté v rozsahu jméno, příjmení, odpověď na soutěžní otázku, telefonní číslo a adresa, eventuelně jiné účastníkem soutěže sdělené kontaktní údaje, za účelem realizace soutěže a rovněž k marketingovým aktivitám občanského sdružení Život dětem. Tyto osobní údaje jsou poskytovány na dobu neurčitou a účastník soutěže je oprávněn tento souhlas kdykoli písemně odvolat. Účastník soutěže má právo na přístup ke svým osobním údajům. Organizátor si vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. Nevyzvednou-li si výherci výhry, či neposkytnou-li součinnost nebo nesplní podmínky k tomu aby jim výhry mohly být řádně předány nejpozději do dvou měsíců ode dne oznámení jména výherce, propadají výhry ve prospěch organizátora soutěže. Výhry v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. Podmínkou předání výhry je její osobní převzetí výhercem, prokázání totožnosti výherce a zároveň prokázání držby SIM karty náležející k telefonnímu číslu, ze kterého byla zaslána výherní SMS. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci občanského sdružení Život dětem a RINGIER ČR a.s. a jejich rodinní příslušníci.

obr