Zprávy 2010

19.8.2010

Další prázdninový golfový turnaj pomáhal dětem

V pátek 6. srpna se na jihočeském golfovém hřišti Mnich, kde se lesy střídají s loukami a rybníky, v drsně malebné krajině zvané česká Kanada, odehrál osmý golfový turnaj, který je součástí GPA Golf Tour 2010. Hned druhý den se hráči přesunuli do nedalekého rakouského Haugschlagu, kde si ve vydatném dešti znovu změřili své síly.

Formou vložené soutěže "Trouble shot" měli hráči opět možnost prostřednictvím o.s. Život dětem pomoci kriticky nemocným dětem na JIP Kliniky dětského a dorostového lékařství v Praze 2. Každý z účastníků turnaje si mohl zakoupit jeden míček v hodnotě 200 Kč, kterým "Trouble shot" zahrál. Velice nás potěšilo, že si většina hráčů zakoupila více míčků, a tím více přispěli do charitativního banku. S podporou moderátora obou turnajů Vítem Koďouskem touto cestou získalo o.s. Život dětem v pátek částku 31 300 Kč, v sobotu pak 8 200 Kč.
Společně s finančním výtěžkem z předchozích turnajů, které již v rámci celé Tour proběhly, se jedná o celkovou částku 180 200 Kč.

Vítězové jednotlivých kategorií i vložených soutěží navíc obdrželi krásné keramické poháry, které pro ně vyrobily děti z dětských domovů. Poháry pro vítěze v Mnichu vyrobily děti z Krompachu, sobotní výhry připravily děti z Mostu. 110 dětí, které v těchto dvou domovech vyrůstá, nemůže být ze závažných důvodů vychováváno ve vlastní rodině. Netradiční výhry od dětí hráče opětovně potěšily. Výherci si tak opět rozšířili svou sbírku originálních ručně zpracovaných pohárů.

Finanční výtěžek ze všech jednotlivých turnajů v rámci celé GPA Golf Tout 2010 bude věnován na zakoupení speciálního resuscitačního lůžka pro Jednotku intenzivní a resuscitační péče Kliniky dětského a dorostového lékařství VFN a 1.lékařské fakulty UK v Praze 2, která léčí a doslova zachraňuje životy kriticky nemocných novorozenců s nízkou porodní hmotností, donošených novorozenců, kojenců a dětí napadených závažnými infekcemi z celé naší republiky. Ročně je na uvedenou jednotku přijato kolem 300 dětí od novorozeneckého věku, až do 18 let.

 

Organizátorům GPA Golf Tour 2010 i všem hráčům srdečně děkujeme za dosavadní pomoc a těšíme se na další turnaje, které proběhnou v pátek 20. srpna na Hluboké a následující sobotu 21. srpna v rakouském resortu Weitra.

obrobrobrobr