Zprávy 2010

12.6.2010

Jihomoravská plynárenská s o.s. Život dětem pomáhala dětskému oddělení nemocnice Kroměříž

Jihomoravská plynárenská a.s. ve spolupráci s občanským sdružením Život dětem pomáhala také dětskému oddělení Kroměřížské nemocnice a.s.. Dětské oddělení obdrželo ultrazvukový inhalátor OMRON NE-U17 a tři kusy prstového přenosného pulzního oxymetru C32 v celkové hodnotě 40 000 Kč.

Slavnostní předání se konalo za velmi příjemné atmosféry dne 11. června 2010 v 11,00 hod. přímo  v prostorách dětského oddělení Kroměřížské nemocnice a.s. (Havlíčkova 660/73, 767 55 Kroměříž).

Profesionální ultrazvukový inhalátor Omron NE – U17 je určen pro zvlhčování dolních i horních cest dýchacích a inhalaci lékových forem.
Aerosolová terapie pomocí inhalátorů umožňuje aplikaci léků přímo na potřebné místo dýchacího ústrojí. Na rozdíl od celkového podávání léků ústy, které ovlivňují celý organismus, umožňuje inhalace využití léčebného efektu jen v dýchacích cestách, tedy přesně tam, kde je to třeba. Používá se pro efektivní léčbu chronických onemocnění plic a umožňuje snížit frekvenci záchvatů astmatu. Vysoce výkonný ultrazvukový inhalátor dokáže nebulizovat medikament ve velmi jemnou mlžinu s průnikem hluboko do plic. Piezoelektrický krystal produkuje vlnění vysoké intensity rozrušující molekulární vazby. Medikament se převádí na formu aerosolové emise, ta je proudem vzduchu z ventilátoru přenášena k pacientovi. Voda je zde přenosovým mediem, medikament se aplikuje do kalíšku. Inhalace 3ml fysiologického roztoku probíhá v průměru 4-6 minut. Součástí přístroje je ústní a nosní náústek, maska a hadice. Horní barevný regulátor zajišťuje plynulou regulaci průtoku mlžiny a současně i velikost částic. Velikost částic je 0,5 až 8 mikronů, v průměru 3,5u. Inhalátor se vyznačuje výkonným a tichým chodem, jedná se o kvalitní a bezporuchový přístroj v hodnotě 29 040 Kč.

Přenosný prstový pulsní oxymetr C 32 je snadno ovladatelný výkonný bateriový přístroj umožňující široké použití. Pulsní oxymetr C32 je přenosný, neinvazivní přístroj k měření saturace kyslíku tepenného hemoglobinu (SpO2) a tepové frekvence.  Není určen pro dlouhodobé monitorování pacienta. Nevyžaduje žádnou kalibraci ani údržbu, pouze výměnu baterií.
Provoz prstového pulsního oxymetru je jednoduchý a pohodlný. Prstový pulsní oxymetr je rozměrově malý, lehký (celková váha je cca 50 g včetně baterií) a pohodlný na přenášení. Spotřeba energie je nízká a dvě baterie vydrží v provozu až 30 hodin. Jestliže jsou baterie již příliš vybité, aby byl možný normální provoz prstového pulsního oxymetru, zobrazí se upozornění ve vizuálním okně. Prstový pulsní oxymetr se automaticky vypne, jestliže více než 8 sekund není žádný signál.

Hodnota jednoho kusu pulsního oxymetru je 3 564 Kč.

 

RWE je třetí největší evropskou energetickou skupinou se sídlem v Německu. Hlavními trhy RWE jsou Německo a střední a východní Evropa. Společnost energií zásobuje celkem 44 milionů zákazníků.
Společnosti skupiny RWE v ČR organizačně patří pod divizi RWE AG. Řídicí společností v České republice je společnost RWE Transgas, jejímiž hlavními obchodními aktivitami jsou dovoz zemního plynu a obchod se zemním plynem.
Do skupiny RWE v ČR patří regionální plynárenské společnosti: RWE Energie (dříve Západočeská plynárenská, Středočeská plynárenská a Severočeská plynárenská), Východočeská plynárenská, Severomoravská plynárenská a Jihomoravská plynárenská, zaměřené na prodej zemního plynu koncovým zákazníkům.

Občanské sdružení Život dětem tímto srdečně děkuje společnosti Jihomoravská plynárenská a.s. za zakoupení životně důležitých přístrojů pro dětské oddělení Kroměřížské Nemocnice.
Dětské oddělení Kroměřížské nemocnice a.s. je od září 2008 umístěno ve východním křídle hlavní budovy a má k dispozici 30 lůžek pro dětské pacienty ve věku od narození do 19 let. Ročně je na oddělení hospitalizováno cca 1800 dětských pacientů, většina pokojů je dvoj až třílůžkových.
Dva pokoje zvýšené péče jsou vybaveny přístrojově a personálně. Na tyto pokoje se umísťují děti, které jsou po úrazech, operačních výkonech popřípadě se závažným průběhem interního onemocnění.
Dětské oddělení přijímá rovněž doprovod dítěte (matku, otce, popř. blízké příbuzné) hospitalizovaného dítěte. Ročně je přijímáno cca 800 doprovázejících osob nemocného dítěte. Přednostně jsou přijímány kojící maminky, pro něž je k dispozici samostatný pokoj. Součástí dětského oddělení je ZŠ a MŠ.
Pod dětské oddělení spadá novorozenecké oddělení, které je vybaveno inkubátory, vyhřívanými lůžky a monitory vitálních funkcí.

Slavnostního předání se zúčastnili:

Prim. MUDr. Jana Mathonová, primářka dětského oddělení
Ivana Dvořáková, vrchní sestra dětského oddělení
Petra Fajmonová, obč. sdružení Život dětem

obrobrobrobrobrobrobr