Zprávy 2010

12.6.2010

Dětské oddělení nemocnice Kyjov získalo od o.s. Život dětem a Jihomoravské plynárenské, a.s. infúzní techniku v hodnotě 60.000,- Kč

Jihomoravská plynárenská a.s. ve spolupráci s občanským sdružením Život dětem darovala dětskému oddělení Nemocnice Kyjov infuzní pumpu ARGUS A707 a dávkovač léků ARGUS A606S v celkové hodnotě 60 000 Kč.

Slavnostní předání se uskutečnilo dne  10. 6. 2010 v 11,00 hod. v prostorách dětského oddělení Nemocnice Kyjov (Strážovská 1247, 697 33 Kyjov).

Infuzní pumpa ARGUS A707
Infuzní volumetrická pumpa slouží pro intravenózní podávání léčiv, výživy, případně krevních transfúzí. Pumpy jsou vybaveny kalibračním programem pro přesné dávkování. Jsou vybaveny detektorem tlaku a vzduchových bublin. Režim "výpočty" a "profil dávkování" zvyšuje komfort obsluhy.
Velký osvětlený displej ukazuje rychlost infúze, množství podaného roztoku, systém provozu, případně alarmovou situaci. Vedení funkcemi a příčiny alarmu jsou zobrazovány textovými zprávami.
Tato infuzní pumpa se vyznačuje snadnou obsluhou, vysokou spolehlivostí, bezpečností a nízkými náklady na jednorázový spotřební materiál.

Lineární dávkovač léků ARGUS A606S
Jedním z přístrojů, bez nichž se moderní intenzivní medicína dnes takřka neobejde, je lineární dávkovač pro jednotky intenzívní péče a anesteziologicko-resuscitační oddělení.
Lineární dávkovač, někdy také nazývaný injekční pumpa, je vlastně „chytrý, přesný a bezpečný pohon injekční stříkačky“, který je schopen podat rovnoměrně léčebnou dávku, a to v objemu od 0,01 ml až do 999,9 mililitrů za hodinu. Velmi přesné podávání léků i při minimálních aplikovaných objemech je nezbytné u nezralých a nedonošených dětí. Přístroj umožňuje také předejít neúmyslnému podání dávky léčiva při výměně injekční stříkačky a to bez přerušení cyklu. Značně tak ulehčuje práci personálu, výrazně minimalizuje rizika komplikací a chrání před chybami v dávkování léčiv.

RWE
je třetí největší evropskou energetickou skupinou se sídlem v Německu. Hlavními trhy RWE jsou Německo a střední a východní Evropa. Společnost zásobuje energií celkem 44 milionů zákazníků.
Společnosti skupiny RWE v ČR organizačně patří pod divizi RWE AG. Řídicí společností v České republice je společnost RWE Transgas, jejímiž hlavními obchodními aktivitami jsou dovoz zemního plynu a obchod se zemním plynem.
Do skupiny RWE v ČR patří regionální plynárenské společnosti: RWE Energie (dříve Západočeská plynárenská, Středočeská plynárenská a Severočeská plynárenská), Východočeská plynárenská, Severomoravská plynárenská a Jihomoravská plynárenská, zaměřené na prodej zemního plynu koncovým zákazníkům.

 

Občanské sdružení Život dětem tímto srdečně děkuje společnosti Jihomoravská plynárenská a.s. za zakoupení infuzní techniky pro dětské oddělení Nemocnice Kyjov.
Dětské oddělení Nemocnice Kyjov je akreditovaným pracovištěm, které pečuje o děti od jejich narození až do 19. roku života. V současnosti pracuje na oddělení 7 lékařů se specializovanou způsobilostí, 2 lékaři se k atestaci z pediatrie připravují. Za rok projde oddělením víc jak 3000 pacientů. Průměrná ošetřovací doba je pod 5 dnů. Standardní lůžková péče je poskytována na dvou samostatných odděleních. Pro větší děti a dorost má dětské oddělení k dispozici 17 lůžek, pro kojence a malé děti 6 pokojů, vždy se dvěma lůžky pro děti a jejich doprovod.
Na obou podlažích mohou děti využívat herny s množstvím hraček, počítači a další audiovizuální technikou. Televizory a DVD přehrávače patří k běžnému vybavení každého standardního pokoje. Dětem se věnují také učitelky a vychovatelky mateřské a základní školy. Pro zájemce je připraven nově zrekonstruovaný nadstandardní pokoj.
Pět lůžek jednotky intenzivní péče je určeno k ošetřování pacientů se závažnými a život ohrožujícími stavy. Dětem je zde také poskytována komplexní pooperační péče po výkonech provedených na jiných pracovištích nemocnice.
Dětští pacienti, kteří vyžadují dlouhodobé sledování, jsou vedeni v několika odborných ambulancích – diabetologické, endokrinologické, kardiologické, gastroenterologické, nefrologické a ambulanci pro rizikové novorozence.
Novorozenecké oddělení nese od ledna 2005 titul Baby Fiendly Hospital, který byl pracovníkům tohoto úseků udělen za vynikající výsledky při podpoře a propagaci kojení. Devatenáct míst pro zdravé děti a 4 lůžka intenzivní péče pro patologické novorozence umožňují zvládnout péči o narozené děti ze širokého okolí. Prostřednictvím trvalé převozní služby je JIP ve spojení s vysoce specializovanými neonatologickými pracovišti Fakultní nemocnice v Brně, která zajišťuje ošetřování těžce nezralých a nemocných novorozenců.

Slavnostního předání se zúčastnil:

MUDr. Jan Trubačík, primář dětského oddělení
Bc. Renata Masaříková, vrchní sestra dětského oddělení
Petra Fajmonová,  obč. sdružení Život dětem

obrobr