Zprávy 2010

7.6.2010

Neonatologická JIRP obdrží přístroje v hodnotě 1.651.174,- Kč

Kriticky nemocným novorozencům s nízkou porodní hmotností, donošeným novorozencům, kojencům a dětem pomohou zachraňovat životy tři špičkové přístroje, Inkubátor Giraffe Omnibed, plicní transportní ventilátor Oxylog 3000 a Infan Flow nasální CPAP systém v celkové hodnotě 1.651.174,- Kč. Tyto přístroje slavnostně daruje za účasti pana primátora Pavla Béma občanské sdružení se symbolickým názvem Život dětem Jednotce intenzivní a resuscitační péče z Kliniky dětského a dorostového lékařství VFN a 1.lékařské fakulty UK v Praze na Karlově dne 8.června 2010 od 11.hod. přímo v prostorách kliniky.

Přístroje občanské sdružení zakoupilo díky přispění laskavých lidí, společností a podpoře pana primátora a Magistrátu hl. města Prahy.

 

 

Jednotka intenzivní péče od o.s. Život dětem doposud získala přístroje v celkové hodnotě 18.586.613,- Kč. Na jejich pořízení se podílela laskavá veřejnost, renomované společnosti České republiky a Magistrát hl. města Prahy.